Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

*

Auteur Topic: Sommigen proberen alles  (gelezen 24475 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Sommigen proberen alles
« Gepost op: 30 maart 2010, 18:00:59 »
Hehe...heb me net even een boze mail gezonden aan mijn syndicus ,welke me in naam van mijn eigenaars een indexaanpassing , berekend op een basishuurprijs van 375euro toezond op datum van 25 maart 2010 voor een huurcontract met verjaardagsdatum 11 mei en met een huurprijs van 300euro en een forfaitair vastgelegde kost en lasten twv 75euro...

Voor de handigheid plak ik hieronder gewoon mijn schrijven aan hem :

Aan :
De syndicus  E. Lens
hoofdverantwoordelijke beheer b.v.b.a.
Amerikalei 132
2000 Antwerpen

Van :
Van den Heuvel Tom
Deurnestraat 170 Bus 1
2640 Mortsel
(gvl midden achter)

Betreft uw schrijven van 25 maart 2010 (Indexatie huur appartement) waarin u verwijst naar artikel 4 van mijn huurcontract.

Allereerst zal u zien dat in artikel 3 van mijn huurcontract mijn huur 300euro bedraagt en niet 375euro.
de 75euro betreft algemene kosten.
Algemene kosten zijn toch niet hetzelfde als huur? (althans niet volgens onze Nederlandstalige verklarende woordenboeken).

Als tweede wens ik u erop te wijzen dat de huurprijs enkel geïndexeerd mag worden vanaf de verjaardagsdatum van mijn contract (mei 2010).
U zend de aanpassing bijgevolg 2 maanden te vroeg.
Tevens is het gezondheidscijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardagsdatum van mijn contract nog niet gekend (nogal wiedes ,gezien we vandaag nog steeds maart zijn).

Om mijn gelijk na te gaan en te kunnen staven ,zend ik u hieronder een schermafbeelding van de de huurcalculator toe ,die men kan raadplegen via de link op de website van de huurdersbond en welke zich op de website van onze Belgische overheid bevind en waarbij u duidelijk kan lezen dat ik niets uit mijn duim zuig.
afbeelding onderaan
Vervolgens zend ik u ook even de brochure "De Huurwet" in pdf mee ,welke onderaan de webpagina van onze Belgische overheid kan worden gedownload.
bijlage onderaan als pdf uploaden lukt
Hierin kan u op pagina 32 duidelijk lezen dat de huurprijs elk jaar ten vroegste mag geïndexeerd worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.
Bijgevolg mag u de indexatie van mijn contract ,aangegaan op datum 11 mei 2007 pas op 01 juni 2010 vorderen.

Het mag voor uw administratie misschien makkelijker zijn om de 3 maanden die u dan met terugwerkende kracht mag terug vorderen ,nu al aan te rekenen , maar daar zijn ikzelf en onze wetgeving niet mee akkoord.
U kan de centjes krijgen wanneer u er recht op hebt en niet eerder.

Noem me een lastpost of pietluttig ,maar ieder van ons is geacht zich aan onze wetten en regels te houden en ik sta daar er ook op dat dit dan ook zo gebeurt.

Vervolgens kan u ook in de brochure "De Huurwet" op pagina 35 duidelijk lezen dat voor de berekening van de basishuurprijs , deze nooit de door de huurder verschuldigde kost en lasten mag bevatten.

Bijgevolg mag u mij vanaf 01 juni 2010 een nieuwe huurindexatie toezenden met ditmaal een correcte berekening.
Dwz : berekend op een basishuurprijs van 300euro en geen 375euro.

Tevens wens ik u erop te wijzen dat de huurprijs tijdens eenzelfde huurovereenkomst niet mag herzien worden ,u of de eigenaars kunnen bijgevolg deze niet zomaar met 75euro vermeerderen (want dat is wat u nu tracht te doen).
Mijn huurprijs mag gedurende 9jaar niet worden verhoogd.
Ook dit kan u terugvinden in de brochure "De Huurwet" op pagina's 38+39.

Indien de eigenaars een herziening van de huurprijs willen doorvoeren ,raad ik aan om op dit het juiste moment via de vrederechter met gegronde bewijzen van een minimaal vermeerderde huurwaarde van 20% te doen en dus niet nu en niet op deze wijze.
Ook zijn er momenteel nog geen werken uitgevoerd die de huurwaarde van het gehuurde goed met minstens 10% doet vermeerderen.

Vervolgens vind u in de brochure  " De Huurwet" op pagina 41 dat een herziening van de forfaitair aangerekende kosten (in mijn contract duidelijk en vet vermeld 75euro algemene kosten) enkel via de vrederechter kan aangevraagd worden.

Graag had ik ook nu weer een ontvangstbevestiging en een antwoord van u en de eigenaars hierover bekomen.
Met vriendelijke groeten ,
Van den Heuvel Tom
Deurnestraat 170 Bus 1
2640 Mortsel
email = turtletjones@skynet.be

Offline Twan

 • administrator
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 3067
 • Country: be
 • Geslacht: Man
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2010, 21:27:40 »
is dat geen sociaal woning waar je nu woonde tom ?

Offline torro

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 280
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #2 Gepost op: 31 maart 2010, 10:53:26 »
Hallo ,

Als dit een sociale woning is , zou ik zeker naar de huisvestingsmaatschappij gaan om hierover uitleg te vragen.Indexaanpassing is inderdaad maar mogelijk na 1 jaar van het kontrakt.
75 euro gemeenschapplijke kosten moet zeker uitvoerig uitgelegd worden en beschreven staan in het kontrakt.
Is wel veel me lijkt.

Torro

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2010, 20:04:35 »
Nope ,is geen sociale woning ,ben geschrapt van de die hun lijst omdat ik me 2x een sociale woning heb moeten weigeren  doordat ik me de waarborg en de verhuis niet kon bekostigen (en de schuldbemiddelaar wou die niet geven en via het OCMW of de bank ,zou betekenen dat ik in strijd ben m'n collectieve schuldbemiddeling omdat die uitdrukkelijk stelt dat je geen nieuwe schulden of leningen mag aangaan...)

Heb vandaag trouwens antwoord gekregen van diene pipo :
Volgens dat antwoord is de wetgeving in zijn ogen een "principe"... en durven ze bovendien nog rekenen op enige soepelheid van mijn kant....

Met geen woord wordt gerept over hun grove fouten ,dart deel is bewust vergeten....
Ni met mij...
 >:D >:D >:D

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Vervolg van het huurverhaal
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2010, 17:40:38 »
Anno 2010 lijkt inderdaad een echt klotejaar te worden vol frustrerende toestanden.

Ik ben momenteel in een bikkelhard gevecht verwikkeld met m'n syndicus ,welke de vertegenwoordiger is van m'n eigenaars.
Telkens die man halsstarrig zijn moedwil blijft tonen ,bijt ik me iets harder en iets dieper in op gans de zaak.

Waarover gaat het nu?

Hewel ,ik heb de syndicus als vertegenwoordiger van het Vennootschap der Mede-Eigenaars ,welke beide vermeld staan in mijn huurcontract als zijnde vertegenwoordiger/beheerder en als eigenaar/verhuurder opgeroepen voor de Vrederechter ,voorzien zitting 09 september 2010 om 09u30.

Dit wegens herhaaldelijke pogingen om mijn basishuurprijs met 25% te vermeerderen ,de in het contract duidelijk vermelde en met een vast bedrag vastgelegde forfaitaire kosten + lasten mee te pogen indexeren ,teneinde het totaalbedrag van de indexatie hoger te laten uitkomen.
Tevens was de allereerste poging tot indexatie 3 maanden te vroeg en werd er steevast ook een verkeerd indexatie percentage gebruikt (wegens gewoonweg een verkeerde maand).
Ook verzoek ik al sinds mei 2009 schriftelijk tot herstelling van de bel aan de voordeur ,heb ik daar zelfs al en schriftelijke ingebrekestelling voor verstuurd ,steeds met negatief gevolg.

Na het ontvangen van elke indexatie verhoging ,heb ik direct schriftelijk mijn niet akkoord verklaard en hem telkens gewezen op de huurwet (deze zelfs in bijlage meegezonden).
Zijn antwoord was dat enige soepelheid van mij wordt verwacht...

Bij het neerleggen van het verzoek op de griffie heb ik tevens de pogingen tot foutieve indexatie toegevoegd ,evenals een kopie van de geëiste betaling van de noodzakelijke sleutels ,welke me toegang verlenen tot mijn gehuurde pand en bijhorende (zijnde de sleutel van de voor en achterdeur en de brievenbus).
Gewoon om de mentaliteit te laten blijken van zowel beheerder/syndicus als eigenaars/verhuurders.

Na ontvangst van de oproepingsbrief ,bekom ik van die syndicus/beheerder nogmaals een aangetekende indexatie poging.
Ditmaal nu wel eens berekend aan de correcte basishuurprijs en zonder indexatie van de forfaitaire kosten ,maar nog steeds met een verkeerd indexatie percentage (wegens en verkeerde maand)...

Mijn richtlijn is de huurcalculator op fgov.be en de enige correcte berekening.
Een kopie hiervan heb ik eveneens bij het verzoekschrift bijgevoegd ,dus hoe moeilijk kan het in godsnaam zijn om de enige echte officiële berekening over te nemen en te aanvaarden als correcte...?
Van incompetentie kan al lang geen sprake meer zijn ,enkel nog van pure arrogantie en stupiditeit in volhardende moedwil.

Ook schrijft hij letterlijk dat er niet op mijn herstellingsverzoek wordt ingegaan ,zolang ik niet bereid ben mijn huurcontract ter goeder trouw uit te voeren...
(je moet maar durven)

Enfin ,ik probeer om in tussentijd wat meer juridische info te bekomen en men wijst me op enkel meer dan interessante zaken :

*1 Het feit dat mijn huurcontract letterlijk als volgt is opgesteld :
de verhuurder : VM Luythaegen (=Vereniging der Mede-Eigenaars)
adres : P/A Amerikalei 132 ,2000 Antwerpen
vertegenwoordigde door ... (=naam syndicus) ,beheer


*2 Verwijzend naar Artikel 577-5 ,betreffende de wet op mede-eigendom en Venootschappen van Mede-Eigenaars :
(Om te vermijden dat de vereniging van medeëigenaars andere activiteiten ontplooit, zoals bijvoorbeeld het verhuren van appartementen en zo een oneigenlijke vennootschap wordt, heeft de wetgever in artikel 577-5 § 3 het maatschappelijk doel van de vereniging van medeëigenaars op een beperkende wijze omschreven. Haar doel bestaat uitsluitend in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep gebouwen. De wet bepaalt ook dat het vermogen van de vereniging enkel en alleen kan bestaan uit roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel.)

Artikel 577-5
§ 1  De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee
voorwaarden vervuld zijn:
1°  het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste
een kavel;
2°  de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het
hypotheekkantoor. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de
notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd.
Zij draagt de benaming: “vereniging van mede-eigenaars”, gevolgd door de vermeldingen
betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen.
Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de
basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is.
Alle documenten uitgaande van de vereniging van de mede-eigenaars vermelden het
ondernemingsnummer van die vereniging.
§ 2  Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de vereniging van mede-eigenaars
zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel
gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging.
§ 3  De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen
nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer
van het gebouw of de groep van gebouwen.

§ 4  Onverminderd artikel 577-9, § 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging
van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar
naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.]

Hieruit volgt ook volgende :
Art 577-5 §3... als een Vereniging van Mede-Eigenaars bezittingen heeft die ze kan verhuren wil dit zeggen dat het bezittingen zijn die ze niet nodig heeft voor haar functioneren. Onnodige bezittingen dienen verkocht te worden en de opbrengst ervan verrekend over de 10.000sten. (uitbetalen of plaatsen op reserve is een keuze van de Algeme Vergadering.)

*3 Tevens is de taak van de syndicus wat betreft het beheer van het door mij gehuurde pand in strijd met Artikel 577-4.
Artikel 577-4, § 3 verbiedt uitdrukkelijk een clausule in de statuten waarin het recht van een medeëigenaar wordt beperkt om het beheer van zijn kavel aan iemand anders toe te vertrouwen. Een clausule waarin staat dat bijvoorbeeld alleen de syndicus het beheer van een appartement mag waarnemen, wordt als onbestaande beschouwd.

*4 Navraag op het Kadaster/Registratiekantoor (Mechelsesteenweg 432 ,Edegem) leert me dat VM Luythaegen niet gekend/geregistreerd is als eigenaar van mijn gehuurd pand.

Er werd me volgende verteld door een werknemer welke 30j lang voor zijn werkgever een 12-tal gelijkaardige panden hier in de omgeving heeft beheerd ,:
"Al die blokken hadden een studio die destijds gratis ter beschikking werd gesteld aan een concierge, maar bijna overal is deze vandaag de dag afgeschaft. Om kosten te sparen waren er ook geen voorzieningen, zoals tussen-, en/of caloriemeters voorzien. Vandaar de forfaitare kosten."
Tjiens ,tjiens... als er dus geen individuele meters zijn ,waar haat die syndicus dan het lef vandaan te stellen dat forfaitaire kosten "logischerwijze in aanmerking komen" voor indexatie (de huurwetgeving stelt duidelijk dat indien ze opgenomen zijn zoals in mijn huurcontract ,deze voor de volledige duur van het contract niet verhoogd kunnen worden ,of ze moeten effectief bewezen worden en dit enkel en alleen via de rechter tussen de 3 en de 6 maanden voorafgaand aan de 3-jaarlijkse verjaring van het contract...)

De vergelijking van deze overtreding verschuilt zich volgens die voormalige werknemer achter volgende onwettelijke logica :
"De vroegere conciergewoningen in dergelijke blokken behoorden gewoonlijk tot de gemene delen. Daarom dat er bij het kadaster geen eigenaar bekend is voor uw studio. Hij is net zo gemeen als de totale betonconstruktie van het gebouw, de trappen, de riolen of het dak. Iedere mede-eigenaar is er voor zijn stukje eigenaar van volgens zijn 10.000sten.
Heb destijds dikwijls meegemaakt dat deze studio's verhuurd werden aan vreemden (niet-concierges), en dat de opbrengst tengoede kwam voor de gemeenschap, en bvb aangewend werden om gemeenschappelijke kosten de betalen."

*5 Met dat ik dit alles nu weet ,begrijp ik bijgevolg dat mijn huurcontract onwettelijk is en bijgevolg ook elke poging tot indexatie en verhoging om welke reden ook eveneens onwettelijk.
(logischerwijze door de ogen van de normale burger)

Vandaag was ik naar het lokale Hypotheekkantoor gegaan (Frankrijklei 73 ,Antwerpen) om een kopie te bekomen van de basisakte + notulen van mede-eigendom ,om duidelijkheid te bekomen wat betreft de aard van het door mij gehuurde pand en de opgelegde bevoegdheid van de syndicus als beheerder van het door mij gehuurde pand.
(ik wil nm zwart op wit kunnen bewijzen dat mijn studio tot de gemeenschappelijke delen behoort ,want die kan je nm niet verhuren...)
Echter ,ik was net te laat ,morgenvoeg terug proberen (hoop dat alles snel vooruit gaat ,want ik moet daarna met bomma naar de tandarts en dan naar Poverello...)

Als ik het nog zie zitten ,ga ik seffens ook ineens mijn volgend aangetekend schrijven opmaken ,gericht aan de syndicus/vertegenwoordiger.
Een schrijven waarin ik hem eveneens zal verzoeken om een kopie van de basisakte + alle notulen die betrekking hebben op het door mij gehuurde pand en de inzage door mij ervan ter verificatie en nog wel op een door mij gevraagd tijdstip.
En uiteraard ineens ook nu weer mijn niet akkoord te laten weten en daarbij ditmaal te wijzen naar de totale onwettelijkheid van mijn huurcontract.
Benieuwd wat z'n reactie daarop gaat zijn...

Hoe dan ook ,het wordt hoog tijd dat men eens voelt dat iedereen zich aan de wetgeving dient te houden en als ze dat niet willen ,ze maar de gevolgen van hun daden onder ogen moeten komen.
'k Heb nog een dikke maand tijd om een pro-deo te vinden om me voor alle zekerheid te laten bijstaan.
Ook moet ik nog nog eens een bezoekje brengen aan de huurdersbond ,want ik wil duidelijkheid wat betreft m'n rechten qua verblijven in het gehuurde pand bij dit onwettelijk opgesteld huurcontract.

Ge ziet ,'k sta hevig ,gelijk ze hier in't Antwerpse zeggen...
 ;D >:D

Offline Twan

 • administrator
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 3067
 • Country: be
 • Geslacht: Man
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #5 Gepost op: 17 juli 2010, 11:02:47 »
succes ermee

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2010, 10:04:07 »
Hewel ,in het verzoekschrift voor de griffie had ik nog slechts volgende gevraagd :
Citaat
Bijgevolg vraagt verzoekende partij ,
 
*Alle betrokken partijen op te roepen (het pand dat verzoeker huurt is eigendom van alle eigenaars in het gebouw ,welke achter het vennootschap verschuilen en verzoeker niet rechtstreeks kan oproepen ,verzoeker kent en heeft enkel contact met vertegenwoordiger Erwin Lens).

*Te bemiddelen om zonder enige gerechtskost ,en zo nodig door een redelijke uitstel regeling ,tot een minnelijke schikking te komen en desgevallend in akkoord te laten akteren.

*De op te roepen partij te veroordelen om :

-gezien de opzettelijke pogingen tot het bekomen van meer dan wettelijk toegelaten huurindexatie (welke op pure huisjes melkerij lijkt) en de schrijnende financiële situatie van verzoeker :
de schrapping tot verdere huurindexatie voor de resterende periode van het huurcontract (huurcontract van 9 jaar).

-de eigenaarsherstellingen uit te voeren binnen 14 dagen van het akkoord.

*Bij gebreke aan een volledige voldoening daaraan ,verzoekende partij te machtigen :
-daartoe zelf een geregistreerde aannemer te gelasten ,kosten ten laste van de op te roepen partij ,op eenvoudige voorlegging van de factuur der herstellingswerken (factuur niet voor te schieten door verzoekende).
-in geval een individuele herstelling niet mogelijk is ,een collectieve vernieuwing (nieuwe bel installatie voor gans het gebouw) te laten uitvoeren ,kosten ten laste van de op te roepen partij ,op eenvoudige voorlegging van de factuur.

*Zolang de voormelde herstellingswerken niet volledig uitgevoerd zijn ,de huurprijs te verminderen vanaf mei 2009 met 25% van de basishuurprijs (als de verhuurder probeert om zijn huurder voor 25% op te lichten ,lijkt me dit meer dan redelijk).

*In geval van het niet opdagen van de opgeroepen partij of een niet akkoord ,ook dit te akteren ,teneinde verzoeker verdere procedure kan opstarten.

Nu peins 'k er echter zwaar over na om me te beroepen op de enac (exceptio non adimpleti contractus) in de huurovereenkomst en me middels die weg alle onterecht betaalde huur+kosten terug te vorderen.

Ik zou me dan beroepen op :
*Art 1709 : "Huur van goederen is een contract" (ongeacht de aard van de goederen ,roerend of onroerend).
*De huurovereenkomst betreft steeds een volmaakt wederkerige overeenkomst.
*Volgens het Hof geldt in wederkerige contracten de enac van rechtswege.
*Het Hof van Cassatie heeft meerdere malen impliciet aanvaard dat de rechtsregel waarop de enac gegrondvest is een algemeen rechtsbeginsel is.

*Het nut van het aanwenden van de enac is dan ook tweevoudig. Enerzijds kan de enac aangewend worden als een drukkingsmiddel om de tegenpartij te dwingen tot uitvoering van zijn verbintenissen over te gaan. Anderzijds biedt de enac aan de excipiens, dit is de partij die zich voor de niet-nakoming van zijn verbintenis op de enac beroept, de zekerheid niet te moeten uitvoeren in geval van niet-solvabiliteit van diegene die zijn verbintenis in eerste instantie niet is nagekomen. In deze tweede functie kan de enac evolueren van een tijdelijk recht om de uitvoering van de verbintenis op te schorten naar een permanent opschortingrecht.

*Art. 1134, lid 3 stelt dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer gebracht moeten worden.
Art. 1135 voegt daaraan toe dat zij niet alleen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die onder andere door de billijkheid aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

*De vermoedelijke wil van de partijen houdt in dat er vermoed wordt dat partijen tussen hun verbintenissen een band gelegd hebben, zodanig dat de ene de uitvoering van de verbintenis van de andere niet kan vorderen zolang zij zelf weigert haar verbintenis uit te voeren.

*Art. 1184 stelt: “In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt… In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden…”.

*De ontbinding van een reeds uitgevoerde overeenkomst brengt mee dat hetgeen reeds betaald was kan teruggevorderd worden. De redenering die dan ook gemaakt wordt om de enac op Art. 1184 te steunen is de volgende: wie kan terugvorderen wat hij reeds gepresteerd heeft kan a fortiori weigeren te presteren.

*Verwijzend naar een arrest van 06 maart 1986 heeft het Hof van Cassatie volgende redenering gevolgd :
In het geval dat aanleiding gaf tot dit arrest, het betrof eveneens een huurcontract, was ten gronde geoordeeld dat de verhuurder was tekortgekomen aan zijn verbintenis om het goed in goede staat te onderhouden en dat dit een tekortkoming was die de ontbinding van de huurovereenkomst in zijn nadeel rechtvaardigde.

______________________
Tot de verplichtingen van de verhuurder vallen oa :
*Een onderhoudsplicht van het verhuurde goed, zodat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is en de vrijwaringsplicht van de verhuurder.
In dit geval wordt de onderhoudsplicht verzaakt en is er een constante inbreuk op de vrijwaringsplicht ,gezien ik wordt lastig gevallen door derden (de syndicus ,die eveneens onwettelijk optreed als beheerder/vertegenwoordiger).

*De leveringsplicht bevat volgens de rechtsleer twee aspecten. Een eerste daarvan is de verplichting het verhuurde goed in goede staat van onderhoud te leveren. Uit de samenvoeging van Art. 1719, 1° en 1720 blijkt dat de verhuurder, door de aard zelf van het contract, en zonder dat hiervoor een bijzondere bepaling vereist is, verplicht is het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren.
In mijn geval zal ik dus de foto's bijvoegen van hoe ik mijn studio heb dienen te betrekken en hoe ik het zelf heb mogen oplossen...

*Art. 1719, 2° bepaalt dat de verhuurder verplicht is het gehuurde goed te onderhouden in de staat dienstig tot de verhuring.
Art. 1720, lid 2 zegt bovendien: “Hij moet daaraan, gedurende de huurtijd, alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder”.

*Een derde hoofdverplichting die rust op de verhuurder is het verzekeren van het rustig huurgenot. Deze verplichting vergt van de verhuurder een driedubbele vrijwaring Art. 1719, lid 3 Ten eerste is er de vrijwaring voor eigen daad. De wet geeft nergens een algemene bepaling van die persoonlijke vrijwaring. Men vindt er echter twee toepassingen van in de artikelen 1723 en 1724.
Naast deze vrijwaringsplicht rust op de verhuurder tevens de verplichting te vrijwaren voor stoornis door derden veroorzaakt Art 1725 t.e.m. 1727.

*Een derde vrijwaringsplicht bestaat in het vrijwaren tegen verborgen verbreken. Art. 1721 bepaalt hierover: “Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen…”

______________________
De verplichtingen van de huurder bevatten oa :
*Uit de verplichting om het gehuurde goed als een goed huisvader te gebruiken vloeit de verplichting voort om de verhuurder altijd in te lichten over eventuele gebreken aan de woning. Deze plicht is gebaseerd op het feit dat je als huurder de feitelijke bewaking van de woning waarneemt, en beter dan wie ook weet wat het huis nodig heeft.

*Indien je de verhuurder niet tijdig verwittigt en er daardoor verdere schade aan de woning ontstaat, kan de huurder bovendien verplicht worden een schadevergoeding te betalen.

*Een laatste hoofdverplichting die rust op de huurder is de verplichting tot teruggave. De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen die gedurende de huurtijd zijn ontstaan, tenzij hij bewijst dat ze niet door zijn schuld zijn veroorzaakt Art. 1732. Hij is bovendien aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door toedoen van zij huisgenoten en/of onderhuurders Art. 1735.

Hieruit blijkt dat ik als huurder mijn verplichtingen steeds ter goeder trouw heb uitgevoerd en deze niet verzaakt heb zoals me schriftelijk verweten werd.
Bovendien verteld de logica me dat wanneer mijn verhuurder geen eigenaar is van mijn pand ,mijn verhuurder enkel zelf wettelijk huurder kan zijn ,welke in onderhuur aan mij verhuurt.
(Dit is eentje om in het achterhoofd te houden ,want een Vereniging van Medeëigenaars kan geen van beiden zijn)

*Indien het gebouw waarin het gehuurde goed zich bevindt deel uitmaakt van een appartements-medeëigendom, geldt er een speciale regeling in verband met de tegenwerpelijkheid aan de huurder van reglementen van mede-eigendom. De verhuurder zal dan in het huurcontract moeten vermelden dat er een dergelijk reglement bestaat en zal aan de huurder moeten melden dat hij dit reglement kan inzien op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars Art. 577-10, paragraaf 4, lid 2, 1°. Het reglement is dan tegenwerpelijk aan de huurder.

Ook hiervan wordt geen melding gemaakt in de opgestelde huurovereenkomst ,enkel een vermelding mbt het reglement van inwendige orde (wat helemaal niet hetzelfde is).

_______________________
Tot slot volgende zeer belangrijk gegeven mbt het inroepen van de enac :
*Een derde voorwaarde die gesteld wordt, is dat diegene die de enac inroept geen voorleveringsplicht heeft. Dit betekent dat hij niet verplicht is eerst te presteren. Bij wederkerige contracten geldt in beginsel het principe van het gelijk oversteken: partijen dienen indien zij daaromtrent niets anders zijn overeengekomen, hun wederkerige verbintenissen gelijktijdig uit te voeren. Bij duurovereenkosten, zoals huurcontracten, kunnen de verbintenissen van de partijen uit hun aard echter niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Men neemt aan dat bij dergelijke contracten de partij die de voortdurende prestaties levert, en in de huurovereenkomst is dit de verhuurder, eerst moet presteren.

*Hiermee opnieuw verwijzende naar het eerder vermelde arrest :
Aldus besliste het Hof van Cassatie dat de omstandigheid dat de verhuurder bepaalde eigenaarsherstellingen niet uitvoert, deze tekortkoming voldoende zwaar is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.

______________________
Vervolgens specifiek gericht naar het feit dat mijn studio nog steeds geakteert staat als gemeenschappelijk :
*Art. 577-13/1 De akten in verband met de gemeenschappelijke delen die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven,  worden  uitsluitend overgeschreven op naam van de vereniging van de mede-eigenaars.

Verwijzend naar de publicatie van het magazine van het AES (Algemeen Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat) februari 2009 :
Het volstaat niet, zoals soms beweerd wordt, dat de regels inzake mede-eigendom geregeld worden in de statuten van het gebouw.
Immers, bij de oprichting van het gebouw en het ontstaan van de mede-eigendom, zijn de kavels meestal nog niet
toegewezen en is het de promotor van het gebouw die, samen met de notaris, de basisakte voorbereidt en hun voornaamste bekommernis is niet om transparantie of democratie te verzekeren.
Later wordt het bijna onverkomelijk de statuten te veranderen, gezien de moeilijkheid om enerzijds voldoende consensus te bereiken binnen de mede-eigendom, en anderzijds, om deze wijziging te officialiseren.
Het bewijs daarvan is dat op heden heel wat mede-eigendommen nog niet zijn overgegaan tot de wijzigingen die de wet van 1994 noodzakelijk maakten.

_______________________
Even terug naar de huur+forfaitaire kosten van het door mij onwettelijk gehuurde pand :

*Het kostenforfait mag alleen geïndexeerd worden als dit expliciet vermeld staat in het huurcontract.
Elke verdere aanpassing hiervan ,zal de verhuurder dienen af te dwingen via de rechtbank ,middels effectief te bewijzen kosten.
Dit laatste zal zeer moeilijk zijn gezien het feit dat het door mij gehuurde pand niet eens beschikt over tussenmeters...
De oorzaak daarvan ligt erin dat het door mij gehuurde pand de conciergewoning betreft ,welke nog steeds geakteert staat als gemeenschappelijk.

*Alle kosten en lasten van gemeenschappelijke delen ,waaronder dus ook de conciergewoning die ik betrek ,moeten betaalt worden door de mede-eigenaar(s).
(bijgevolg zijn me ook deze al 3j onwettelijk aangerekend)

*De huurder kan steeds vragen om de bewijsstukken in te zien bij de verhuurder thuis...
De bewijsstukken dienen gedetailleerd en geen handgeschreven gekrabbel te zijn.
Zowel huurder als verhuurder kunnen steeds een omzetting vragen naar de werkelijke kosten via de rechter.
Het is zeer moeilijk om ook nog maar iets hiervan uit te voeren.
Allereerst blijkt mijn verhuurder officieel onbestaande ,onofficieel dien ik daarvoor dan bij de syndicus aan te kloppen ,wat compleet in strijd is met Artikel 577-3 en 577-4 hierboven vermeld.
Vervolgens kan er hoegenaamd niet bewezen worden ,aangezien het door mij gehuurde pand (conciergewoning) geen individuele of tussenmeters bezit.

*Als ik bovendien de letter van de wet goed doorneem ,stel ik eveneens vast dat het onderhoud ,de schoonmaak ,het vervangen van meubilair van gemeenschappelijke delen behoort tot de taak van de syndicus.
Gezien het door mij gehuurde pand gemeenschappelijk blijkt ,heb ik ook deze al 3j in plaats van alle mede-eigenaars volledig betaald.

*Ook dient de syndicus de wooncode na te leven en na te gaan of alle gemeenschappelijke delen aan de technische vereisten voldoen ,vooral wat betreft gas- en elektriciteitsinstallaties.
In gebouwen met een conciergewoning dient de syndicus er bovendien ook op toe te zien dat deze lokalen aan alle elementaire uitrustingsvereisten voldoen.
Zo bevinden zich in mijn gehuurde pand wel 3 stopcontacten met zichtbare aarding ,maar is de bedrading overal 2-polig ,bijgevolg is geen enkel aarding aangesloten ,ook de zekeringen zijn niet aangesloten (er is wel een draad zichtbaar ,maar als er een probleem is ,dan slaat de hoofdschakelaar buiten af) en zijn de zekeringen bovendien van een gedateerd 40j oud type.

*Er werd mij geen comformiteitsattest overhandigd.
Ik weet dat ik als huurder de overhandiging hiervan kan eisen.
Ook weet ik dat ik als huurder dit schriftelijk kan aanvragen via het college van burgemeester en schepenen van mijn gemeente.
Echter...dit is officieel onmogelijk ,gezien mijn verhuurder geen eigenaar is.
______________________

Algemene conclusie :

*De Vereniging van Mede-eigenaars is niet bevoegd tot verhuren van een gemeenschappelijk pand.
Elke beslissing mbt het beheer van gemeenschappelijke delen komt enkel de lokale raad van beheer toe en nog wel in naam van de individuele eigenaars en niet in naam van en niet in rekening voor de Vereniging van Mede-eigenaars.
(ik betaal dus al 3j huur aan een vennootschap ,welke daar wettelijk geen enkel recht op/toe heeft...)
De raad van beheer kan echter de mede-eigendom niet beheren ,noch besturen...

*Een huurder heeft niets te maken met de Vereniging van Mede-eigenaars ,laat staan dat er een huurovereenkomst kan zijn tussen beide.
(om wettelijk te zijn dient mijn huurovereenkomst met alle mede-eigenaars opgesteld te zijn ,vandaag weet ik niet eens wie dat zijn en wil de syndicus me dit niet eens mede delen).

*Dit stelt me de vraag of er überhaupt wel een vergunning is tot verhuring van een woonplaats (ik begrijp dat er geen bestemmingswijziging dient ingediend ,aangezien de basisakte stelt dat het betreffende pand de conciergewoning is ,maar er dient wel een officiële/notariële aanpassing opgemaakt in de notulen van mede-eigendom om deze conciergewoning te veranderen van gemeenschappelijk naar privatief ,wat hier niet gebeurd is).

*Zoals men hieruit kan opmaken ,wordt ik uitgebuit op de meest handige wijze.
Op de delen die al die mede-eigenaars uitkomt ,volgen ze gedeeltelijk de wetgeving ,maar op het meervoud lappen ze deze aan hun laars.
Hoe dan ook ,ik vermoed dat ik het duupje van de ganse historie ben.

Ik heb de syndicus in mijn laatste aangetekend schrijven een kleine hint gegeven hoe men gans de situatie alsnog kan regulariseren.
De Vereniging van Mede-Eigenaars de conciergewoning laten huren en in sociale onderhuur aan mij verhuren.
Maar dan wel aan 50% van mijn huidige basishuur (verwijzend naar de sociale huurwetgeving).

Momenteel is de Vereniging van Mede-Eigenaars een oneigenlijk vennootschap met winstgevend oogmerk.
Als vennootschap met sociaal oogmerk ,kunnen ze de conciergewoning wel onderverhuren aan personen die minder begoed zijn of zich in een behartenswaardige sociale positie bevinden. De woning zal dan uitsluitend als hoofdverblijfplaats van deze personen dienen.

Ikzelf voldoe aan alle voorwaarden ,gezien ik niet enkel officieel een gewaarborgd minimum pensioen geniet ,maar in realiteit daarvan ook nog eens slechts 60% bekom doordat ik een minnelijke collectieve schuldbemiddeling geniet (al van oktober 2007 en dit nog tot en met juni 2014).

Maar ook dat lijkt me in strijd met Artikel 577-3 tot 577-5.
Dit alles maakt dat ik overweeg om bij de vrederechter het exeptio non adempleti contractus in deze huurovereenkomst in te roepen.
Dit teneinde de 3j door mij betaalde sommen aan een rechtspersoon welke geen enkel wettelijk recht had daartoe ,terug te eisen.

Ikzelf geniet enige bescherming vanwege het feit dat men me al 3j heeft toegelaten mijn domicilie op dit adres te plaatsen en hier ook al 3j feitelijk te laten verblijven.
Eventuele pogingen tot uitzetting zullen dan ook moeilijk uitvoerbaar worden ,al helemaal ,gezien daarvoor de 50 mede-eigenaars samen dienen over te beslissen middels een algemene vergadering ,ze vervolgens de verhuurder dienen aan te contacteren ,welke officieel niet bestaat ,want dat zijn ze zelf.
Elke poging van hen zou dan ook een directe bekentenis zijn mbt tot de onrechtmatige toeëigening van de reeds betaalde gelden.

______________________

Ik weet dat het niet simpel zal zijn en het hier binnenkort een bikkelharde oorlog zal ontketenen ,maar ik ga het toch proberen.
Hehe ,zie je het al voor je ... ,enerzijds het terugvorderen van de onrechtmatig verkregen gelden ,anderzijds het kostenloos blijven wonen...
Stttttttt...
Ben wel voor alle zekerheid aan het uitkijken naar een ander betaalbaar pand (maar dan eentje dat wel wettelijk in orde is).
 :angel: i'm like an angel ,flying true the bedroom window... :angel:

Offline dolma1

 • VIP
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 2058
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2010, 11:12:23 »
Ik heb toch al een artikel geschreven over syndicus
Die venten doen over het hele land hun kopje altijd door
die moeten reparaties doen en doen niks
en toch blijven ze aan hoor
dat is omdat in zo een eigenaarsbijeenkomst altjd dezelfden alles beslissen en altijd dezelfden niks te zeggen hebben

IK ben zo ver gegaan de eerste minister ervan op de hoogte te stellen en die heeft in 2 jaar tijd wel de wet laten aanpassen. Maar d eoorlog is verder gegaan hoor. vl tgen fr hier in huis.

Als ik vollontairement zeg aan die vent of mail geef me de pot verf eens en wat cement....het is na 5 jaa rnog niet ok. De deurbel rammelt altijd dus is er vals kontakt. Hij schijnt t ebeloven een elektrieker te sturen maar we zien die niet.

Huisbaas of huurder, het is altijd klote. En altijd komen ze hun gewoontes opdringen, en altijd zeg ik nee en altijd blijf ik voelen 2 haken aan mijn schouders vanachter te hebben waar ze zich aan vastpinnen en ik sleur z emee.

Ik heb een boekhoudster die er 1 was voor het pensioen maar verdomd goed kan rekenen. De syndicus telt altijd fout. Niks aan te doen

Huurders hebben er wel mee te maken hoor! Je betaalt je gas (en elektriciteit) enz eker caloribel aan hem! Dat je huisbaas je het teveel betaald enooit terug geeft, is hier in huis echt ene feit. bezie jezelf daar eens.

Ik zei boven dat je wellicht via gemeentehuis toch ene premie water kan krijgen. IK wel dus. Ga maandag op kopiejacht mut en zo. Drukke week dus.

Syndicus zijn dieven: ze doen niks en strijken elke maand hun geld op en iedereen moet ervoor betalen, ook de huurder.

Dolma

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2010, 20:19:13 »
Vervolg oorlog...
 ;D ;D ;D
Na het niet verschijnen bij de oproeping minnelijke schikking voor het Vredegerecht ,ben 'k dus in alle staten.
Of beter gezegd net in de juiste mood om het onderste uit de kan te gaan halen.

Ik was het niet echt zinnens om nog langer die arrogante syndicus aan te schrijven ,maar de onverschilligheid van diegene die als lid van de raad van beheer de controle dient uit te oefenen op de syndicus ,kon ik het niet laten om hem onderstaande allerlaatste mail nog even snel door te zenden.

Afgaande op de eerdere handelingen en werkwijze van zowel de syndicus als de vereniging van medeëigenaars ,lach ik me binnenkort een breuk als de hen te verwachten dagvaarding op mysterieuze wijze zou verdwijnen en ze bij verstek veroordeeld worden tot datgene wat ik nu eis en ik als armere ne keer nen deurwaarder op hen kan afsturen...
 :angel: ;D 8)

Hier volgt mailtje :

Aan :
De syndicus  E. Lens
hoofdverantwoordelijke beheer b.v.b.a.
Afgevaardigde voor eigenaar : VM Luythagen
P/A Amerikalei 132
2000 Antwerpen

Van :
Van den Heuvel Tom
Deurnestraat 170 Bus 1
2640 Mortsel
(gvl midden achter)

Geachte ,

Allereerst wil ik u ,als vertegenwoordiger ,en de vereniging van medeëigenaars ,van harte feliciteren met uw laatste vertoon van desinteresse en arrogantie met het niet verschijnen bij de oproeping minnelijke schikking in de raadkamer van het Vredegerecht ,Grote Steenweg 13 ,2600 Berchem ,datum donderdag 09 september 2010.
Het bewijs van niet verzoening wegens verstek van jullie kant uit ,pleit enkel nog meer in mijn voordeel.

De enige persoon die ik van ziens ken en waarvan ik weet dat hij tot de raad van beheer behoort ,sorry ,raad van medeëigendom (huidige benaming) en welke als taak heeft ,u als syndicus te controleren ,lijkt een even grote desinteresse te bezitten wat betreft mijn huursituatie als u en schijnt net als u en al de medeëigenaars de ernst niet te beseffen van de te verwachten gevolgen.

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn advokate heb verzocht tot het opmaken van het verzoekschrift teneinde de gerechtelijke procedure te starten.
De dagvaarding zal dan ook weldra (3weken na het indienen bij de griffie) door de gerechtsdeurwaarder hier in de inkomhal van het gebouw neergelegd worden aangezien er geen enkele verdere verwijzing in het gebouw terug te vinden is wat betreft de maatschappelijke zetel.

Ter info : het adres vermeld op mijn huurovereenkomst (VM Luythaegen ,P/A Amerikalei 132 ,2000 Antwerpen) is dus niet het adres dat bij de Kruispuntbank ingeschreven is bij het ondernemingsnummer 0828.940.323 en is dus niet van toepassing.
(het adres vermeld op het verplichte getuigschrift van woonst is het enige wat telt).
De maatschappelijke zetel = Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw Residentie Luythaegen Deurnestraat 170 te 2640 Mortsel (en dit sinds 01 augustus 1995).

Ik hoop voor jullie dat u of een van de medeëigenaars deze dagvaarding niet negeert.
Ik hoop ook dat u voor de rechter kan bewijzen dat u de wettelijke afgevaardigde bent van de Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw Residentie Luythaegen Deurnestraat 170 te Mortsel.

Het voorwerp van vordering geef ik u alvast mee ,opdat het me aangewezen lijkt om een buitengewone algemene vergadering in te roepen om jullie standpunt en verdediging eenparig te bekomen.
_______________________________________________

Inbreuken op de wetgeving met betrekking tot mijn huurovereenkomst en waarvoor ik de zaak wens verder te zetten via gerechtelijke procedure (inbreuken op burgerlijke ,fiscale en huurwetgeving) :

Dit om volgende redenen :
*Ik betrek de conciërgewoning ,welke niet privatief is ,maar nog steeds behoort tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
*Ik huur van de vereniging van medeëigenaars ,welke geen eigenaar is.
*Ik weet als huurder niet eens wie mijn eigenaars zijn.
*Het door mij gehuurde pand wordt exclusief beheerd door de syndicus.
*Er worden mij forfaitaire kosten aangerekend voor oa onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen ,maar in realiteit betaal ik 2x voor deze kosten (1x forfaitair + 1x individueel) ,mijn persoonlijk aandeel is ook groter dan dit van de medeëigenaars.
*Ik verzoek al 16 maanden tot een herstelling.
_______________________________________________
*Indien u mijn huurcontract ter hand neemt ,staat er letterlijk en duidelijk vermeld :
Enerzijds ,de verhuurder :
Naam : VM Luythaegen
Adres : P/A Amerikalei 132
Woonplaats : 2000 Antwerpen
Telefoon : 03.2386566
E-mail : dz@beheer.be vertegenwoordigd door Dirk Rutten (naam van uw voorganger)
Wat betreft het door mij gehuurde pand ,staat hier enkel vermeld ,een studio ,gelegen te Deurnestraat 170 - Mortsel (zonder vermelding van het exacte kavel of postbus ,enkel met een handgeschreven gelijkvloers vermelding).

Verhuurder is geen eigenaar ,kan en mag geen eigenaar of verhuurder zijn > BW Artikel 577-5.
Naam van verhuurder is niet correct met ondernemingsnummer 0828.940.323 bij de Kruispuntbank.
Adres van verhuurder is niet correct met ondernemingsnummer 0828.940.323 bij de Kruispuntbank.
Telefoon van verhuurder is niet correct met ondernemingsnummer 0828.940.323 bij de Kruispuntbank.
E-mail van de verhuurder is niet correct met ondernemingsnummer 0828.940.323 bij de Kruispuntbank.

*Navraag op het lokale Kadaster/Registratiekantoor ,leert me dat en het door mij gehuurde pand en de verhuurder niet gekend zijn !
(nochtans stelt Artkel 19 van mijn huurcontract : de registratie van huidig huurcontract is krachtens wet verplicht...)
*Inzage van de basisakte op het lokale Hypotheekkantoor ,leert me dat het door mij gehuurde pand niet privatief is ,maar nog steeds behoord tot de gemeenschappelijke delen.
(ter info ,iedereen kan kostenloos inzage bekomen van eender welke basisakte op het Hypotheekkantoor ,dat u ook hierin heeft nagelaten te reageren op mijn verzoek duidt opnieuw op een zoveelste daad van moedwil)

*Ik betrek de conciërgewoning ,welke niet privatief is ,maar nog steeds behoort tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
*Ik huur van de vereniging van medeëigenaars ,welke geen eigenaar is ,noch huurder.
*Het door mij gehuurde pand wordt exclusief beheerd door de syndicus.

*Verwijzend naar BW Artikel 577-5 ,betreffende de wet op mede-eigendom en venootschappen van medeëigenaars :
Om te vermijden dat de vereniging van medeëigenaars andere activiteiten ontplooit, zoals bijvoorbeeld het verhuren van appartementen en zo een oneigenlijke vennootschap wordt, heeft de wetgever in BW Artikel 577-5 § 3 het maatschappelijk doel van de vereniging van medeëigenaars op een beperkende wijze omschreven.
Haar doel bestaat uitsluitend in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep gebouwen.
§ 3  De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.

Hieruit volgt ook volgende :
BW Art 577-5 §3... als een vereniging van medeëigenaars bezittingen heeft die ze kan verhuren wil dit zeggen dat het bezittingen zijn die ze niet nodig heeft voor haar functioneren. Onnodige bezittingen dienen verkocht te worden en de opbrengst ervan verrekend over de 10.000sten. (uitbetalen of plaatsen op reserve is een keuze van de algemene vergadering.)

Begrijpelijk vertaald wil dit zeggen dat de vereniging van medeëigenaars enkel en alleen het beheer van de gemeenschappelijke delen tot doel heeft en dat zij derhalve geen eigenaar is of kan zijn van deze gemeenschappelijke delen !

Dat wil dus zeggen dat de conciërgewoning geen eigendom is van de vereniging van medeëigenaars ,maar wel van alle individuele eigenaars (en dit voor het individuele aandeel dat elke medeëigenaar in de gemeenschap bezit) !
(ik heb dit speciaal extra groot en vet geschreven ,opdat jullie eindelijk zouden beseffen dat mijn huurovereenkomst compleet onwettelijk is en  bijgevolg  geen enkele verdere eis ,vraag of aanpassing van jullie kant uit enige rechtsgeldigheid bezit)

Het nemen van beslissingen met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke delen komt de algemene vergadering toe.
(ook over de bestemming van de conciërgewoning)
Dit zal dan wel in naam en voor rekening van de individuele eigenaars zijn en dus niet in naam van en voor rekening van de vereniging van medeëigenaars.
Belangrijk hierbij is te weten dat de op de algemene vergadering verkozen raad van beheer enkel de taak heeft de syndicus bij te staan en te controleren.
Hij kan de medeëigendom niet beheren ,noch besturen.

Ik weet als huurder niet eens wie mijn eigenaars zijn.
(in principe dient elke nieuwe eigenaar ook aan mij gemeld)
Ook weet ik niet eens wie er behoort tot de raad van bestuur.

Ik weet niet eens of er wel een vergunning is voor het verhuren van een woonplaats ,gezien het door mij gehuurde pand niet privatief is.
Tevens heb ik in de basisakte op het Hypotheekkantoor niets teruggevonden van een bestemmingswijziging (waarvoor minstens een 4/5 meerderheid nodig is) van de conciërgewoning.

*Tevens is de taak van de syndicus wat betreft het beheer van het door mij gehuurde pand in strijd met BW Artikel 577-4.
BW Artikel 577-4, § 3 verbiedt uitdrukkelijk een clausule in de statuten waarin het recht van een medeëigenaar wordt beperkt om het beheer van zijn kavel aan iemand anders toe te vertrouwen.
In mijn geval wordt hiermee het recht van een 40-tal medeëigenaars beperkt doordat de syndicus het door mij gehuurde pand beheert.

*Tot de taken van de syndicus behoren dan oa weer wel :
-Waken over de bevoorrading en het onderhoud van het gebouw.
-Regelmatig inlichtingen inwinnen over de toestand van de gemeenschappelijke delen ,oa door periodieke controles.
-Onderzoeken of de gemeenschappelijke delen die hij beheert ,voldoen aan elementaire veiligheidsvoorschriften van de lokale wooncode (gewest ,gemeente).
-In gebouwen met een conciergewoning dient de syndicus er bovendien ook op toe te zien dat deze lokalen aan alle elementaire uitrustingsvereisten voldoen.
-Dient er over te waken dat de verzekeringspolissen van het gebouw op naam van de vereniging van medeëigenaars worden opgesteld en ondertekend de polis in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Ik heb gedurende de voorbije 39 maanden nooit de syndicus gezien ,laat staan dat hij een inspectie heeft uitgevoerd van de door mij gehuurde conciërgewoning ,welke nog steeds behoort tot de gemeenschappelijke delen en niet privatief is.

_______________________________________________

Even terug naar de huur+forfaitaire kosten van het door mij onwettelijk gehuurde pand :

*Verwijzend naar de herhaalde pogingen om mijn basishuurprijs met 25% te vermeerderen ,teneinde een indexatie aanpassing hoger te doen uitkomen.
*Verwijzend naar de herhaalde pogingen om het in de huurovereenkomst opgenomen kostenforfait te indexeren.
Het kostenforfait mag alleen geïndexeerd worden als dit expliciet vermeld staat in het huurcontract.
Elke verdere aanpassing hiervan ,zal de verhuurder dienen af te dwingen via de rechtbank ,middels effectief te bewijzen kosten.
Dit laatste zal zeer moeilijk zijn gezien het feit dat het door mij gehuurde pand niet eens beschikt over individuele tussenmeters ,uitgezonderd elektriciteit ,dewelke ik individueel betaal ,zoals beschreven in Artikel 3 en Artikel 6 van mijn huurovereenkomst.

Aangezien het door mij gehuurde pand niet privatief is ,maar gemeenschappelijk ,betekent dit dat ik als huurder exclusief (als eenzijdig ,ongedeeld) voor dit gemeenschappelijk deel betaal ipv dat deze kosten verdeeld worden over alle medeëigenaars.
Maw : er worden mij forfaitaire kosten aangerekend voor oa onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen ,maar in realiteit betaal ik dus niet enkel 2x voor deze kosten ,mijn persoonlijk aandeel is hierdoor ook groter dan dit van de medeëigenaars.

*Alle kosten en lasten van de conciërgewoning die ik betrek ,moeten betaalt worden door de medeëigenaars.
Artikel 3 en Artikel 6 (elektriciteit) ,Artikel 7 (lasten) en Artikel 8 (brandverzekering) van mijn huurovereenkomst zijn dan ook niet meer dan een herhaalde onwettelijke verplichting opdat ook deze kosten en lasten exclusief ter mijner laste zijn.
*Artikel 9 van mijn huurovereenkomst betreffende het onderhoud is ook hier in strijd met de onderhoudsverplichting van de gemeenschappelijke delen.
Bijgevolg zijn me deze al 3j onwettelijk aangerekend en eis ik deze nu integraal terug !
_______________________________________________

-De huurder kan steeds vragen om de bewijsstukken in te zien bij de verhuurder thuis...
-De bewijsstukken dienen gedetailleerd en geen handgeschreven gekrabbel te zijn.
-Zowel huurder als verhuurder kunnen steeds een omzetting vragen naar de werkelijke kosten via de rechter.
-Tevens is de verhuurder verplicht de huurder een kopie van de afrekening van de syndicus te bezorgen aan de huurder ,dit ter controle van wat men de huurder aanrekent (ik heb nooit enig bewijs verkregen).
-De huurder kan ten aller tijd vragen om de forfaitaire kosten om te zetten naar de effectieve kosten.

Het is zeer moeilijk voor mij om ook nog maar iets hiervan uit te voeren.
Allereerst blijkt mijn verhuurder officieel onbestaande en onbereikbaar ,onofficieel dien ik daarvoor dan bij de syndicus aan te kloppen ,wat compleet in strijd is met BWArtikel 577-3 en 577-4 hierboven vermeld.
Vervolgens kan er hoegenaamd niets bewezen worden zonder individuele tussenmeters.

*Als ik bovendien de letter van de wet goed doorneem ,stel ik eveneens vast dat het onderhoud ,de schoonmaak ,het vervangen van meubilair van gemeenschappelijke delen behoort tot de taak van de syndicus.
Gezien het door mij gehuurde pand nog steeds gemeenschappelijk blijkt ,heb ik ook deze al 3j in plaats van alle mede-eigenaars volledig betaald.(verf ,behang ,onderhoud en bemeubelen)

*Er werd mij geen comformiteitsattest overhandigd.
Ik weet dat ik als huurder de overhandiging hiervan kan eisen.
Ook weet ik dat ik als huurder dit schriftelijk kan aanvragen via het college van burgemeester en schepenen van mijn gemeente.
Echter...dit is officieel onmogelijk ,gezien mijn verhuurder geen eigenaar is.
Ik weet ook dat indien de verhuurder geen comformiteitsattest kan voorleggen ,dit inhoudt dat hij het pand niet kan verhuren.

*Ik verzoek als huurder al van mei 2009 tot een herstelling.
Vandaag (september 2010) ,16 maanden later wordt deze nog steeds geweigerd.

BW Art. 1719, 2° bepaalt dat de verhuurder verplicht is het gehuurde goed te onderhouden in de staat dienstig tot de verhuring.
BW Art. 1720, lid 2 zegt bovendien: Hij moet daaraan, gedurende de huurtijd, alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder.
BW Art. 1721 Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen…

*De leveringsplicht bevat volgens de rechtsleer twee aspecten. Een eerste daarvan is de verplichting het verhuurde goed in goede staat van onderhoud te leveren. Uit de samenvoeging van BW Art. 1719, 1° en BW Art. 1720 blijkt dat de verhuurder, door de aard zelf van het contract, en zonder dat hiervoor een bijzondere bepaling vereist is, verplicht is het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren.
(in mijn geval zal ik dus de foto's bijvoegen van hoe ik mijn studio heb dienen te betrekken en hoe ik het zelf heb mogen oplossen...)

De verplichtingen van de huurder bevatten oa :
*Uit de verplichting om het gehuurde goed als een goed huisvader te gebruiken vloeit de verplichting voort om de verhuurder altijd in te lichten over eventuele gebreken aan de woning.
*Indien je de verhuurder niet tijdig verwittigt en er daardoor verdere schade aan de woning ontstaat, kan de huurder bovendien verplicht worden een schadevergoeding te betalen.

Al het voorgaande in acht genomen heeft u ,de syndicus als expliciet aangestelde beheerder van het door mij gehuurde pand ,het lef te stellen dat ik de huurovereenkomst niet ter goeder trouw uitvoer...,u durft rekenen op enige soepelheid van mijn zijde...
_______________________________________________

Ik beroep me dan ook op de enac (exceptio non adimpleti contractus in de huurovereenkomst).
(ook wel de exceptie van niet– uitvoering of niet-nakoming genoemd)

*BW Art 1709 : Huur van goederen is een contract (ongeacht de aard van de goederen ,roerend of onroerend).
*De huurovereenkomst betreft steeds een volmaakt wederkerige overeenkomst.
*Volgens het Hof van Cassatie geldt in wederkerige contracten de enac van rechtswege.
*Het Hof van Cassatie heeft meerdere malen impliciet aanvaard dat de rechtsregel waarop de enac gegrondvest is een algemeen rechtsbeginsel is.

*Het nut van het aanwenden van de enac is tweevoudig. Enerzijds kan de enac aangewend worden als een drukkingsmiddel om de tegenpartij te dwingen tot uitvoering van zijn verbintenissen over te gaan. Anderzijds biedt de enac aan de excipiens ,dit is de partij die zich voor de niet-nakoming van zijn verbintenis op de enac beroept (ik dus), de zekerheid niet te moeten uitvoeren in geval van niet-solvabiliteit van diegene die zijn verbintenis in eerste instantie niet is nagekomen. In deze tweede functie kan de enac evolueren van een tijdelijk recht om de uitvoering van de verbintenis op te schorten naar een permanent opschortingrecht.

*BW Art. 1134, lid 3 stelt dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer gebracht moeten worden.
*BW Art. 1135 voegt daaraan toe dat zij niet alleen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die onder andere door de billijkheid aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

*De vermoedelijke wil van de partijen houdt in dat er vermoed wordt dat partijen tussen hun verbintenissen een band gelegd hebben, zodanig dat de ene de uitvoering van de verbintenis van de andere niet kan vorderen zolang zij zelf weigert haar verbintenis uit te voeren.
Begrijpelijk vertaald wil dit zeggen dat de verhuurder momenteel niets van mij kan eisen.

*BW Art. 1184 stelt: “In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt… De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden…”.

*De ontbinding van een reeds uitgevoerde overeenkomst brengt mee dat hetgeen reeds betaald was kan teruggevorderd worden. De redenering die dan ook gemaakt wordt om de enac op BW Art. 1184 te steunen is de volgende: wie kan terugvorderen wat hij reeds gepresteerd heeft kan a fortiori weigeren te presteren.

*Geen voorleveringsplicht voor degene die de enac inroept. (dit betekent dat hij niet verplicht is eerst te presteren)
Bij wederkerige contracten geldt in beginsel het principe van het gelijk oversteken: partijen dienen ,indien zij daaromtrent niets anders zijn overeengekomen, hun wederkerige verbintenissen gelijktijdig uit te voeren.
Bij duurovereenkosten, zoals huurcontracten, kunnen de verbintenissen van de partijen uit hun aard echter niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Men neemt aan dat bij dergelijke contracten de partij die de voortdurende prestaties levert, en in de huurovereenkomst is dit de verhuurder, eerst moet presteren.

*Niets belet de voorleveringsplichtige partij om zijn verbintenis van de volgende huurtermijn op te schorten . Het opschorten van de verbintenissen in een volgende huurtermijn heeft immers hetzelfde resultaat tot gevolg. Ook dan wordt de niet-uitvoerende partij onder druk gezet, weliswaar wat later, maar met hetzelfde effect.

*Een formele ingebrekestelling is niet vereist omdat de enac een verweermiddel is en de excipiens dus eigenlijk niets eist.
Toch, hoewel strikt juridisch niet vereist, verwijs ik naar mijn herhaalde schriftelijke verzoeken ,aangetekende ingebrekestelling en oproeping minnelijke schikking.

*Het spreekt voor zich dat de enac ook kan ingeroepen in andere gevallen dan de niet-nakoming van een niet-essentiële verbintenis door de huurder. Ingevolge de nieuwe tendens in rechtspraak en rechtsleer wordt het voor partijen in een huurovereenkomst ook mogelijk zich op de enac te beroepen wanneer de verhuurder één van zijn niet-essentiële verbintenissen niet nakomt, dan wel wanneer één van de partijen slechts gedeeltelijk hun essentiële verbintenissen niet nakomen. Zo kan men stellen dat bepaalde herstellingen geen hoofdverplichting uitmaken van de verhuurder, maar toch belet dit niet dat de huurder zich op de enac kan beroepen, zij het misschien maar evenredig aan de niet-nakoming van de herstellingsplicht van de verhuurder.

In deze optiek kan de huurder, wanneer de verhuurder weigert bepaalde kleinere herstellingen uit te voeren, een deel van de huurprijs dat in verhouding staat tot de ernst van de niet-uitgevoerde herstellingen, inhouden. Gebreken die de bewoonbaarheid van het pand, de bruikbaarheid van het gehuurde goed in het gedrang brengen, kunnen daarentegen leiden tot het inhouden van de gehele huurprijs.
_______________________________________________

Ik eis volgende zaken :
1*De onmiddellijke herstelling ,al 16 maanden door mij verzocht.
2*Een comformiteitsattest van het door mij gehuurde pand.
3*De schrapping van alle indexatie aanpassingen betreffende de basishuurprijs gedurende de resterende duur van de huurovereenkomst + de schrapping van de forfaitaire kosten en lasten. (maw ,de basishuurprijs blijft 300euro voor de verdere duur van de huurovereenkomst en geen cent meer ,wat ik persoonlijk meer dan genoeg vind voor een ongemeubelde kamer)
4*De complete en correcte lijst van al mijn medeëigenaars (naam+adres) en dit telkens bij elke verandering (nieuwe medeëigenaar na verkoop ,erfenis ed).
5*De onmiddellijke terugbetaling van :
- Alle tot hiertoe betaalde forfataire kosten en lasten ,zijnde 2.925euro (juni 2007 tem september 2010 = 75euro/maand).
- De door mij onterecht ,individueel betaalde elektriciteit ,zijnde 809,14euro (juni 2007 tem september 2010 =gemiddeld verbruik van +/-20euro/maand)
- De door mij onterecht ,individueel betaalde brandverzekering ,zijnde 597,90euro (juni 2007 tem september 2010 = gemiddeld +/- 15euro/maand)
- De 2 sleutels ,welke ik heb dienen te betalen en zonder welke ik geen toegang bekwam tot het gebouw en brievenbus ,zijnde 13,90euro.
- De naamplaatjes ,welke toebehoren aan de conciërgewoning ,zijnde 20,30euro.
Samen goed voor een totaal door mij terug te vorderen bedrag van 4.366,24euro !
_______________________________________________

Een bijkomende tussenkomst voor de 39 maanden van door mij geleverde onderhoud ,schilder en behangwerken ,laat ik voor wat het is.
In ruil voor bovenstaande eisen ,ben ik bereid niet richting Financiën te stappen ,om de vereniging van medeëigenaars aan te geven als het oneigenlijk vennootschap met winstgevend oogmerk dat het dus al jaren is !
Van rechtswege zal daaruit nm voortvloeien dat de Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw Residentie Luythaegen Deurnestraat 170 te Mortsel ,verplicht zal worden zich als NV in te schrijven ,dit houdt dan ook de verplichte onderschrijving in ten bedrage van (momenteel) 61.500euro + bijhorende kosten zoals notaris ,bedrijfsrevisator (gezien er sprake is van natura ,voortvloeiend uit het feit dat er al jaren kan verhuurd worden).
Vervolgens mag je de 7 jaren terugwerkende kracht voor ontdoken belastingen ook verwachten.
Bij de Balanscentrale van de Nationale Bank zijn er nm geen jaarrekeningen te raadplegen sinds de oprichting wat betreft het ondernemingsnummer 0828.940.323 ,nochtans is er wel degelijk een constante verrijking/winstmarge.

Bij niet bereidheid tot inwilligen van deze eisen of bij het nalaten te reageren op de te verwachten dagvaarding ,zal ik via gerechtelijke procedure en het inroepen van de enac de ontbinding van de huurovereenkomst (met een periode van 3-6 maanden tijd om een nieuw pand te vinden) + de terugvordering van alle reeds betaalde gelden tot aan die datum gerechtelijk laten vorderen (dus ook de basishuur ,zijnde momenteel 11.700euro = 300euro/maand)
Daarbij wil ik u alvast meegeven dat de arresten van het Hof van Cassatie in mijn voordeel pleiten (ook deze arresten zijn publiekelijk en kostenloos te raadplegen) en ik bereid ben om ook zo ver te gaan.
Om nog maar te zwijgen over de gerechtskosten ten laste van de verliezende partij.
Het uiteindelijke kostenplaatje bij het niet inwilligen van mijn eisen ,zal julie bijgevolg dan ook aanzienlijk meer kosten.

Wat betreft uzelf ,zal ik dan middels schriftelijke klacht ,gericht aan de juridisch assessor van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (lidnummer Beheer.bvba = 202523) alle inbreuken melden en uw blijvende gebreken met betrekking tot de plichtenleer.

Lijkt dit u grof?
Laat me dan duidelijk stellen dat zowel u ,als de verhuurder en de mij totaal onbekende eigenaars naar mij toe al 39 maanden zware arrogantie en oplichting vertonen en een berg aan inbreuken op de wetgeving hebben verzwegen ,teneinde zichzelf te verrijken.
Als laatste wil ik nog even zeggen dat alle medeëigenaars met persoonlijk vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging en dit naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Maw : ze kunnen zich niet verschuilen achter de vereniging van medeëigenaars ,ik kan hen altijd nog individueel benaderen.
_______________________________________________

Ik hoop dat deze mail door u integraal wordt doorgezonden naar de afgevaardigde leden van de raad van medeëigendom en alle medeëigenaars.
Ikzelf verblijf in afwachting van enige reactie op het gekende adres.

Van den Heuvel Tom
Deurnestraat 170 Bus 1
2640 Mortsel
email = turtletjones@skynet.be

Offline willby

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 399
 • Geslacht: Man
 • Ben geen betweter, alleen veel ervaring (slechte)
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #9 Gepost op: 12 september 2010, 23:05:43 »
Ja, Turtle.
Das nen hele boterham wat ge die syndicus in zijne nek draaid. :o
Het is nu te hopen dat ge Uw slag thuis haalt, want dwz. dat ge ineens over een bedrag kan beschikken wat niet aan de bemiddelaar toekomt omdat dit van leefgeld is wat ge al betaald hebt.
Met andere woorden, een onverwachte spaarpot die zou openvallen  :laugh:.
In elk geval hoop ik dat het U gaat lukken.

Offline Twan

 • administrator
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 3067
 • Country: be
 • Geslacht: Man
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2010, 11:55:04 »
succes tjones  ;)

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #11 Gepost op: 4 november 2010, 20:30:04 »
Onderstaand verzoekschrift voor de gerechtelijke procedure is ingediend en de zaak komt op 30 november voor.
Volgens de griffier kan ik onderstaande dus inderdaad allemaal vragen/eisen ,met uitzondering van de gevraagde verkoop door mij (maar dat wist ik op voorhand dat ik zulks in hoedanigheid van huurder niet kon eisen( en zit de kans er dik in dat de rechter er op in zal gaan.

Ik heb het niettemin toch mee vermeld ,omdat ik met gans de huurbundel ,verzoekschriften en vonnis van de rechter ,nadien richting procureur trek...(ja 'k ben gene gewone se...) en daarna nog een richting Juridisch assesor van de Uitvoerende Kamer van Vastgoedmakelaars ,teneinde te pogen diene syndicus zijn vergunning te laten verliezen.


VERZOEKSCHRIFT IN ZAKE HUUR VAN GOEDEREN (ART. 1344 bis Ger. W.)

Aan de vrederechter 8e kanton ,Grote Steenweg 13 ,2600 Berchem.

Heeft de eer U uiteen te zetten : 

Verzoekende partij (huurder) :
Naam : Van den Heuvel Tom 
Beroep : gepensioneerd militair sinds 01/09/2004 (gewaarborgd minimum pensioen wegens medische redenen) en in minnelijke collectieve schuldenregeling sinds 11/10/2007 (maandelijkse toelage = 700euro ,voorzien einde 02/06/2014 ,rolnr 07/237/B)
Geboortedatum : 23/09/1971
Adres : St.Rochusstraat 8 bus 4
           2100 Deurne 

Op te roepen partij (verhuurder) :
Naam : Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw Residentie Luythaegen Deurnestraat 170 te 2640 Morstel ,ondernemingsnummer 0828.940.323

Vertegenwoordiger in rechte (syndicus) :
Erwin Lens ,hoofdverantwoordelijke Beheer.bvba
Adres : P/A Amerikalei 132               
           2000 Antwerpen 

Verzoekende partij huurt een onroerend goed ,met name een 1kamer studio ,gelegen te :  Deurnestraat 170 (gelijkvloers midden achter) 2640 Mortsel 

De huurovereenkomst is opgemaakt 11/05/2007 ,met ingang 01/06/2007.
Opzegging door huurder te allen tijde zonder opzegtermijn is opgemaakt 24/09/2010 ,met ingang 31/10/2010.
Een waarborg is gestort van 600euro op de geïndividualiseerde bankrekening 035-5673146-45. 

Aangezien er geen getuigschrift van woonst kan afgeleverd worden door de gemeentehuizen Mortsel en Antwerpen voor de op te roepen partij ,voeg ik hierbij een uitreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 


Verzoek gegrond op volgende feiten : 

*Verhuur van het gehuurde pand door de VME is in strijd met BW Art 577-5 (wet op mede-eigendom en vennootschappen van mede-eigenaars). 

*Verhuurder is geen eigenaar van het pand ,ook geen huurder welke in onderhuur verhuurt. 

*Het gehuurde pand is niet privatief ,maar behoort volgens de basisakte op het Hypotheekkantoor ,Frankrijklei 73 ,Antwerpen nog steeds tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw (conciërgewoning). 

*Erwin Lens heeft als vertegenwoordiger herhaaldelijk nalaten te reageren op herstellingsaanvragen (schriftelijk ,aangetekend ,ingebrekenstelling) van huurder sinds mei 2009 ,hierbij verwijzende naar BW Art 1719 2° en BW Art 1720 lid 2. 

*Erwin Lens heeft als vertegenwoordiger in naam van verhuurder herhaaldelijke pogingen verzonden om de basishuurprijs met 25% te vermeerderen.
Tevens werd herhaaldelijk gepoogd tot indexatie van de in de huurovereenkomst opgenomen forfaitaire kosten ,zonder dat dit gerechtelijk afgedongen was ,middels effectief te bewijzen kosten (welke onmogelijk zijn zonder individuele tussenmeters). 

*In de huurovereenkomst werden huurder forfaitaire kosten aangerekend voor oa het onderhoud van gemeenschappelijke delen ,de basisakte op het hypotheekkantoor wijst echter uit dat het gehuurde pand nog steeds tot de gemeenschappelijke delen behoort.
Bijgevolg zijn de huurder 2x kosten aangerekend (1x op individuele basis en 1x op gemeenschappelijke). 

*Erwin Lens heeft als vertegenwoordiger nagelaten te verschijnen op oproeping minnelijke schikking ,Vredegerecht ,Grote Steenweg 13 ,2600 Berchem ,datum 09/09/2010 (zie kopie niet verzoening). 

*Het gebruik van 3 verschillende namen/adressen door de verhuurder in de huurovereenkomst , bij de Kruispuntbank en op het Registratiekantoor (waarbij het aantal toevallige vergissingen niet langer als toeval kan omschreven worden) en waarbij het officiële adres in realiteit onbestaande is (in gans het gebouw is geen enkel verwijzing naar de zetel van de VME terug te vinden) ,het adres waaruit Erwin Lens als vertegenwoordiger opereert ,is in strijd met BW Art 577 1Par2°. 

*Er kan geen conformiteitsattest geleverd worden door de stad Mortsel op voorlegging van de huurovereenkomst ,hieruit volgt dus ook dat er geen verhuurvergunning is. 

*Er werd geen energieprestatiecertificaat overhandigd (dit was reeds verplicht bij ondertekening van de huurovereenkomst). 

*Het gehuurde pand is niet conform de Vlaamse wooncode wat betreft elektriciteit (enkel 2-polige ipv de vereiste 3-polige elektriciteitsdraad ,de zekeringen zijn nog met koperdraad en kunnen niet in/uitgeschakeld,...) 

*Erwin Lens heeft als vertegenwoordiger nagelaten te verschijnen voor de teruggave van het gehuurde pand + terugname sleutels op het tijdstip vermeld in de aangetekende opzegging door huurder en waarvan Erwin Lens nochtans aangetekend de ontvangst in goede orde bevestigde. 

*Hieruit volgt dat Erwin Lens als vertegenwoordiger ook de huurwaarborg + het bedrag dat door huurder werd betaald om het enige stel sleutels te bekomen ,teneinde zich de toegang te kunnen verschaffen tot het gehuurde pand ,niet wil teruggeven. 

*Erwin Lens is als syndicus verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke delen en de conciërgewoning. In deze hoedanigheid heeft hij nagelaten deze geregeld te controleren ,te herstellen en in te staan voor het onderhoud ,de bemeubeling ,de werking ,de elementaire veiligheidsvoorschriften en de elementaire uitrustingsvereisten (sinds aanvang van de huurovereenkomst is er nooit iemand geweest). 

*Huurder heeft nooit een kopie van de afrekening van de syndicus (Erwin Lens) bekomen ,zoals het BW duidelijk oplegt. 

*De levering van het gehuurde goed in goede staat (BW Art 1719 1° en BW Art 1720) is niet nagekomen.
De foto's van de originele immo advertentie en de foto's genomen bij intrede tonen een beschadigde vinyl vloer (zwarte strepen ,scheuren ,hier en daar handig bedekt met een restje m2 gelijkaardige vloerbedekking) ,gaten en scheuren in de muur (welke gewoon bedekt bleken met bruine pvc tape) ,verbrande lampen in de badkamer (wegens 24/24 stroomverlies) ,toilet dat zwart zag (gewoon nooit gepoetst) ,stopcontacten welke open en bloot lagen ,tegels aan het controleluik van het bad ,welke los en gebarsten waren ,daar waar nog behang te zien was ,hing deze er half af ,op 3 andere muren was enkel nog de bovenste lijmlaag van 3 lagen behang met prachtige donkerbruine nicotinestrepen zichtbaar ,ook lag er nog afval in het pand (gevulde 100l vuilniszak ,stukken behangpapier) ,was het keukenblok in jaren niet gepoetst... 

*Erwin Lens verwijt huurder dat deze huurovereenkomst niet ter goeder trouw uitvoert.
De herhaalde herstellingsverzoeken van huurder en de foto's van het gehuurde pand op datum van voorziene teruggave laten echter duidelijk zien dat huurder het pand meer dan als een goede huisvader bewoont en onderhouden heeft ,alle scheuren en gaten zelf heeft hersteld ,er geen bijkomende beschadigingen zijn toegebracht ,het pand hygiënisch en zuiver heeft verlaten ,zonder iets achter te laten (met uitzondering van de borstel/aftrekker/zeep en 2 deurmatten welke ook bij intrede aanwezig waren).
Het pand is nu zelfs volledig geschilderd/behangen en zoals een levering in goede staat hoort te zijn. 

*Huurder heeft ,zich beroepende op de enac ,het bedrag van de indexatieverhogingen ingehouden ,teneinde  een laatste drukkingsmiddel te hebben tot uitvoering van de herstellingsverzoeken sinds mei 2009.
Dit houdt een inhouding in ten bedragen van 24,21euro/maand sinds april 2010. 

*Momenteel loopt er een onderzoek door de controledienst van Financiën ,RPB Turnhout 2 ,Spoorwegstraat 22 ,2300 Turnhout betreffende de VME omdat deze sinds oprichting ,augustus 1995 ,geen enkele jaarrekening heeft ingebracht onder het mom een vzw zonder winstoogmerk te zijn ,terwijl de huurovereenkomst van huurder en zijn voorganger duidelijk bewijzen dat de VME al jaren een oneigenlijk vennootschap is ,welke een constante bron van inkomsten/winst heeft. 

*Dat Erwin Lens als vertegenwoordiger/syndicus niet aan zijn proefstuk toe is ,bewijst het feit dat oa ook de heer -XXX- (heb deze naam hier opzettelijk weggelaten) in een ander huurgeschil Erwin Lens momenteel wegens nalatigheden en wandaden gerechtelijk oproept ,waarbij de heer -XXX- bij de 1ste advokaat die hij contacteerde ,te horen kreeg dat deze Erwin Lens reeds vertegenwoordigde in een nog ander huurgeschil...
Als algemene wijsheid regel geldt: 1x kan een vergissing zijn ,2x een teken van domheid ,3x is echter pure arrogantie. 

*Als antwoord op de aangetekende opzegging te allen tijde zonder opzegtermijn ,heeft Erwin Lens huurder aangetekend een kopie van het laatste blad van de registratie toegezonden.
Nochtans had huurder al meermaals verzocht tot een bewijs van registratie. Huurder was ook meermaals met de huurovereenkomst naar het Registratiekantoor zelf geweest en had telkens te horen gekregen dat zowel eigenaar als pand ongekend waren.
Navraag van boek/blad/vaknr wijst uit dat de registratie door vertegenwoordiger/sydicus beheer.bvba is ingediend onder  fictieve naam ipv de effectieve naam van de VME. 

Bijgevolg vraagt verzoekende partij ,

*De vrijmaking van de huurwaarborg (momenteel 631,28 euro) + de terugbetaling van het betaalde bedrag voor het enige stel sleutels (13,90 euro)

*De terugname van het gehuurde pand op de eerdere voorziene datum 29/10/2010 + de terugname van het enige stel sleutels in bijzijn van de Vrederechter met ondertekening voor ontvangst

*De verbreking van het huurcontract  te horen uitspreken in het nadeel van de verhuurder.
Wanneer huurder het pand niet terug in ontvangst wil nemen ,wil dit zeggen dat huurder de opzegging niet aanvaard.
Zich beroepende op BW Art 1184 vraagt huurder de momenteel nog verschuldigde 2 maanden huur (huurder was in de volle overtuiging dat de huurovereenkomst niet geregistreerd was en verhuurder heeft de huurder steeds in deze veronderstelling gelaten ,waardoor huurder nu aankijkt tegen een huuropzeg van 3 maanden ipv 1 maand) als schadevergoeding toe te kennen.
Hierbij verwijzende naar BW Art 1709 en het feit dat een huurovereenkomst steeds een wederkerige overeenkomst betreft.
Verwijzende naar het Hof van Cassatie welke meermaals impliciet aanvaard heeft dat hierbij de enac van rechtswege geldt en een algemeen rechtsbeginsel is. Huurder bevindt zich gezien zijn schrijnende financiële situatie (collectieve schuldbemiddeling) nm niet in de mogelijkheid om deze 2 maanden nog verder te kunnen betalen. 

*Huurder de ingehouden indexatie kwijt te schelden ,gezien de gevraagde herstelling tot op heden niet is uitgevoerd (24,21 euro/maand sinds april 2010 = 7 maanden x 24,21 euro = 169,47 euro). 

*Verhuurder te veroordelen tot de teruggave van de gedane gerechtelijke kosten (indienen verzoekschrift griffie = 35 euro) aan huurder. 

*Verhuurder te veroordelen tot de verkoop van het pand ,zoals BW Art 577-5 stelt en zo in de toekomst niet nog meer onwetende huurders bij hun lurven heeft. 

*Gezien de onwettelijke toestand dewelke huurder na hiervan in kennis te zijn gebracht ,hebben verplicht te verhuizen ,de verhuurder te veroordelen tot de terugbetaling van de gedane verhuiskosten (192 euro + de nieuwe huurwaarborg (850 euro) door huurder.   

*Gezien de opzettelijk achtergehouden informatie betreffende de onwettelijke verhuring van het betreffende pand door verhuurder aan huurder (BW Art 577-5) en zich beroepende op de enac en BW Art 1184 ,vraagt de huurder hierbij de terugvordering van alle reeds betaalde sommen (de totale huur+forfaitaire kosten van juni 2007 tem oktober 2010 ,zijnde 375 euro/maand ,= 41maanden x 375 euro = 15375 euro).
Ter vergelijking : BW Art 1599 stelt dat de verkoop van een andermans zaak nietig is ,hieruit kan men dan ook stellen dat de verhuur van een andermans zaak nietig is.
De vernietiging van een oveerenkomst die ex-tunc uitwerking heeft ,verplicht in regel elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die krachtens de vernietigende overeenkomst zijn ontvangen. 

*De opgeroepen partij te veroordelen tot de gerechtelijke intresten en kosten

*Erwin Lens als vertegenwoordiger wegens aanhoudende wanpraktijken te veroordelen ,zodat verzoeker de inbreuken en blijvende gebreken met betrekking tot de plichtenleer kan melden aan de Juridische assesor van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. 

*Het vonnis uitvoerbaar te verklaren

Datum : 02/11/2010
Handtekening van de verzoekende partij :     

Dit verzoekschrift bevat 6 pagina's
Aantal bijlagen : 
*Uitreksel Kruispuntdatabank van Ondernemingen (1 pagina)
*Kopie huurovereenkomst (1 pagina)
*Kopie huurwaarborg Fortis (1 pagina)
*Kopie betaling sleutels (1 pagina)
*Kopie's 25% indexatie basishuurprijs (2 pagina's)
*Kopie niet verzoening wegens niet verschijnen minnelijke schikking (2 pagina's)
*Kopie ontvangstbewijs opzegging + kopie bewijs aangetekende zending (1pagina)
*Kopie registratie huurcontract (1 pagina)
Totaal = 10 pagina's in bijlage
(foto's worden voorgelegd op de zitting zelf)

Offline willby

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 399
 • Geslacht: Man
 • Ben geen betweter, alleen veel ervaring (slechte)
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #12 Gepost op: 5 november 2010, 00:49:21 »
En voor welke rechtbank zou dit voorkomen?
Lijkt me wel spannend om eens te volgen, want dit komt ni alle dagen voor.

Offline TheLastWarrior

 • blueke
 • *
 • Berichten: 71
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #13 Gepost op: 19 november 2010, 23:36:34 »
Het vonnis uitvoerbaar te verklaren
... Euh ...  bij voorraad bijzetten TJ, en acht u gelukkig dat dit niet voorkomt op het vredegercht enkele km verder.  Die haalt daar een grote pennetrek over wegens te gecompliceerd (onofficiele pennetrek wel te verstaan). Hoe word dat gedaan ? Debat duurt 1 minuut max. Vrederechter zegt dat hij de zaak in beraad neemt, en er volgt een uitspraak zuiver gebaseerd op de ingebrachte stukken. Er word dan toevallig (uit het vonnis blijkt immers dat het niet anders kan dan dat er met een aantal ingebrachte stukken geen rekening werd gehouden) of niet een uitspraak gedaan die kant nog wal raakt, zonder dat er iemand maar een zinnig woord ter zijner verdediging heeft kunnen uitvoeren. Dit is alles te danken aan het "in beraad nemen", voor de eigenlijke uitspraak. 

Ik raad iedere huurder hier meteen aan om goed uit te kijken waar en vooral in welk gerechtelijk arrondissement hij zich nestelt. Er zijn nl. vrederechters die afhankelijk van het ene arrondissement tot het andere een volledig andere kijk op een zaak hebben dan hun collega in een ander arrondissement. En als de advocaat van de tegenpartij dan toevallig in zijn vrije tijd bij wijze van spreken nog even rechtertje mag spelen, blijft de onpartijdigheid ten minste betwistbaar. Waarom stuurt men die vrederechters eens niet naar een ander arrondissement ?

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #14 Gepost op: 29 december 2010, 12:34:54 »
Gisteren avond in mijn mail het verweer van de tegenpartij gevonden (32pagina's ,zelf af te drukken > nogmaals dank u voor de geboden hulp).

VME betwistte manifest ,tracht alle eisen ongegrond te verklaren en eist bovendien als tegeneis dat ik nu een slordige 2000euro ophoest...  ;D ;D ;D

Maar dan kennen ze me duidelijk nog niet goed.
Heb nm alle troeven achter de hand gehouden.

Ik zal deze de komende week eens deftig verwoorden en al hun argumenten trachten te vernietigen.
Bij sommigen is dat niet eens moeilijk.

Bv :
Tegenpartij geeft toe dat het door mij gehuurde pand gemeenschappelijk is ,maar betwist de door mij terug geëiste forfaitaire kosten ,dewelke integraal betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen.
Tegenpartij beroept zich op een art in de huurovereenkomst welke stelt dat de individuele kosten (zijnde de kosten van bewoning zoals elektriciteit ,telefoon) ten laste zijn van mij ,maar vergeet blijkbaar dat ik net die kosten niet terug eis ,ook niet betwist.

Bv :
Tegenpartij beweert dat de wet op mede-eigendom niet overschreden wordt omdat het door mij gehuurde pand de conciergewoning is en het beheer hiervan volledig onder de VME valt.
Echter...vergeet de tegenpartij dat het effectieve gebruik van toepassing is.
Indien een conciergewoning als conciergewoning wordt beschouwd door hen ,dan zouden ze mij al die jaren als concierge in loondienst met kostenloze inwoning hebben moeten behandelen.
In de plaats daarvan hebben ze die woning gewoon verhuurd en is er bijgevolg sprake van verhuur van goederen ,wat uitdrukkelijk verboden wordt in BW art 577-5...

Bv :
Tegenpartij verwijst naar de huurovereenkomst met als basishuurprijs 300euro + 75 euro forfaitaire kosten ,maar tegelijkertijd eist tegenpartij niettemin achterstallige en dor mij ingehouden indexatie op een basishuurprijs van opnieuw 375euro...

Bv :
Tegenpartij stelt dat een energieprestatiecertificaat slechts overhandigd dient te worden sinds 01/01/2009.
Nochtans legt de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16/12/2002 op dat zowel voor nieuwbouw woningen als voor de verkoop en verhuur van bestaande woningen een energiecertificaat moet worden opgemaakt.
De verhuurder moet dit bovendien op het moment van het te huur aanbieden in zijn bezit hebben en hij moet de huurder een kopie hiervan overhandigen...

Bv :
Volgens tegenpartij is de eis voor een conformiteitsattest ongegrond..omdat er niet bewezen kan worden dat er niet voldaan is aan de normen van de Vlaamse Wooncode.
Da's wel een hele gekke stelling ,komende van een verhuurder die meermaals de feitelijke vraag om een comformiteitsattest heeft genegeerd.
Nochtans is het heel duidelijk dat indien er geen zo'n attest is ,er ook geen verhuurvergunning is...

Bv :
Mijn eis tot ontbinding van de huurovereenkomst is ongegrond omdat ik mijn opzeg heb gegeven op datum 24/10/2010 ,maar aan de andere kant wordt die opzeg door tegenpartij eveneens betwist (en is die voor hen niet van toepassing)...

Bv :
Verkoop van het pand door mij gevraagd zou ongegrond zijn omdat ik geen belanghebbende ben...
Effe kijken nu :
Belanghebbend = wie voor of nadeel van iets kan ondervinden.
Ik meen dat ik alsnog belanghebbende ben ,aangezien ik er voordeel uit haal bij een verkoop omdat de VME dan niet langer het betreffende pand kan verhuren.
Ook heb ik net wegens de verhuring van het pand jarenlang nadeel ondervonden (vanwege de onwettelijkheid van de huurovereenkomst).

Verder zal ik de nadruk leggen op datgene wat ook nu weer compleet genegeerd en doodgezwegen wordt door tegenpartij nm :
Het feit dat ze een oneigenlijk vennootschap zijn door de jarenlange bron aan constante inkomsten van mijn huur (welke tegenpartij bovendien heeft nagelaten aan te geven ,gezien er geen enkele jaarrekening te bespeuren valt)
Tegenpartij door het verzwijgen van de onwettelijkheid van de situatie en het alsnog opstellen van de huurovereenkomst ,schuldig is aan valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen.
Het nalaten de huurder ook maar 1 kopie van de jaarlijkse afrekening te bezorgen (dewelke de forfaitaire kosten betreft).

Enz...

Je ziet ,'k heb m'n bezigheid :-X
« Laatst bewerkt op: 29 december 2010, 17:46:24 by willby »

Offline willby

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 399
 • Geslacht: Man
 • Ben geen betweter, alleen veel ervaring (slechte)
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #15 Gepost op: 13 januari 2011, 13:26:30 »
Is er al een reactie gekomen op "the never ending story"? :o

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #16 Gepost op: 13 januari 2011, 18:05:43 »
Ons ni afjagen he...
'k Heb nog tot 25 januari tijd om mijn conclusie van wederantwoord in te dienen bij de tegenpartij en de rechter.
Tegenpartij heeft dan nog exact tot 08 februari om op hun beurt hun conclusie van depliek in te dienen bij de rechter en mij.
Zitting is dan op 22 februari.

Ben eens benieuwd wie van hen me nu gaat trachten te imponeren.
Tegenpartij's advocate nr 1 in deze zaak ,dewelke me schriftelijk op de hoogte bracht van hun manifeste betwisting ,was Kathleen Janseghers... ,specialisatie vennootschapsrecht en mede-eigendom...
Advokate nr 2 bij de inleidende zitting was Bin-na Jeong...,vennootschapsrecht...
Advokate nr 3 is Hilde Beernaert...,specialisatie...onrechtmatige daad...

Als je dat wetende ,tussen de regels door leest ,begrijp je wat ze me gaan proberen lappen ,maar 't zal ni pakken se.
'k Verwijs gewoon naar de inbreuken op het strafwetboek.
Kunnen ze gelijk een van hun 13 andere advokaten op de zaak zetten ,gespecialiseerd in strafrecht ,om hun dupliek te geven ('k denk dan direct aan An Wellens) nog ne 5de bij de eigenlijke zitting laten opdraven...
Als ze hun zwaar overdreven intimiderend gedrag zo willen verder zetten ,zie 'k Patrick Dierckxsens daar nog komen opdraven.

Hoe dan ook ,'k heb het u al gezegd ,tegen dat het zover is moet 'k eerst nopg langs de dokteres paseren om kalmeringspillen.
Wilt ge geloven dat mijn spieren/zenuwen momenteel gewoon zo vast en verkrampt zijn van de stress die dit met zich meebrengt dat 'k verdomd ni eens normaal meer kan gaan.
'k Ben precies een ouw ventje als je me nu ziet gaan...,nen echte mankepoot en dan nog tegen een ellendig slenter tempo...

Ach ja ,ongeacht de uitkomst van deze zaak ,zijn ze dan van mij nog ni af ,want zoals al eerder gezegd ,dit was stap 1 ,stap 2 = een bezoekje aan de procureur.
Volgens mijn oude kennis ,welke zelf procureur is geweest en gespecialiseerd is in fiscaal recht ,valt er niet echt te lachen voor die VME.
Wel is het me nog altijd ni duidelijk welke invalshoek ikzelf dan dien te gebruiken om mezelf burgerlijke partij te stellen bij een gerechtelijke vervolging.

Pffff...'k vraag me de laatste week echt af of 'k ni beter toch juridische studies aanvat eens die verdomde collectieve gedaan is.
Ne mens weet nooit voor wat het allemaal goed kan zijn.
Interesse heb 'k er ni echt in ,maar 't wordt stilaan een noodzakelijk iets in onze huidige samenleving.


Offline Twan

 • administrator
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 3067
 • Country: be
 • Geslacht: Man
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #17 Gepost op: 13 januari 2011, 18:53:37 »
ach turtle troost je

indien het volledige potentieel van het internet gebruikt  zou worden dan zouden wij online allang alletwee als advocaat afgestudeert geweest zijn - al was het zelfs gewoon uit pure verveling

en als het u nog nen troost mag zijn - ik voel me op t zelfde moment net zoals u zo n oud ventje en mss kunnen we eens een wedstrijdje slenteren doen - ik denk dat jij nog sneller gaat zijn dan ik momenteel - t is mijne onderrug da weer vast zit - t enige da ik eigenlijk van doen heb is iemand die eens aan mijn linkerbeen trekt zodat alles terug in den haak zit - maar ja als ge alleen zijt tsssst

Offline TheLastWarrior

 • blueke
 • *
 • Berichten: 71
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #18 Gepost op: 15 januari 2011, 02:36:52 »
Allereerst zal u zien dat in artikel 3 van mijn huurcontract mijn huur 300euro bedraagt en niet 375euro. De 75euro betreft algemene kosten. Algemene kosten zijn toch niet hetzelfde als huur? (althans niet volgens onze Nederlandstalige verklarende woordenboeken).
Juist dat hebben ze ooit ook eens bij mij gelapt. Die 2 zijn idd. totaal verschillend. Kijk het is bvb. in de ogen van een vrederechter veel erger dat je eventueel bij problemen met een eigenaar die bepaalde werken niet uitvoert of zwaar tekortkomt aan zijn verpllichtingen als verhuurder, iets afhoud van je huur (na hem uiteraard eerst schriftelijk per AS aan te manen dit of dat binnen die of die periode uit te voeren ) dan dat je iets afhoud van je kosten. Je past hier dan in feite gewoon de "exceptio non adimpleti" toe. Er zijn buiten deze laatste in het BW nog een aantal andere artikels en zo die je toelaten je verplichtingen (huur + kosten) op te schorten omwille van het feite dat de tegenpartij de zijne niet nakomt.
Weet je waarom ze die 2 soms samenstellen ? Simpelweg omdat ze dan je index kunnen bereken op huur+kosten. En iedereen weet dat kosten niet indexbeer baar zijn.

Offline TurtleTJones

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 467
 • Geslacht: Man
 • Tommeke
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #19 Gepost op: 20 januari 2011, 18:15:35 »
Ok ,hier gaan we weer...
'k Heb de laatste dagen goed bezig geweest om de conclusie van wederantwoord te formuleren en 'k zal ze hieronder invoegen (als't lukt in 1 maal ,anders zal't in verschillende delen moeten ,'t zijn nm 17 pagina's ,met bijlagen bij ,kom 'k daardoor nog altijd een stuk minder uit dan de tegenpartij in hun conclusie van reliek tegenover mij).


19 januari 2010

CONCLUSIE VAN WEDERANTWOORD

____________________________________________________________________


Eiser :    
Tom Van den Heuvel , wonende te 2100 Deurne (Antwerpen) , St.Rochusstraat 8 bus 4


Verweerder :   
Vereniging van Mede-eigenaars van het appartementsgebouw Residentie Luythaegen , gelegen te 2640 Mortsel ,vertegenwoordigd door syndicus , hoofdverantwoordelijke vn de BVBA Beheer met zetel te 2000 Antwerpen , Amerikalei 132 , KBO 0403.761.510.
Met als raadsman Mr. Hilde Beernaert , met kantoor te 2000 Antwerpen 1 , Amerikalei 191


____________________________________________________________________

Voor het Vredegerecht van het Achtste Kanton Antwerpen , Rolnummer 10A1014
____________________________________________________________________


Gelet op het verzoekschrift in zake huur van goederen , dd 02/11/2010.
Gelet op de beschikking , dd 30/11/2010 ter regeling van de procedure.
Gelet op de conclusie van repliek , dd 28/12/2010


Eiser zal zijn wederantwoord zo chronologisch mogelijk behandelen volgens de conclusie van repliek van verweerder , dd 28 december 2010.

____________________________________________________________________


1.1 De ontbinding van de huurovereenkomst. (repliek p3)

Verweerder stelt in Par 2 dat eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft , betreffende de toelaatbaarheid van deze rechtsvordering.
Verweerder verwijst hierbij naar de aangetekende opzegbrief van eiser , dd 24/09/2010 , met beëindiging van het huurcontract op 31/10/2010.
Deze opzegdatum wordt echter betwist door verweerder en bijgevolg niet aanvaard.
Verweerder daagt niet eens op voor de teruggave van het gehuurde pand + sleutels op het door eiser vermelde tijdstip.
Indien verweerder niet akkoord gaat met de ontbinding op 31/10/2010 , heeft eiser geen andere keuze dan deze ontbinding gerechtelijk te vragen.

Verweerder beroept zich bovendien op het feit dat hij pas na deze datum aan eiser een bewijs van registratie heeft bezorgt en mede daarom niet akkoord is met de ontbinding op 31/10/2010 (repliek p2 I. Par 1 tem 3)
Nochtans heeft eiser meermaals schriftelijk hierom verzocht middels feitelijke vraag.

Misschien heeft verweerder nog nooit gehoord van het begrip feitelijke vraag?
Een vraag hoeft nm niet uitdrukkelijk gesteld te zijn.
Als iemand bv een wagen huurt en stelt dat er geen inschrijvingsdocumenten of verzekeringsformulier aanwezig is , dan vraagt die persoon daar in feite om.

Indien eiser meermaals vanaf juli 2010 (oproeping minnelijke schikking 4520/2010) , verweerder schriftelijk meldt dat de huurovereenkomst niet gekend is op het lokale registratiekantoor , dan heeft eiser bijgevolg aan verweerder meermaals verzocht om hem het tegendeel te bewijzen.
Dat verweerder dit heeft nagelaten tot na ontvangst van de opzegging door eiser en eiser pas op 28/09/2010 enig bewijs bekwam van registratie , kan enkel omschreven worden als weerbarstig en aanhoudend gedrag met het vooruitzicht eiser financieel te kunnen benadelen.
Dat bovendien op het registratiekantoor de verhuurder onder een andere naam is ingegeven (Luythaert tegenover het duidelijk vermelde VM Luythaegen in de huurovereenkomst) , kan door eiser dan ook enkel als dubieus omschreven worden.
(bijlage 1)
____________________________________________________________________

In repliek p3 Par 3 stelt verweerder dat de ontbinding enkel gevraagd kan worden indien verweerder de huurovereenkomst of een door de wet opgelegde verplichting niet nakomt.

Als belangrijkste argument , welke de basis vormt van al waarom eiser verzoekt , beroept eiser zich op de Wet van Mede-eigendom :
BW Art. 577-5 Par 3 De Vereniging van medeëigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel , dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.
Om te vermijden dat de Vereniging van medeëigenaars andere activiteiten ontplooid , zoals het verhuren van appartement en zo een oneigenlijk vennootschap wordt , heeft de wetgever in Art. 577-5 Par 3 het maatschappelijk doel van de Vereniging van medeëigenaars op deze beperkte wijze omschreven.

Hieruit volgt dat de VME Luythaegen onder geen enkel beding kon/kan verhuren.
Dit maakt dat de aangegane huurovereenkomst nietig is.
Dit maakt dat verweerder zijn deel van de huurovereenkomst als verhuurder überhaupt wettelijk niet kon/kan naleven , zelfs niet eens kon/kan hebben aangegaan.
Dit maakt ook dat vanwege het verhuren van het gehuurde pand , de Vereniging van medeëigenaars ook effectief een oneigenlijk vennootschap is en niet langer een vereniging zonder winstoogmerk.

Eiser durft hierdoor concluderen dat verweerder zichzelf bijgevolg schuldig maakt aan valsheid in geschriften met betrekking tot belastingsontduiking :
Art 73bis/5
Met verwijzing naar de jurisprudentie van het Hof van Cassatie in verband met valse geschriften waarvan men zich bediend heeft met als enige bedoeling belasting te ontduiken, werd in deze oorspronkelijke wettekst zowel de valsheid in balansen en winst- en verliesrekeningen (thans onderdelen van de jaarrekeningen) als de door het Strafwetboek bedoelde valsheid in geschriften bedoeld (Cass. , 14 november 1949 , Pas. , 1949 , I, 133 ; Cass. , 16 april 1951 , Pas. , 1951 , I , 566)

Dit gezien het feit dat er geen enkele jaarrekening te raadplegen valt bij de Balanscentrale van de Nationale Bank bij ingave van het ondernemingsnummer van de Vereniging van medeëigenaars (bijlage 2).

Nochtans is het verhuren door verweerder al jarenlang een aanhoudende activiteit , dewelke zelfs als hoofd- , minstens als bijkomende bedrijvigheid van een vereniging kan omschreven worden , zoals beschreven in SWB Art.433undies.
Dit vanwege het misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door verkoop , verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren , waarbij eiser zich vanwege zijn financiële situatie in een kwetsbare positie bevond/bevindt en het feit dat eiser op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst een noodwoning voor max 3 maanden betrok.
____________________________________________________________________

In repliek p4 Par 4 weerlegt verweerder de schending van BW Art.577-5.
Verweerder beroept zich op het feit dat de gehuurde studio de conciërgewoning betreft.
Volgens verweerder kan hij om deze reden wel optreden als verhuurder hiervan.

Laat ons duidelijk stellen dat :
*De wetgever een Vereniging van medeëigenaars uitsluitend behoud en beheer toestaat.
*Een Vereniging van medeëigenaars een vereniging is zonder winstoogmerk...
Het verhuren van een pand is dan ook een vaste en aanhoudende bron van inkomsten (zie bovenstaande theorie).
*Verhuren van een pand niet noodzakelijk is voor het behoud of het beheer van het gebouw.
(Indien dit wel zo was , zou elke Vereniging van medeëigenaars dienen te verhuren)
*De aard van het verhuurde gemeenschappelijk deel geen enkele uitsluiting biedt voor de wetgever.
Maw : eender of verweerder de conciërgewoning , tuin , inkomhal , trap of dak verhuurt , als Vereniging van medeëigenaars mag hij simpelweg niet verhuren.
*Een conciërgewoning kan enkel als zodanig omschreven worden indien deze ook als zodanig gebruikt wordt.
Dwz : ofwel wordt deze in natura ten dienste gesteld aan een conciërge of huisbewaarder in loondienst , ofwel verhuurt men gewoon een pand (eender of het een gemeenschappelijk of privatief pand betreft).
____________________________________________________________________

Repliek p4 vak 2 Individuele en gemeenschappelijke kosten.
Verweerder schijnt niet te weten hoe hij nu zelf de aard van deze kosten omschrijft of tot wat ze betrekking hebben.

Eiser verzoekt nm niet tot terugbetaling van de individuele kosten omschreven in de huurovereenkomst (elektriciteit , telefoon...) , zoals verweerder stelt.
Eiser verzoekt wel tot de terugbetaling van de in de huurovereenkomst omschreven algemene kosten.

Omschreven als algemene kosten , dient een verhuurder aan zijn huurder jaarlijks een kopie van de afrekening te bezorgen.
Eiser heeft nooit een kopie bekomen.
Als verweerder als verhuurder niet kan bewijzen waar de door eiser betaalde vergoeding voor gebruikt werd , dan kan eiser deze inderdaad terug vorderen.

Anderzijds beweert verweerder in zijn schrijven 12/07/2010 dat de 75 euro in de huurovereenkomst omschreven als algemene kosten , een forfait betreft...
(stuk 9 conclusie van repliek)
In die hoedanigheid zou verweerder als verhuurder inderdaad geen kopie van afrekening moeten overmaken.

Echter stelt verweerder in datzelfde schrijven ook dat een forfait voor indexatie vatbaar is...
De huurwet stelt echter heel duidelijk dat forfaitaire kosten en lasten niet aangepast kunnen worden voor de volledige duur van het contract , tenzij mits een gerechtelijk vonnis.

Aangezien de indexatie van deze kosten door eiser herhaaldelijk betwist werd en eiser meermaals heeft gewezen op de juiste procedure , verzoekt eiser , mede om volgende reden , tot de terugvordering van deze kosten :
Als verweerder deze kosten niet kan/wil bewijzen , dan betekent dit voor eiser dat ze onbewijsbaar zijn.
Onbewijsbare zaken dient men logischerwijze ook niet te betalen.

Vervolgens wijst eiser op volgende :
Verweerder betwist niet dat het verhuurde pand een gemeenschappelijk deel betreft.
Verweerder benadrukt dit zelfs.
Bijgevolg betaalt eiser exclusief de kosten van dit gemeenschappelijk pand exclusief en wordt dit deel niet verder verdeelt onder de medeëigenaars.

Tevens wil eiser er op wijzen dat indien verweerder zich beroept op het feit dat het gehuurde pand behoort tot de gemeenschappelijke delen , de kosten van het schilderen en behangen van dit gehuurde pand eveneens ten laste zijn van de verhuurder/verweerder.
Toch eist eiser ook deze niet eens terug.

Het door verweerder toegegeven en benadrukt feit dat het gehuurde pand behoort tot de gemeenschappelijke delen , brengt vervolgens grote vraagtekens met zich mee betreffende de verzekering ervan.

Het gebouw dient verzekert te zijn voor oa zijn gemeenschappelijke delen.
Een huurder wordt oa geacht de kosten voor de omnium brandverzekering van de verhuurder te betalen voor de gemeenschappelijke delen.
Eiser diende echter bovendien nog eens een eigen brandverzekering voor het gehuurde pand te nemen , waardoor eiser dus 2x betaalt , zijnde 2 verzekeringen die hetzelfde gehuurde pand dekken.
Ook deze eist eiser niet terug.
____________________________________________________________________

Het is dan ook overduidelijk dat verweerder de wetgeving enkel volgt wanneer hij er financieel profijt uit haalt en negeert wanneer het hem niet aanstaat.
____________________________________________________________________

Repliek p5 Gebruik van verschillende namen en adressen.
Dit is inderdaad zeer verwarrend.
Uit de verduidelijking van de verweerder begrijpt eiser volgende :

De Vereniging van medeëigenaars is een rechtspersoon en wordt vertegenwoordigd door een syndicus , zijnde Beheer , dewelke als bvba eveneens een rechtspersoon is en op zijn beurt vertegenwoordigd wordt door oa Erwin Lens...

Nochtans stelt de website van Beheer (bijlage 3) zelf dat volgens hun werkwijze voor het beheer van een gebouw worden aangesteld : enerzijds een syndicus (eindverantwoordelijke voor de algehele opvolging en de specifiek technische problemen) , anderzijds een administratief verantwoordelijke (administratie en financiële opvolging).

Hieruit kan eiser opmaken dat de effectieve syndicus niet Beheer is , maar wel degelijk Erwin Lens , hoofdverantwoordelijke zoals hij zichzelf in briefwisseling beschrijft.
Het druist compleet tegen de bedoelingen van de wetgever in om men een rechtspersoon te laten vertegenwoordigen door een andere rechtspersoon , en dit telkens opnieuw.
Om deze reden (aanspakelijkheid) is de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger voor een rechtspersoon dan ook verplichtend.
____________________________________________________________________

Repliek p5 Energieprestatiecertificaat.
Verweerder stelt dat een energieprestatiecertificaat slechts overhandigd dient te worden sinds 01/01/2009.
Nochtans legt de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16/12/2002 op dat zowel voor nieuwbouw woningen als voor de verkoop en verhuur van bestaande woningen een energiecertificaat moet worden opgemaakt.
De verhuurder moet dit bovendien op het moment van het te huur aanbieden in zijn bezit hebben en hij moet de huurder een kopie hiervan overhandigen...
De huurovereenkomst werd ingegaan op 11/05/2007.

De vraag die hierbij dan ook gesteld dient te worden is of de Vlaamse wetgeving boven een Federale of een Europese wetgeving staat.
Indien niet , is er wel degelijk sprake van een schending van de wet.
____________________________________________________________________


Repliek p6 Comformiteitsattest.
Eiser heeft ook hier meermaals , sinds de oproeping minnelijke schikking , schriftelijk en middels feitelijke vraag om verzocht.
Eiser kan bij voorlegging van de aangegane huurovereenkomst geen aanvraag indienen bij de stad Mortsel omdat hem mondeling werd medegedeeld dat het gehuurde pand niet gekend is.
Ook op het Kadaster is het gehuurde pand niet gekend.
Dit omdat het gehuurde pand , zoals door verweerder toegegeven en benadrukt , behoort tot de gemeenschappelijke delen en voor hen dus onbestaande is.

Eiser meent dat indien er geen comformiteitsattest is , er ook geen verhuurvergunning is.
Ook dit heeft eiser meermaal zo geformuleerd aan verweerder.
Maw : eiser heeft ook hier middels een feitelijke vraag om het bewijs van een comformiteitsattest en een verhuurvergunning gevraagd.

Verweerder verschuilt zich achter het feit dat de niet-comformiteit hierdoor niet kan bewezen worden.
Eiser kan bijgevolg evenzo stellen dat verweerder minstens de comformiteit niet kan bewijzen.
____________________________________________________________________

Repliek p6 Schending Art 1719
“Gebruik van de foto’s zijn niet tegensprekelijk omdat ze gemaakt zijn in afwezigheid van verweerder...”

*Gelet op het feit dat verweerder stelt dat de Vereniging van medeëigenaars een rechtspersoon is , vertegenwoordigd door een syndicus , zijnde Beheer , welke eveneens een rechtspersoon is , dewelke op zijn beurt vertegenwoordigd wordt door oa Erwin Lens en op het ogenblik van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst Dirk Rutten.

*Gelet op het feit dat de verhuur en de opmaak van de huurovereenkomst volledig werd behandeld door Edith Koenraedt van het immo kantoor At Home , Korte Nieuwstraat 16 , 2000 Antwerpen en niet door verweerder , niet door de syndicus.

*Gelet op het feit dat de syndicus , zijnde Beheer of zijn vertegenwoordiger nooit gedurende de ganse duur van de huurovereenkomst persoonlijk ter plaatse in het gehuurde pand is geweest (niet eens ter controle zoals de taken van de syndicus onder meer vereist , wijzende op het door verweerde nadrukkelijke feit dat het gehuurde pand tot de gemeenschappelijke delen behoort) , net zoals de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen niet eens in elkaars bijzijn heeft plaats gevonden.

*Gelet op het feit dat verweerder of zijn vertegenwoordiger niet eens is komen opdagen bij de bezichtiging en teruggave van het gehuurde pand.

Is het voor eiser onmogelijk om enig foto-materiaal (of andere bewijs) voor te leggen waaruit de aanwezigheid van verweerder blijkt.
Wel kan eiser aan de hand van de originele foto’s en hun datum weergave bewijzen dat de foto’s dateren van voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (genomen op datum van de bezichtiging).
____________________________________________________________________


Minstens kan dus gesteld dat verweerder niet eens het tegendeel kan bewijzen.
Eiser heeft bovendien nooit een kopie van een plaatsbeschrijving ontvangen.
Een plaatsbeschrijving , zoals mondeling beloofd werd bij de ondertekening van de huurovereenkomst op het immo kantoor At Home en verplicht is volgens Art. 16 van de huurovereenkomst (stuk 1 conclusie van repliek), is nooit gebeurd.
Althans niet in aanwezigheid van eiser ,wat ook onmogelijk is gelet op het feit dat eiser al die tijd verweerder , de syndicus of zijn vertegenwoordiger nooit persoonlijk heeft gezien.

Tevens blijkt uit Art. 16 van de huurovereenkomst dat er niet eens een deskundige is aangeduid. (stuk 1 conclusie van repliek)
Eiser heeft ook nooit een verzoek tot betaling ontvangen betreffende een plaatsbeschrijving welke volgens Art. 16 voor gemeenschappelijke rekening dient te zijn.

Indien er toch een plaatsbeschrijving zou zijn , kan deze enkel een schriftvervalsing betreffen.

De verwijzing van verweerder naar de tekst “welbekend door de huurder die verklaart het grondig bezocht en nagezien te hebben” en “het in goede staat te hebben bevonden” betreft een standaard huurovereenkomst zoals elke huurder wordt voorgelegd door het immo kantoor At Home.
Elke wijziging , doorhaling of bijgeschreven correctie zou nietig verklaard worden.

Minstens kan dan ook gesteld worden dat verweerder de aangekaarte schendingen niet kan ontkrachten.
Wanneer verweerder stelt dat enkel rekening kan gehouden worden met de bepalingen in de huurovereenkomst , dan beroept eiser zich op verborgen gebreken.
Ter vergelijking : Indien men een wagen koopt en men ondertekend de verkoopsovereenkomst met gekend en goed bevonden in de staat waarin deze zich bevindt , maar er is geen keuringsbewijs geleverd , dan kan men zich achteraf ook nog steeds beroepen op verborgen gebreken.
Bijgevolg moet dit in een huurovereenkomst ook van toepassing kunnen zijn.
____________________________________________________________________

Repliek p7
Al het voorgaande in acht genomen is het eiser dan ook een raadsel hoe verweerder ertoe komt dat de vordering tot ontbinding ongegrond is en de terugvordering van de andere kosten daardoor ook ongegrond is.

Eiser herhaalt als belangrijkste standpunt de inbreuk op de Wet van Mede-eigendom.
Daaruit blijkt dat de huurovereenkomst onuitvoerbaar is.
De huurovereenkomst is steeds een volmaakt wederkerige overeenkomst.

BW Art. 1184 stelt : De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd , heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren , wanneer de uitvoering mogelijk is , ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen , met schadevergoeding.
Waarbij de schending van de Wet op Mede-eigendom een toerekenbare tekortkoming van die aard is , de gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen.

De ontbinding van een reeds uitgevoerde overeenkomst brengt mee dat hetgeen reeds betaald was kan teruggevorderd worden.

De terugvordering van de verhuiskosten en de waarborg voor de nieuwe woning van eiser worden niet enkel door eiser beschouwd als schadevergoeding.
Het betreft bovendien kosten die voortvloeien uit de aanhoudende schendingen waaraan verweerder zich schuldig heeft gemaakt.
Het mag duidelijk zijn dat indien verweerder volledig correct en wettelijk gehandeld had , eiser nooit verplicht zou zijn geweest om een nieuwe woonst te betrekken.
____________________________________________________________________

1.2 Verkoop van de studio.

“De vordering tot verkoop is onontvankelijk , minstens ongegrond omdat verweerder stelt dat eiser niet belanghebbend is...”
Nochtans is de definitie van belanghebbend : wie voor of nadeel van iets kan ondervinden.

Eiser meent alsnog belanghebbende te zijn , aangezien hij er voordeel uit haalt bij een verkoop , dit omdat de VME dan niet langer het betreffende pand kan verhuren en eiser in de toekomst misschien hetzelfde pand wel onder een correcte en wettelijke huurovereenkomst van een gewone verhuurder/eigenaar kan huren.
Ook heeft eiser net vanwege de verhuring van het pand aan hem jarenlang nadeel ondervonden (vanwege de onwettelijkheid van de huurovereenkomst).

Veronderstellend dat eiser alle terugvorderingen worden toegekend.
Een voorafgaande en gerechtelijk opgelegde verkoop zou bij alle effectief toegekende terugvorderingen , eiser de zekerheid bieden dat verweerder als schuldenaar over voldoende middelen beschikt om eiser te kunnen terug betalen , want als de Vereniging van medeëigenaars over onvoldoende middellen beschikt , is eiser verplicht een ellenlange procedureslag te starten tegen elke medeëigenaar individueel en dit ten bedrage van het persoonlijk aandeel in de gemeenschappelijke delen van elke individuele medeëigenaar.  
In deze veronderstelling is eiser ook belanghebbende.

Verder kan , indien de rechter oordeelt dat het gehuurde pand voorwerp is van een misdrijf  en daarbij gediend heeft tot het plegen van het misdrijf , zelfs een bijzondere verbeurdverklaring worden toegepast. (zie p10+11 van dit wederantwoord)
____________________________________________________________________

1.3 Vordering lastens Erwin Lens.

Repliek p7 Par 1.
Opnieuw verwijzend naar de website van Beheer (bijlage 3) , welke stelt dat de syndicus niet zoals verweerder beweert , Beheer is , maar de effectieve syndicus wel zoals de website van Beheer vermeld , de eindverantwoordelijke voor de algehele opvolging en de specifiek technische problemen betreft.
In dit geval zijnde Erwin Lens als door hemzelf steeds omschreven zijnde hoofdverantwoordelijke.

Wanneer De Vereniging van Mede-eigenaars Luythaegen in deze zaak verwerende partij is , dan is het de syndicus die deze in rechte vertegenwoordigd.
De vertegenwoordiger van deze laatste is Erwin Lens.
Bijgevolg zijn dan ook Beheer en ook Erwin Lens als effectieve syndicus partij.
Aansprakelijkheid ontwijken door een rechtsperson te benoemen is niet langer mogelijk.
Die rechtspersoon moet nm een vaste vertegenwoordiger aanduiden en die kan zelf ook aansprakelijk gesteld worden.
____________________________________________________________________


Repliek p8 Par 2.
Het begrip partij is ruimer dan men op het eerste zicht zou menen.
Het duidt ook op personen , die alhoewel niet in levende wijze aanwezig , bij de rechtshandeling vertegenwoordigd worden krachtens wettelijke of contractuele volmacht door een volmachthouder die in naam van de vertegenwoordigde optreedt.

*Gelet op het feit dat de vertegenwoordiger in rechte van een Vereniging van medeëigenaars , de syndicus is.
*Gelet op het feit dat een rechtspersoon ook nog steeds een vaste vertegenwoordiger heeft.
*Gelet op het feit dat deze vaste vertegenwoordiger aan dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid onderworpen is.
*Als de rechtbank oordeelt dat er bestuursfouten of zelfs misdrijven werden gepleegd , kan ook de vaste vertegenwoordiger aangesproken worden , zelfs financieel.
De aanstelling van een rechtspersoon als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon , houdt nm geen beperkte aansprakelijkheid in , welke compleet zou indruisen tegen de bedoelingen van de wetgever.
*Gelet op het feit dat de bepaling in verband met de vaste vertegenwoordiger van kracht zijn sinds 01/09/2002 en de aanstelling van de vaste vertegenwoordiger moet gepubliceerd worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Maw : Verweerder wordt vertegenwoordigd door Beheer , welke op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door Erwin Lens.
De vordering lastens Erwin Lens is ontvankelijk.
 
Bovendien meent eiser dat zijn toelaatbaarheid tot bewoning hem een persoonlijk recht heeft verschaft.
Eiser meent ook dat wanneer bewoners zonder stemrecht via de Vrederechter een beslissing of bepaling van de Vereniging van medeëigenaars kan laten vernietigen , hij eveneens partij kan zijn tegenover de syndicus of zijn vertegenwoordiger.
____________________________________________________________________

“Eiser moet kunnen bewijzen dat de syndicus zijn mandaat heeft overschreden.
Deze mandaatsoverschrijding moet tevens een toerekenbare fout zijn , die eiser persoonlijk schade heeft berokkend , waarbij er ook nog een oorzakelijk verband is tussen de door syndicus begane fout en de door eiser geleden schade.”

Het toelaten van de schending van de Wet op Mede-eigendom kan omschreven worden als een zware inbreuk op het mandaat van de syndicus.

Verder heeft de syndicus oa zijn dagdagelijkse taken nagelaten.
Hierbij verwijzende naar het door de verweerder toegegeven en benadrukte feit dat het door de eiser gehuurde pand behoort tot de gemeenschappelijke delen.
Opnieuw verwijzend naar de website van Beheer (bijl   age 3), waartoe gesteld dat tot de dagdagelijkse taken van de syndicus oa volgende behoren :
*Het toezicht op en de controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen.
*Het beheer van gemeenschappelijke schadegevallen.
De herhaalde weigering tot door eiser verzochte herstelling , zoals door syndicus Erwin Lens , dd 12/07/2010 (stuk 9 conclusie van repliek), prachtig geformuleerd “Verder zullen wij niet ingaan op uw herstellingsverzoeken zolang u niet bereid bent de huurovereenkomst te goeder trouw uit te voeren” , waarbij geen verdere verwijzing betreffende de aard van het niet ter goede trouw zijnde , wordt opgegeven.

Eiser kan enkel vermoeden dat hier door syndicus Erwin Lens gesuggereerd wordt naar de door eiser niet aanvaarding van de herhaalde foutieve indexatieverhogingen (2 pogingen met een +25% verhoogde basishuurprijs) , opgesteld door syndicus Erwin Lens.

Nochtans houdt de vermoedelijk wil van de partijen in dat er vermoed wordt dat de partijen tussen hun verbintenissen een band gelegd hebben , zodanig dat de ene de uitvoering van de verbintenis van de andere niet kan vorderen zolang zij zelf weigert haar verbintenis uit te voeren. Bij duurovereenkomsten , zoals huurcontracten , kunnen de verbintenissen van de partijen uit hun aard niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Men neemt aan dat bij dergelijke contracten de partij die de voortdurende prestaties levert , en in de huurovereenkomst is dit de verhuurder , eerst moet presteren.

Gelet op het feit dat verweerder , zijn vertegenwoordiger Beheer , deze zijn vertegenwoordiger , de effectieve syndicus Erwin Lens hun kat gestuurd hebben naar zowel de minnelijke schikking als de door eiser opgegeven bezichtiging en teruggave van het gehuurde pand.

Gelet op deze huidige rechtsprocedure.
____________________________________________________________________

Eiser stelt bovendien dat de daden van zowel verweerder , de syndicus Beheer en de effectieve syndicus Erwin Lens bovendien zware overtredingen zijn van het strafwetboek , zijnde :

*Oplichting en bedriegerij.
SWB Art.496 Hij die , met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort , zich gelden , roerende goederen , verbintenissen , kwijtingen , schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren , hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden , hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen , van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet , om een goede afloop , een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid.

*Deelneming van verscheidene personen aan een zelfde misdaad.
SWB Art. 66 Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt.
Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd.
(Verhuur van gemeenschappelijke delen kan niet gebeuren zonder medewerking/medeweten van , en alle medeëigenaars  , en de syndicus)

*Misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door verkoop , verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.
SWB Art. 433decies Hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand door , met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren , een roerend goed , een deel ervan , een onroerend goed , een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte , te verkopen , te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid , zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.
(Waarbij eiser zich vanwege zijn financiële situatie in een kwetsbare positie bevond/bevindt en de lage huurprijs de voornaamste reden tot het aangaan van de huurovereenkomst vormde. Bovendien betrok eiser op het tijdstip van de ondertekening van de huurovereenkomst een noodwoning in Nieuwpoort waar hij max 3 maanden mocht verblijven en deze termijn was bijna om , de keuze was voor eiser dan ook simpel : ofwel het door verweerder aangeboden pand huren , ofwel het risico lopen om op straat te staan.)

SWB Art.433undies
1° ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt.
2° in geval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet.
(Waarbij het jarenlange verhuren beschouwd kan worden als een gewoonte en tevens de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging , zijnde de Vereniging van medeëigenaars.

Hiermee meent eiser dat  er voldoende bewijs is aangebracht van fout , schade en oorzakelijk verband.
Ook hier verwijst eiser nogmaals naar de definitie van belanghebbende.
Bijgevolg meent eiser dat de vordering lastens Erwin Lens wel ontvankelijk en gegrond is.
____________________________________________________________________

Repliek p8 Par 3 Verklaring Olivier Bronselaer.
Verweerder stelt dat deze klaarduidelijk vooringenomen is.
Dit is echter geen reden om niet aanvaard te worden.
Deze stelling zou nm betekenen  dat geen enkel slachtoffer zich nog kan beroepen op de getuigenis van een ander slachtoffer , teneinde een wederkerend gedragspatroon vanwege de dader(s) te kunnen aantonen.
____________________________________________________________________

2 Tegeneis van verweerder.

2.1 Indexatie

De Aanvankelijke huurprijs is vastgesteld op 300 euro/maand + 75 euro algemene kosten + individuele elektriciteit (+ in Art. 6 van de huurovereenkomst beschreven gas , telefoon)
(stuk1 conclusie van repliek)
Verweerder benadrukt dit nogmaals in repliek p8 Par 1.
Echter in repliek p9 Par 2 stelt verweerder opnieuw dat de basishuurprijs 375 euro bedraagt... , ofwel 75 euro meer dan de in het huurcontract vermelde 300 euro basishuurprijs.

Verwijzende naar bovenstaand wederantwoord van eiser op repliek p4 vak 2 :
Anderzijds beweert verweerder in zijn schrijven 12/07/2010 dat de 75 euro in de huurovereenkomst omschreven als algemene kosten , een forfait betreft...
Verwijzende naar de huurwet  :
De kosten en lasten moeten steeds los van de huur in een afzonderlijke rekening van de huur worden opgeheven. Deze regel is verplichtend.
Deze regel is van toepassing zelfs indien de kosten en lasten in vaste bedragen werden vastgesteld , dwz forfaitair zijn.
Indien dit het geval is , dus indien de kosten en lasten forfaitair werden vastgesteld , mogen de partijen deze niet eenzijdig aanpassen rekening houdende met de werkelijke kosten en lasten die hoger of lager zouden zijn dan het forfaitair bedrag.

Indien verweerder de 75 euro wil indexeren , moet hij als verhuurder aan de Vrederechter vragen :
*ofwel de herziening van het bedrag van de forfaitaire kosten en lasten.
*ofwel hun omzetting in werkelijke kosten en lasten.

Indien de kosten en lasten niet forfaitair werden bepaald ,voorziet de wet dat zij moeten overeenstemmen met de werkelijke uitgaven. De bewijsstukken moeten worden voorgelegd. De huurder heeft dus het recht om van de verhuurder de bewijzen van de rekeningen die hem worden toegestuurd te eisen.
Deze regels betreffende de betaling van de kosten zijn verplichtend.
____________________________________________________________________

Wanneer verweerder in zijn tegeneis opnieuw stelt dat de basishuurprijs 75 euro meer is dan diegene opgenomen in de huurovereenkomst , dan houdt dit voor eiser in dat verweerder de basishuurprijs met 25% vermeerderd , teneinde de uiteindelijke indexatie hoger te doen uitkomen.

We spreken hier dan ook niet langer van een indexatieverhoging , maar van een herziening van de huurprijs.

Echter...een herziening kan maar uitsluitend binnen een precieze termijn gevraagd worden (tussen de 9de en de 6de maand die het einde van de driejarige periode voorafgaat) , dit zowel door huurder als verhuurder aan de andere partij.

Bij niet akkoord , dient de vragende partij zich dan ook te wenden tot de Vrederechter , doch uitsluitend tussen de 6de en de 3de maand die de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaat.

Tevens moet de vragende partij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs.

Tevens kan een verhoging van de huurprijs door de Vrederechter toegestaan worden aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van werken , die op kosten van de verhuurder in het gehuurde pand zijn uitgevoerd , met tenminste 10% van de op het tijdstip van indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen.

Om deze reden is de tegeneis van verweerder in repliek p9 Par2  , zijnde een tegenvordering onontvankelijk en ongegrond.
____________________________________________________________________


Repliek p9 Par 3
Verweerder blijft halsstarrig volhouden dat eiser ten onrechte de herhaaldelijk verkeerd berekende indexatieaanpassingen , ten onrechte aanvecht.
Bovenstaande verduidelijking kan echter niet duidelijker omschreven worden.
Eiser is nm de enige partij die zichzelf niet tegenspreekt.
____________________________________________________________________

Repliek p9 Par 4
Hierin verwijt verweerder eiser een kwade sheldtirade in email , dd 09/07/2010.
(stuk 8 conclusie van repliek)
Eiser kan enkel vermoeden dat het zijn volgende bewoording betreft aan het adres van syndicus Erwin Lens  “Betreft : Uw niet aflatend ondeskundig gedrag” en hem eveneens zijn arrogantie verwijt.
Deze verwoordingen zijn het gevolg van een door eiser verzonden ingebrekestelling (bijlage 4) , dd 01/06/2010 , waarbij eiser de herstelling , verweerder nog 14 dagen toekende om over te gaan herstelling en waarop langs de zijde van verweerder geen enkele reactie is gekomen.

Eiser is ook nu nog steeds overtuigd dat verweerder en zijn vertegenwoordiger Erwin Lens  niet in staat zijn de Nederlandse taal begrijpend te bevatten , anders zou verweerder zichzelf niet tegenspreken in zijn repliek en al helemaal niet zichzelf opnieuw schuldig maken aan een foutieve basishuurprijs.

Bovendien zijn het verweerder en Erwin Lens die in hun schrijven van 31/05/2010 enige soepelheid van eiser’s zijde verwachtte.(stuk 6 conclusie van repliek)

De uiteindelijke “toegeving” van verweerder aan een correcte basisprijs , kwam dan ook schandelijk te laat.
Te laat , zijnde na het indienen van het verzoekschrift door eiser tot deze gerechtelijke procedure.

*(stukken 1 + 4 conclusie van repliek)
De eerste foutieve indexatieverhoging werd toegezonden 25/03/2010.
De aanvang van de huurovereenkomst , zijnde juni 2007 en niet mei 2007.
De aanvang van een huurovereenkomst begint bij de overhandiging van de sleutels en niet bij ondertekening van de huurovereenkomst (zonder sleutels kan je u geen toegang verschaffen) , het enige stel sleutels overigens , welke eiser pas in de loop van juni 2007 heeft bekomen. Art.4 van de huurovereenkomst stelt uitdrukkelijk : Een indexatie alle 12 maanden , te beginnen vanaf de datum van aanvang van onderhavig huurcontract.
Maw : 3 maanden te vroeg.
Als antwoord van verweerder op de niet akkoord verklaring van eiser om deze redenen , stelt verweerder in zijn schrijven , 31/03/2010 : “Wij durven rekenen op enige soepelheid van uw zijde”...
Eiser heeft bijgevolg nooit een correcte berekening bekomen van verweerder.
____________________________________________________________________

Repliek p9 Par 5 tem 6
Inhouding van de indexatieverhoging als drukkingsmiddel.
Eiser verwijst hiervoor opnieuw naar de laatste indexatie aanpassing , dd 12/07/2010 , waarin verweerder en Erwin Lens volgende schrijven :
“Verder zullen wij niet ingaan op uw herstellingsverzoeken”
(stuk 9 conclusie van repliek)
Het kan niet duidelijker gesteld dan dat het inroepen van de enac door eiser met de inhouding van de indexatieverhoging gegrond is.
Om deze reden verzoekt eiser de tegenvordering van verweerder te verwerpen en eiser deze indexatieverhoging alsnog kwijt te schelden.
____________________________________________________________________
Repliek p10 Par 6
Verweerder beweert dat de problemen , waarvoor door eiser om herstelling verzocht werd  in februari 2010 opgelost zijn geraakt en refereert daarvoor naar het schrijven van eiser , dd 07/02/2010 : “Nazicht en herstelling van de bel aan de voordeur heeft na mijn vorige schrijven effectief geholpen”. (stuk 11 conclusie van repliek)
Verweerder meent hieruit op te maken dat hij de herstelling op dat ogenblik heeft uitgevoerd.

Echter... , refereert eiser naar datzelfde schrijven , waarin duidelijk vermeld staat dat het vorige schrijven aan verweerder dateert van 04/05/2009 en 15/05/2009.
Maw : een uitgevoerde herstelling van 1 jaar voordien.
Uit de denkwijze van verweerder , meent eiser dan ook op te maken dat een herstelling slechts eenmalig dient te gebeuren en een herstelling in het verleden eveneens ook een uitgevoerde herstelling is indien het probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet...
De reactie van verweerder op dit gerefereerd schrijven in mail , dd 17/02/2010 was trouwens volgende : “Wij komen eerstdaags terug op dit probleem”.(bijlage 5)
Eerstdaags is nooit gekomen , hoe lang eiser er ook op heeft gewacht.
Dit geduldig wachten van eiser wordt door verweerder als omstandig stilzwijgen beschouwd.
____________________________________________________________________

2.2 Achterstallige huur.

*Gelet op het moedwillig achterhouden van de door eiser meermaals gevraagde bewijzen (verwijzend naar de meerdere feitelijke vragen betreffende de registratie van de huurovereenkomst).
*Gelet op het feit dat de huurovereenkomst op zich in strijd is met de Wet op Mede-eigendom , gezien een Vereniging van Mede-eigenaars niet mag verhuren.
*Gelet het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst om vermelde en gegronde redenen.
Verzoekt eiser de tegenvordering van verweerder onontvankelijk en ongegrond te verklaren en eiser deze achterstallige huur alsnog kwijt te schelden.
____________________________________________________________________

Andere belangrijke opmerkingen.

Wat betwist verweerder niet en waarop reageert verweerder niet?
*Verweerder erkent dat hij gemeenschappelijke delen van een gebouw verhuurt.
*Verweerder bekent , noch ontkent het feit dat het gehuurde pand niet gekend is op het Kadaster.
*Verweerder kan geen enkel bewijs voorleggen van een poging tot herstelling waarvoor eiser sinds februari 2010 om verzoekt en waarvan het een identieke herstelling betreft die verweerder 1 jaar voordien wel had uitgevoerd , maar waarvan het probleem zich opnieuw en zich ditmaal aanhoudend en veelvuldiger (24/24 , 7/7) voordeed.
____________________________________________________________________

*In het door eiser aangetekend verzonden schrijven , dd 16/07/2010 (bijlage 6/3), verzoekt eiser om hem zowel schriftelijk als aangetekend een kopie te bezorgen van de basisakte + alle notariële aanpassingen en een kopie van alle notulen van medeëigendom , welke betrekking hebben op het door hem gehuurde pand en dit kostenloos , gezien eiser belanghebbende is. Tevens verzoekt eiser om deze ook te mogen inkijken.
Verweerder heeft ook hier op nagelaten enigzins te reageren.
Dit houdt in dat verweerder eiser geen toestemming geeft , en tot inzage , en geen kopie wil bezorgen van wat nochtans een bestuursdocument is (gezien deze zich oa bevinden op het Hypotheekkantoor en openbaar zijn).

Bestuursdocument :
In het kader van het openbaarheidsdecreet (openbaarheid van bestuur) kunnen alleen bestuursdocumenten worden opgevraagd. Het decreet definieert een bestuursdocument als volgt : “De drager , in welke vorm ook , van informatie waarover een instantie beschikt”.
Dat betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt , kan worden opgevraagd , ongeacht de informatiedrager. Het moet dus gaan om informatie die gematerialiseerd is op een drager : op papier (schriftelijke stukken , documenten , notulen , omzendbrieven , contracten , vergunningen) op elektronische dragers (bestanden , e-mails , cd-roms) , op auditieve (geluidsfragmenten) of visuele dragers (film , foto , dvd).
Het begrip “document” moet dus ruim worden opgevat.

Alle documenten die de overheid bezit, komen in aanmerking, dus niet alleen de documenten die tot een beslissing geleid hebben. Het moet niet noodzakelijk gaan om eigen documenten van de overheid , die de overheid zelf heeft opgemaakt of geproduceerd. Ook documenten die van derden (particulieren of andere overheden) afkomstig zijn , vallen hieronder.

Iedereen kan bestuurdocumenten opvragen (natuurlijke personen , rechtspersonen , feitelijke verenigingen). De nationaliteit of woonplaats van de aanvrager speelt geen rol.
Wie documenten opvraagt , moet hiervoor geen verantwoording geven en hoeft er geen belang bij te hebben , behalve als informatie van persoonlijke aard wordt opgevraagd.

Hieruit volgt ook dat elke kopie van diezelfde bestuursdocumenten ook bij derden onder dezelfde regelgeving valt.
De kostprijs van een kopie vooraf moet worden vastgesteld. Bovendien moet het gaan om een redelijke kostprijs. Indien dit niet het geval is , is een kopie dus gratis.
____________________________________________________________________

Aangezien er van eiser verwacht wordt dat hij elk bedrag ter vordering dient te bewijzen en verweerder in zijn tegeneis stelt dat de rechtsplegingsvergoeding begroot werd ten bedrage van 1100 euro , doch geen bewijs daarvan bijvoegt , stelt eiser zich vragen bij dit bedrag. Geldt de bewijslegging in omgekeerde richting plots niet meer of kan een denkbeeldig bedrag zonder meer aanvaard worden?

*Als laatste wenst eiser eveneens te wijzen op het feit dat verweerder voor dit , volgens verweerder , onontvankelijk en ongegrond verzoekschrift van eiser , alreeds 3 verschillende raadsmannen tegenover eiser heeft geplaatst :
1° Mr. Kathleen Janseghers , dd 23/11/2010 , betreffende de manifeste betwisting.
2° Mr. Bin-na Jeong , dd 30/10/2010 , op de inleidende zitting + verzending van de conclusie van repliek , dd 28/12/2010.
3° Mr. Hilde Beernaert , dd 28/12/2010 , betreffende de conclusie van repliek.

Waarbij eiser vooral de onderliggende waarschuwing opvalt , zijnde :
Dat deze zaak werd doorgeschoven van een raadsman met specialisatie mede-eigendom , naar een raadsman met specialisatie onrechtmatige daad.

Het gebruik van steeds wisselende raadsmannen is voor eiser niet enkel zeer verwarrend (eiser heeft bijgevolg geen idee tot welke raadsman van de verweerder hij zich dient te richten) , het is tevens enorm intimiderend.

Om deze reden verzoekt eiser verweerder dan ook om de conclusie van dupliek en de openbare terechtzitting niet aan nog 2 van de 13 andere raadsmannen toe te wijzen.
Tevens verzoekt eiser een bewijs van lastgeving waaruit blijkt wie de raadsman van verweerder is.
____________________________________________________________________

Om deze redenen , behage het de Vrederechter ,

De vorderingen in de hoofdeis van eiser alsnog ontvankelijk en gegrond te verklaren :
*De vrijgave van de huurwaarborg (momenteel 631,28 euro) + de terugbetaling van het betaalde bedrag voor het enige stel sleutels (13,90 euro).
*De retroactieve terugname van het gehuurde pand op datum van 29/10/2010 + de terugname van het enige stel sleutels in bijzijn van de Vrederechter met ondertekening voor ontvangst.
*De verbreking van het huurcontract  te horen uitspreken in het nadeel van de verweerder en daaruit voortvloeiend , de verweerder te veroordelen tot terugbetaling van alle reeds betaalde sommen (de totale huur + forfaitaire kosten van juni 2007 tem oktober 2010 , zijnde 375 euro/maand = 41 maanden x 375 euro = 15375 euro).
*Eiser de ingehouden indexatie kwijt te schelden (24,21 euro/maand sinds april 2010 = 7 maanden x 24,21 euro = 169,47 euro).
*Verweerder te veroordelen tot de teruggave van de gedane gerechtelijke kosten (indienen verzoekschrift griffie = 35 euro) aan eiser.
*Verweerder te veroordelen tot de verkoop van het pand.
*Verweerder te veroordelen tot de terugbetaling van de gedane verhuiskosten (192 euro)+ de nieuwe huurwaarborg door eiser (850 euro).
*Verweerder te veroordelen tot de gerechtelijke intresten en kosten.
*Erwin Lens als vertegenwoordiger wegens aanhoudende wanpraktijken te veroordelen
*Het vonnis uitvoerbaar te verklaren.

*De tegenvordering en tegeneis van verweerder in de conclusie van repliek onontvankelijk en ongegrond te verklaren.
____________________________________________________________________

*Tot slot herhaalt eiser nogmaals dat hij zich onder minnelijke collectieve schuldenregeling bevindt sinds 11/10/2007 , met voorziene einde 02/06/2014 , rolnummer 07/237/B  ,met als toegewezen schuldbemiddelaar Peter Buyckx , H.Kuijperstraat 39 , te 2640 Mortsel.
Om deze reden verzoekt eiser dan ook tot de volledige kostenloze rechtspleging , gelet op het feit dat het hem toegekende leefloon onder het max van 878 euro voor alleenstaanden ligt (inkomensgrens september 2010).
____________________________________________________________________Eiser ,

Tom Van den Heuvel
St.Rochussstraat 8 bus 4
2100 Deurne

Deurne , 19 januari 2011

Deze conclusie van wederantwoord bevat 17 pagina’s + onderstaande bijlagen :
1° Kopie registratie (1pagina)
2° Kopie raadpleging jaarrekeningen Balanscentrale Nationale Bank (1 pagina)
3° Kopie website Beheer (2 pagina’s)
4° Kopie ingebrekenstelling , dd 01/06/2010 (2 pagina’s)
5° Kopie schrijven , dd 17/02/2010 (1 pagina)
6° Kopie aangetekend schrijven , dd 16/07/2010 (3 pagina’s)


Dat was't ,mede gelukt dankzij   :-*
Nu is't opnieuw afwachten op de conclusie van dupliek van de tegenpartij alvorens naar de openbare zitting te gaan.
Voor al diegenen die peinzen dat het misschien ni echt thuishoort op dit forum : take a step back and see the big picture...
Voor al de rest : misschien zit er iets tussen wat je ooit voor uzelf of anderen kunt gebruiken als argument.
« Laatst bewerkt op: 21 januari 2011, 14:07:08 by willby »

Offline willby

 • VIP
 • boefer
 • ***
 • Berichten: 399
 • Geslacht: Man
 • Ben geen betweter, alleen veel ervaring (slechte)
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #20 Gepost op: 21 januari 2011, 14:05:16 »
Dikke boterham, en nu maar hopen dat ge Uw slag thuis kunt halen natuurlijk.
Dat zou niet slecht zijn voor U want dat is allemaal betaald van Uw leefgeld zodat de bemiddelaar daar totaal niks van mag afnemen. (beschouw het als goed sparen) ;D

Offline dolma1

 • VIP
 • veteraan
 • **********
 • Berichten: 2058
Re: Sommigen proberen alles
« Reactie #21 Gepost op: 5 september 2011, 19:38:57 »
Bollekens
heb ook al syndicus geschreven: die rekent maar. je hebt wat je moet betalen caloribel bijvoorbeeld (waarvan ik de verwarming neit bezig maar ik wel de aangegeven lijntjes moet betalen voor gas), ik doe dat niet open. Dan warm water: moet ik betalen en koud water. Verder is er lift en kuisvrouw. Heb je teveel betaald dan doet de mijne een herberening januari juist voor de grote vergadering van elk jaar. Als je op je water let bijvoorbeeld door een warmwatergieter te bezigen ipv de kraan open te draaien...kan je wel terug krijgen nadien.
Maar ik hou niet van die man. Hij wil geen vlaams en geeft geen antwoord. trouwens ik heb een energiecertificaat nu met bewijs dat ik al 6 jaar gelijk heb: G waarde! Vochtkot met champignons!

 

 
leden
Stats
 • Totaal aantal berichten: 23699
 • Totaal aantal topics: 2655
 • Online Today: 8
 • Online Ever: 354
 • (16 december 2019, 11:35:11)
Gebruikers Online
Users: 0
Guests: 13
Total: 13
 

© vierdewereldsyndicaat.org