Vierde Wereld Forum

Belgie => Huisvesting, dakloosheid, domicilie, referentieadres => : willby 27 October 2011, 11:16:57

: Huursubsidie voor lage inkomens van provincie
: willby 27 October 2011, 11:16:57
Wist U, als men een beperkt inkomen heeft, je aanspraak kan maken op een tegemoetkoming van de provincie. De regels en nodige links voor een aanvraag kan je hierbij vinden.
Alle verdere vragen zullen we zo goed als mogelijk (we weten ook niet alles) proberen te beantwoorden.

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

•een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald
•en een eenmalige installatiepremie.
U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen.

http://www.bouwenenwonen.be/home/premies_en_andere_steunmaatregelen/vlaamse_tegemoetkoming_in_de_huurprijs (http://www.bouwenenwonen.be/home/premies_en_andere_steunmaatregelen/vlaamse_tegemoetkoming_in_de_huurprijs)

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1250784088156&context=1141721623065---1191211217619-1191211216707--1250784088156&p=1186804409590&pagename=Infolijn%2FView (http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1250784088156&context=1141721623065---1191211217619-1191211216707--1250784088156&p=1186804409590&pagename=Infolijn%2FView)


http://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=15683 (http://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=15683)

Met deze links kan je al een heel eind komen. Ook het gemeentebestuur kan U de nodige informatie hierover geven. Maar zoals met veel zaken hier in belgie is de regel "zeggen waar je recht op hebt doen ze niet" je moet het zelf uitzoeken.


We hopen dat velen hiervan kunnen gebruik maken voor de pot helemaal leeg is. :police:
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: willby 31 October 2011, 19:55:06
Nog iets belangrijk om te weten.

 Tussenkomst huurwaarborg
In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tegemoetkomen bij de betaling van de waarborg die u als huurder dient te betalen.
Deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast etc. Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

U neemt dus best contact op met het OCMW in uw gemeente.

Datum laatste aanpassing: 07-08-2010

"bron vlaamse overheid"
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: dolma1 7 November 2011, 18:26:10
Mij hebben ze via het kantoor van de sociale woningen een boekje laten geworden met verhuismij die goedkoop werken voor armen. Wellicht is dat in de Vlaanderen ook als je ernaar vraagt. Ik mag ze volgende keer contacteren en dat is goed.
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: De Kat 8 November 2011, 12:56:15
Nog iets belangrijk om te weten.

 Tussenkomst huurwaarborg
In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tegemoetkomen bij de betaling van de waarborg die u als huurder dient te betalen.
Deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast etc. Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

U neemt dus best contact op met het OCMW in uw gemeente.

Datum laatste aanpassing: 07-08-2010

"bron vlaamse overheid"

Individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek? Maw, discriminatie door de "zonnekinderen". De waarborg vorderen ze wel terug, in elke geval in mijn geval...
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: willby 8 November 2011, 15:32:12
Het is in die zin, dat het ocmw voor de huurwaarborg borg staat bij de bank. Het is niet meer dan logisch dat dit terug betaald wordt. In de praktijk zal dit zijn met een min ( dacht ik) van 25 € /mnd.
Het onderzoek stelt eigelijk niet veel voor, aangezien de mensen bij het ocmw toch al Uw gegevens hebben.
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: willby 22 February 2012, 00:12:55
Hierna volgt de uitleg van en hoe de huurwaarborg wordt geregeld met het ocmw.


Huurwaarborg - Tussenkomst door OCMW

 
Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een woning of flat, kan het OCMW tussenkomen bij de betaling van de huurwaarborg. Het OCMW stort hierbij het bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van het OCMW, de huurder en de verhuurder. Het volledige bedrag moet door de klant in schijven terugbetaald worden aan het OCMW.
 

Bijkomende voorwaarde:

Voor personen met beperkte financiële inkomsten

Kosten
 Deze steunverlening is gratis, maar de borg moet wel volledig terugbetaald worden aan het OCMW.
Wat moet u meebrengen?
•Identiteitsdocumenten
•Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
•Het nieuwe huurcontract

bron; ocmw sociale dienst
: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: willby 22 February 2012, 00:24:25
Alle verdere informatie is te bekomen in de woonwinkels, waarvan hierbij de link naar alle adressen van woonwinkels in vlaanderen.

http://www.vob-vzw.be/Woonwinkels/tabid/117/Default.aspx (http://www.vob-vzw.be/Woonwinkels/tabid/117/Default.aspx)


Eventueele vragen kan je daar stellen of hier op deze post, welke we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
: Re: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: Twan 22 February 2012, 05:46:53
dit is ook weer iets waar je alleen iets van snapt als je het zelf hebt meegemaakt

de gazet schrijft de goednieuwsshow - de boodschap is dat mensen met laag inkomen steeds een borg kunnen laten voorschieten door het ocmw - de werkmens denkt dan weer van allee die profiteurs daar wordt toch voor gezorgd en wie dus dakloos is die kiest er zelf voor

wat dan niet wordt vermeld is dat je aan de nieuwe huisbaas een bewijsje moet vragen om daarmee een huurwaarborg voorschot te kunnen vragen aan het ocmw. Want die moeten dat uiteraard op papier hebben staan.

wat ook niet vermeld wordt dat is dat men dus in de praktijk ook een verklaring moet geven aan de nieuwe huisbaas waarom men de borg niet meteen kan neertellen en waarom men eerst een huurcontract moet hebben - dat meestal pas gegeven wordt als de borg betaald is ( ook omdat veel huisbazen daar slechte ervaringen mee hebben ) en dat de meeste huisbazen afknappen als ze horen dat je het ocmw nodig hebt om de waarborg te betalen - behalve diegenen die zich speciaal op dat publiek richten en dus meestal pandjesmelkers zijn

in de praktijk is degene die het nodig heeft om zijn waarborg te laten voorschieten met die regeling er te vaak niks mee en daarom blijven veel mensen die eenmaal op straat belanden dus ook op straat

als je iets gaat huren dan sta je daar in de meeste gevallen met vijf of tien kandidaten tegelijk en degene die de waarborg direct kan neerdokken en eventueel een arbeidscontract kan laten zien die krijgt het huurcontract en degene die moet zeggen dat hij eerst naar het ocmw moet voor de waarborg die kan fluiten - laat staan een dakloze die al jaren op straat zit - die heeft het na enkele tientallen dergelijke ervaringen al lang opgegeven om nog maar zelfs te proberen om ergens iets te gaan huren - en dan zeggen de mensen "hij kiest er zelf voor" want het staat toch in de "heilige" gazet die de waarheid in pacht heeft en zich niet kan vergissen en niet kan liegen
: Re: tussenkomst huurwaarborg ocmw
: Twan 22 February 2012, 05:56:04
als je kan probeer dan voor een huurwaarborg te sparen en zorg dat je die bijhebt als je iets wilt gaan huren - direct kunnen afdokken is een taal die de meeste huisbazen het beste verstaan - wat ook logisch is in een wereld waarin geld god is - begin als je sociaal al wat zwak staat beter ook niet te leuteren over een geblokkeerde rekening enzo maar vraag gewoon een betaalbewijs en natuurlijk ook het getekende huurcontract

verhuis je en vertrouw je de huisbaas niet betaal dan voor de zekerheid je laatste maanden huur niet en leg dat geld voor de nieuwe waarborg opzij - en zo ben je meteen ook zeker dat je je huurwaarborg van de vorige huisbaas terug hebt en zeker iets anders kunt huren en geen beroep moet doen op het ocmw - er vanuit gaande dat je niks structureels kapot gedaan hebt is er ook ethisch geen bezwaar tegen om zo te zorgen dat je je waarborg terug hebt.
TinyPortal © 2005-2015