Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

*

Auteur Topic: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (gelezen 1352 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline king of beggars and fleas

  • blueke
  • *
  • Berichten: 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Gepost op: 31 december 2005, 11:14:06 »
Nieuwjaarsboodschap van de koning van bedelaars en vlooien

:lol:
.
nieuwjaarsboodschap aan alle politieke partijen vanop de vuilnisbakken van onze "welvaarstaat".

Bij deze willen we iedereen die zich met armoedebestrijding bezig houdt of zich om de armsten van onze bevolking tracht te bekommeren namens het vierde wereld syndicaat een gelukkig nieuwjaar toewensen.

We hopen dat 2006 een jaar wordt waarin de politieke partijen en hun mandatarissen terug met beide voetjes op de grond kunnen komen en de moed zullen vinden om in de eerste plaats in de eigen boezem te kijken.

Keer allen terug tot uw ideologische roots is bij deze dan ook onze uiversele nieuwjaarsboodschap en we roepen u zonder onderscheid op om de huidige koers die u vaart opnieuw te toetsen aan deze ideologische roots.

Aan de liberalen zouden we willen vragen om terug te keren naar het authentiek liberalisme. Volgens de geestelijke vaders van het liberalisme ( john locke en henry george bvb. ) kan iemand alleen de vruchten bezitten van de eigen arbeid. Dat wil dan ook zeggen dat we de natuurlijke hulpbronnen die er reeds waren lang voordat de mensen er waren onmogelijk in strikt eigendom kunnen hebben. Het monopoliseren van deze natuurlijke hulpbronnen vanwege een geestelijk gestoorde minderheid der mensen is dan ook de hoofdoorzaak van armoede. Hieronder daarom speciaal voor u een citaat afkomstig van deze weblink

citaat uit een commentaar op progress and poverty van henry george

George stelt dat particulier eigendom van grond de belangrijkste oorzaak is van armoede, werkloosheid en vele andere kwalen waaraan de wereldbevolking ook nu nog lijdt. Particulier eigendom van natuurgaven als grond, water, lucht en licht is onnatuurlijk en nergens op gebaseerd; ze behoren de mensheid als geheel toe en aan niemand in het bijzonder. Eigendom van grond kan daarom geen absoluut maar slechts een relatief recht zijn, met de bijbehorende plicht tot zorg en goed gebruik. Het opeisen door het individu van wat de gemeenschap toebehoort is een bron van ellende; George toont aan dat de gevolgen vérstrekkend zijn. Om aan de problemen een eind te maken is het voldoende dat de pacht, het deel van de produktie-opbrengst dat niet te danken is aan werk maar aan de kwaliteit of ligging van de gebruikte grond, aan de gemeenschap wordt afgedragen. Dit is dan de enige belasting (`single tax´) die noodzakelijk is; alle andere vormen van belasting kunnen worden afgeschaft.

Ook de socialisten moeten we oproepen om naar hun roots terug te keren en om opnieuw de kant van de allerzwaksten in de eerste plaats te kiezen zoals het echte socialisten betaamd. Socialisten moeten in de eerste plaats de politieke moed hebben om de crisis door de rijken te laten betalen in plaats van mee te heulen met neocons en kapitalisten.

last but not least willen we de christendemocraten ook wijzen op het feit dat wijlen priester daens zich zou omdraaien in zijn graf bij de wetenschap dat er opnieuw mensen doodvriezen in onze straten en dit zonder dat de partij die hij ooit oprichtte zich daar enigszins om bekommert en maar al te vaak een stigmatiserend beeld tracht op te hangen van de arme die zogezegd niet wil meewerken ipv te zoeken naar de eigen tekortkomingen. Nergens staat er in onze wetgeving opgenomen dat bvb alcoholverslaafde daklozen de vriesdood verdienen. Wij vinden dat deze conservatieve houding schrijnend vergelijkbaar is met de houding van de leden van de katholieke partij van destijds. De partij waar wijlen priester daens zich tegen afzette door de christen democratische partij op te richten.

Ook herinneren wij bij deze aan het feit dat het de strijd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht is geweest die aan de basis lag van de opkomst van uw partij. Cynisch genoeg worden de armen van het vierde wereld syndicaat vandaag de dag net gedemoniseerd omdat ze wat het vlaams netwerk ( het overlegorgaan van de armen met de overheid ) betreft slechts eisen dat de armen volgens het anders zo vanzelfsprekende één man/één vrouw - één stem principe hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen.

De strijd tegen armoede is een strijd die niet enkel de armen aanbelangt. Armoede kan er slechts zijn omdat politici niet trouw zijn geweest aan hun eigen ideologie. Armoede is de schandvlek op ons modern westers constitutioneel model. Armoede is een schending van de mensenrechten en armoede kan er alleen maar zijn daar waar er minachting heerst vanwege de beleidsmakers voor deze mensenrechten en in de preambule van de universele verklaring voor de rechten van de mens staat de waarschuwing te lezen dat minachting voor de mensenrechten in het verleden heeft geleid tot barbaarse handelingen.

Om die reden zien de leden van het vierde wereld syndicaat die ondanks dat ze niks te verliezen hebben vreedzaam blijven zich genoodzaakt om ook in 2006 alles op alles te zetten om te vermijden dat beleidsmakers in vermeend populisme de fundamenten van onze rechtstaat verder blijven ondergraven. Een systeem dat haar eigen fundamenten ondergraaft kan immers niet anders dan ten onder gaan. De armen van het vierde wereld syndicaat zullen om deze reden dan ook niet wijken !!!

Criminaliseren, marginaliseren, demoniseren, het zal allemaal niet baten - dat moeten wij u bij deze echt meegeven. De waarheid die wij trachten te verkondigen zal moeilijk aanvaard worden maar zij zal vrienden vinden, vrienden die bereid zijn om ervoor te strijden en zonodig voor te sterven.

De armen roepen we op om verder te kijken dan hun eigen directe leefomgeving. Indien we de geestelijk gestoorde minderheid die in deze era de plak zwaait niet overwinnen dan is voor de rest ook alles verloren. We zullen dan op de duur nog moeten betalen om te mogen ademen, om geboren te mogen worden. Vergeet niet beste vrienden dat het niet gij zijt die ziek zijt omdat gij niet meekunt of wilt in deze waanzinnige strijd om het alleenrecht op het bezit van datgene wat van nature van iedereen is. Het is de maatschappij die ziek is. Het zijt niet gij die behandelt moet worden maar het is de maatschappij die behandelt moet worden tegen haar eenzijdig materialisme. Wij, de armen ( en zeker de armen in het rijke westen ) dragen dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid op onze schouders. Een verpletterende verantwoordelijkheid omdat alleen wij degenen zijn die de heelmeesters kunnen zijn van deze zieke maatschappij !

waarschuwing ! neem de uitlatingen van king of beggars and fleas vooral niet te ernstig - moest je dat toch doen lees dan zeker en vast dit een keer.

 

 
leden
Stats
  • Totaal aantal berichten: 23695
  • Totaal aantal topics: 2655
  • Online Today: 16
  • Online Ever: 354
  • (16 december 2019, 11:35:11)
Gebruikers Online
Users: 0
Guests: 10
Total: 10
 

© vierdewereldsyndicaat.org