Vierde Wereld Forum

Belgie => De erkende armoedebestrijding in Vlaanderen => : kobaf 27 March 2009, 12:28:07

: de ronde tafel van cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 12:28:07
From: cindy.franssen@vlaamsparlement.be
To: cindy.franssen@vlaamsparlement.be
Subject: Cindy Franssen (1) tussenkomsten armoede Vlaams parlement (2) uitnodiging 4de rondetafelconferentie armoede
Date: Thu, 26 Mar 2009 18:58:29 +0100


Aan de verenigingen waar armen het woord nemen

Aan de verenigingen en personen die werken aan armoedebestrijding

 

Geachte mevrouw/heer

Beste

 

Via deze mail breng ik u graag op de hoogte van mijn parlementaire tussenkomsten die ik de voorbije maanden omtrent armoede heb genomen. Tevens nodig ik u uit op de volgende ronde tafel armoede: ‘Een toegankelijke dienstverlening en een aangepaste communicatie, lokaal vertaald’.

 

1. Parlementaire tussenkomsten omtrent armoede

 

Als Vlaams volksvertegenwoordiger volg ik de armoedeproblematiek in het parlement op de voet. Geregeld bevraag ik dan ook onze Vlaamse ministers over de armoedeproblematiek. Graag bezorg ik u, in opvolging van mijn mail van 16 december 2008, een overzicht van mijn parlementair werk omtrent armoede dat ik sindsdien het genomen:

over de oplaadpunten voor budgetmeterkaarten

lees hier de vraag en het antwoord

lees hier de bijlagen (= lijst met oplaadpunten per netbeheerder): bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4)

 

over de stand van zaken omtrent de budgetmeters aardgas

lees hier de vraag en het antwoord

 

over de middelen van de algemene uitgavenbegroting besteedt aan het armoedebestrijdingsbeleid

lees hier de vraag en het antwoord

 

over de middelen die elke minister, voor elk van zijn beleidsdomeinen, besteedt aan het armoedebestrijdingsbeleid

lees hier de vraag

lees hier de antwoorden van ministers Heeren, Van Brempt, Peeters, Vandenbroucke, Van Mechelen en Keulen

lees hier de bijhorende bijlagen:

bijlage 1: overzicht middelen/belastinguitgaven per jaar besteed in het kader van het armoedebeleid (Van Mechelen)

bijlage 2: investeringsmiddelen inzake armoedebestrijding (Vandenbroucke)

lees hier de antwoorden van ministers Anciaux en Ceysens

 

over de betrokkenheid van Vlaanderen bij de opmaak van de interfederale armoedebarometer

lees hier de vraag om uitleg

 

over de deelname van kinderen uit kwetsbare gezinnen aan BLOSO-sportkampen

lees hier de vraag en het antwoord

 

over vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en de gemeentelijke projecten

lees hier de vraag en het antwoord

 

over vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en de vzw Demos

lees hier de vraag en het antwoord

 

2. Vierde rondetafel armoede op 31 maart: ‘Een toegankelijke dienstverlening en een aangepast communicatie, lokaal vertaald’

 

In navolging van onze drie vorige ronde tafels armoede, organiseert Ceder dinsdag 31 maart (van 11.30u tot 14.30u) een vierde ronde tafel.

 

Na de schets van de armoede in België in cijfers vergeleken met de Nederlandse aanpak, de repliek van het Vlaamse en federale beleidsniveau, het woord van het middenveld en de mensen, komt het lokale niveau aan bod. Het lokale niveau is een belangrijke schakel in het armoedebestrijdingsbeleid. Vinden de mensen hun weg naar de lokale sociale dienstverlening? Hoe kan de toegankelijkheid nog verbeterd worden? Met de juiste aangepaste instrumenten en de juiste communicatie kan een efficiënt beleid gevoerd worden.

 

Ik hoop u daar allen te mogen ontmoeten.

 

Klik hier voor meer info, programma en inschrijving

 

PROGRAMMA

 

11u30

Ontvangst met broodjes en een drankje

 

12u00

Inleiding en duiding

 

12u05

Vinden mensen in armoede de weg naar de sociale dienstverlening en het Sociaal Huis? Wat kunnen en mogen we verwachten van Vlaamse lokale besturen inzake armoedebestrijdingsbeleid?

Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

 

12u40

Hoe bereik je mensen in armoede? Een goede communicatie kan de toegankelijkheid verbeteren.

Dhr E. Goubin, docent en onderzoeker Overheidscommunicatie, KHM

 

13u15: Debat met de zaal

o.l.v. Cindy Franssen, Vlaams volksvertegenwoordiger

 

13u45 - 14u00: Afsluitend, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren

 

 

Met vriendelijke groeten

Cindy Franssen

 

Cindy Franssen

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

www.cindyfranssen.be (http://www.cindyfranssen.be)

 

Privé

Graaf Van Landaststraat 35

9700 Oudenaarde

(t) 055 38 50 68

(m) 0486 36 54 66

cindy.franssen@skynet.be

 

Kantoor

HVV - Leuvenseweg 86

1011 Brussel

(t) 02 552 43 10

(f) 02 552 44 97

cindy.franssen@vlaamsparlement.be

----------------------------------------------------------------

op het eerste gezicht lijkt deze madam wel goei bedoelingen te hebben maar laten we niet voorbarig zijn - noch in dit toe te juichen, noch in haar af te breken - vandaar dit topic over haar om haar en haar initiatief eens verder onder de loep te nemen

de inschrijvingen voor de rondetafelconferentie moesten trouwens gisteren binnen zijn en ik kreeg de mail vandaag pas toe - los vd echte bedoelingen van cindy en haar visies lijkt het me geen kwaad te kunnen om er toch heen te gaan
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 12:48:26
na de middagpauze zal ik haar eens opbellen om te zien hoe ze reageert op het feit dat de bekendste armoedebestrijdingsorganisatie op het internet hier weeral te laat en via via ipv rechtstreeks van op de hoogte werd gesteld
: Re: cindy fransen
: kameleon 27 March 2009, 12:51:05
Het is een studie rond....betekent dus allemaal afgestudeerde 'goedbedoelende' zieltjes die zichzelf superieur genoeg vinden om het probleem op te lossen en armen te helpen terwijl ze eerst en vooral zichzelf eens moeten behelpen. Mensen helpen uit medelijden is de slechtste drijfveer die er bestaat.
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 12:52:37
zal wss zo zijn idd kameleon maar dan kunnen wij dat daar gaan zeggen he wat ge hier nu zegt - hier hoort "niemand" het en als we dat daar gaan zeggen dan wel
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 12:54:20
de vragen en antwoorden zal ik hier ook posten

het zijn vooral deze parlementaire vragen van haar die mij boeien - zeker degeen die ze aan frank vdb stelde

in ieder geval is dat meer dan een studie

wanneer een volksvertegenwoordiger een minister een vraag stelt dan moet hij antwoorden en cindy is bij mijn weten de eerste die van dat recht van haar gebruik maakt om vragen te stellen aangaande armoede
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 12:58:33
en een org zoals wij kan een parlementslid aanspreken om via haar zo vragen te kunnen stellen aan de minister waarop hij dan moet antwoorden terwijl onze rechtstreekse vragen genegeerd mogen worden

en ik heb een paar heel lastige vraagjes voor een paar beleidsmensen - vraagjes waarop ze niet gaan kunnen antwoorden - tenzij door toe te geven dat ze de armen bewust "aan het zoeken" zijn

we zullen zien of ze deze vragen wil/durft stellen
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:00:05
de vraag bvb met welke middelen een geschorste werkloze nog kan gaan soliciteren

waarvan hij zijn huishuur moet betalen

enz enz
: Re: cindy fransen
: kameleon 27 March 2009, 13:01:33
Maar ik lees bijvoorbeeld al verschillende projecten over integratie. Terwijl ze ons er eerst uitgooien.
Waar je echt welkom bent moet je niet integreren. Ze willen gewoon weer dat wij ons naar hen schikken.
Zij zijn het ideaal.

Ik zou eerder naar ginder gaan, ons voordoen als professors of een andere authoriteit op vlak van armoedebestrijding.
Een tekst aframmelen van 30 minuten en dan eindigen met 'bedankt om te luisteren, naam zeggen, al .... jaar werkloos  ;D
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:04:37
er zijn twee zaken die op zich niks met mekaar te maken hebben tenzij het mij niet volledig duidelijk is

er is de ronde tafel conferentie en er zijn haar parlementaire vragen

vooral dat laatste boeit mij

we kennen de inhoud er nog niet van - laten we niet hetzelfde zijn als zij - en deze vragen en antwoorden inhoudelijk bekijken en inhoudelijk analyseren en bekritiseren en dan pas kijken naar wie de vragen stelde en beantwoordde

ik zal ze vanmiddag hier posten
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:12:09


Politiek is durven kiezen voor de moeilijke weg om het positieve verschil te maken.

Politiek is aan lange termijn denken doen. Het is ervoor zorgen dat de toekomst van onze erfgenamen verzekerd blijft.

Politiek moet eerlijk zijn en mag geen persoonlijke zelfbediening zijn. Het is een tijdsinvestering en geen bijverdienste. Het is een kwestie van je dossiers grondig te kennen.

Politiek is de verantwoordelijkheid opnemen voor een betere samenleving.

Politiek en sociaal engagement zijn voor mij een maatschappelijke roeping. Ik geloof in de mogelijkheid om een beleid mee te helpen sturen in een bepaalde richting. En daar zit mijn politieke gedrevenheid.

Politiek geeft mij de kans om mee te helpen sleutelen aan onze samenleving. Het is de vrijheid en ruimte creëren voor mensen die verantwoordelijkheid willen nemen en ter zelfde tijd de solidariteit organiseren tussen de mensen onderling. Hiervoor moet je de mens centraal stellen, centraal én in harmonie met zijn omgeving en medemensen. De waardigheid van de mens is de ultieme toetssteen van mijn politiek handelen. Het middenveld speelt een belangrijke rol in dit harmonieus geheel, het middenveld appelleert op de medemenselijkheid van ons allen.

Dit is mijn politieke drijfveer en CD&V beantwoordt hier het best aan en is dan ook de leidraad van mijn christen-democratisch engagement.

Persoonlijk put ik mijn energie uit mijn christelijk geloof: “Wie voor de minsten der mijnen iets heeft gedaan, heeft dit voor Mij gedaan” en “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” zijn woorden die ik steeds indachtig ben.

Cindy Franssen
http://www.cindyfranssen.be/visie (http://www.cindyfranssen.be/visie)
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:13:54
we zullen eens zien of het holle woorden zijn of gemeende woorden he die ik daar even in vet gezet heb

we zullen het rap weten - wordt vervolgd
: Re: cindy fransen
: kameleon 27 March 2009, 13:19:10
Ik was ook al gaan kijken op haar website. Inderdaad veelbelovend, maar ik heb er nog zo een paar gezien.
Op het einde plooien ze uiteindelijk toch of gaat hun politieke carriere op een dood spoor waar de armen ook weer niets aan hebben.
Soms denk ik dat wij aan Jean-Pierre Van Rossem nog een goede bondgenoot zouden hebben.

http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/entertainment/video_jeanpierre-van-rossem-wat-een-snobs-hier-allemaal?id=498678&show_comments=1 (http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/entertainment/video_jeanpierre-van-rossem-wat-een-snobs-hier-allemaal?id=498678&show_comments=1)

Hij is ook rijk geworden op de beurs door de rijken te pakken op hun onverantwoord gedrag.: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:21:38
ik deel je scepsis kameleon - we zullen zien he - ik ken haar van haar nog pluim dus laat ik het voorlopig nog open

vaak worden zo van die mensen ook door de partijen gebruikt om via hun dan te kunnen doen alsof ze zich bvb om armen bekommeren
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:23:00
enne met vervotte is het volgens mij ook zo - vergeet niet dat ze bovendien ontslag nam he en dus wel consequent bij haar overtuiging is gebleven
: Re: cindy fransen
: kameleon 27 March 2009, 13:24:14
Ik denk dat Vandeurzen ook oprechter is dan dat we allemaal denken.
Yves daarentegen.....
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:24:49
enne van rossum ja dat dacht ik ook destijds - en daarom heb ik hem toen ook mee het parlement ingestemd - maar daar heeft hij vervolgens geen kloten mee gedaan
: Re: cindy fransen
: kameleon 27 March 2009, 13:28:50
Wie heeft er wel al iets gedaan ? Daens misschien, al heel lang geleden ondertussen.
Wie had er allemaal goede bedoelingen ? Honderden.
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 13:32:34
idd van goeie bedoelingen kunnen wij geen brood bakken
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 14:31:54
heb net gebeld en uiteraard was ze er zelf niet maar kreeg ik haar medewerker Bruno Debbaut aan de lijn.

heb uitgelegd dat het vlaams netwerk ons de mails niet doorstuurt en in het vervolg zullen ze ons rechtstreeks uitnodigen

hij benadrukte ook dat we welkom zijn en ook nu op 31 maart ondanks dat we niet op tijd ingeschreven zijn.

ik heb dan geantwoord dat het het einde vd maand is en dat we een zelforganisatie zijn en dat ik dus geen geld heb voor de trein

vraag aan jullie is nu of we dit belangrijk genoeg vinden om er onze kas voor aan te spreken 
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 14:39:25
hier het programma van deze editie (zie bijlage )

de kans is volgens mij toch vrij groot als we ons nu kunnen laten horen tijdens het debat met de zaal dat wij en andere armen een volgende editie spreektijd op het podium gaan kunnen afpakken van universitairen en andere niet armen
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 14:44:27
aah ja en in de mail van szg staat dat de vervoerskosten terug betaald zouden worden - maw het gaat ons niks kosten en dus heb ik niemand zijn toelating nodig om toch te gaan - ik zal dan het rekeningnr vh vws doorgeven daar om het geld terug te storten
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 15:13:29
om zeker te zijn heb ik nog eens naar bruno terug gebeld om te vragen of de vervoerskosten worden terugbetaald

die kwam een beetje uit de lucht vallen en verwees me door naar de coordinator van het geheel

daar heb ik dan naar gebeld en die moest het aan haar boekhouder vragen

twee minuten later belde ze terug om te zeggen dat het in orde is en dat onze vervoerskosten zullen worden terugbetaald - hoewel dat normaal niet voorzien is

vervolgens heb ik ook nog eens gevraagd om dit in het vervolg in de uitnodigingen meteen in te bouwen - ook voor de armen vd andere verenigingen dus en er ook op gewezen dat ze zoiets beter niet op het einde van de maand organiseren om dezelfde reden

ze gaf zelf toe dat ze daar niet bij stil gestaan had en dan heb ik geantwoord dat we dan voor we nog maar deelgenomen hebben reeds waardevolle informatie hebben aangebracht - informatie die hen in staat kan stellen om hun doel accurater te bereiken - hun doel dat tenslotte overleg met de armen zelf is - en zo hebben we dan meteen al duidelijk gemaakt wat ze ongeveer te verwachten hebben nu 31 maart  ;D

moesten er nu nog mensen zijn die willen meegaan dan denk ik dat ik dat ook nog wel geregeld krijg - op die manier zouden we bovendien ook eindelijk elkaar eens in t echt kunnen ontmoeten - iets dat er nu bij gebrek aan vervoersmiddelen slechts moeizaam van komt

laat maar weten dus als er nog iemand wil deelnemen 
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 15:50:18
Geachte heer,

 

Uw opmerking over terugbetaling vervoerskosten heb ik zopas via e-mail doorgestuurd aan zowel onze adviseur-Gezin als aan Cindy Franssen, Vlaams Parlementslid.

Uw inschrijving voor dinsdagmiddag hebben wij genoteerd. Indien u mocht vernemen dat uw collega vanuit Leuven ook zou langskomen, dan vernemen wij nog graag zijn naam en eventueel e-mailadres/tel.

Hierna vindt u nogmaals het programma en de wegbeschrijving.

 

Met vriendelijke groeten en tot dinsdag,

Het cederteam

: Re: cindy fransen
: TurtleTJones 27 March 2009, 18:09:56
 ;D ;D ;D
Vraag me slechts 1 ding en dat is of een half uurke debat tijd geen "verplicht minimim" is...
30min...,zeg nu zelf ,als je ergens serieus over wilt praten ,dan ben je makkelijk een halve dag kwijt ,enkel nog maar met ideeën aanbrengen.
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 19:02:41
dat is idd belachelijk weinig ja

heb er intussen ook eens over nagedacht en ik ben van plan om frontaal in de aanval te gaan tegen het ocmw ( dat de zg locale armoedebestrijder is van de overheid )

als zij vragen hoe de werking van het ocmw verbeterd kan worden dan zal ik bvb antwoorden door het overbodig te maken en het leefloon te vervangen door een onvoorwaardelijk basisinkomen

en ook ga k pleiten voor de afschaffing van de voorwaarde voor leefloon om bereid te zijn om te werken uit de ocmw wetgeving

ten eerste omdat de werkbereidheid heel vaak verkeerd wordt ingeschat door die locale pipos en ten tweede omdat zelfs iemand die niet wil werken geen doodstraf verdient gezien marc dutroux ze tenslotte toch ook niet krijgt

iemand schorsen van leefloon is tenslotte iemand schorsen van het recht om te leven in een maatschappij die zo gemaakt is dat je er zonder geld niet meer in kan leven en is dus absoluut not done in een beschaafd land enz enz

wat de rest betreft ga k deze eerste keer een afwachtende en observerende houding aannemen en devolgende keer zullen we dan zien of we dat hetzelfde of anders gaan aanpakken
: Re: cindy fransen
: midzomernacht 27 March 2009, 19:58:49
En vraag ook waarom ocmw's zich gedragen als scherprechters! Ik heb het meegemaakt dat me een voorschot of lening geweigerd werd wegens allerhande onbenullige redenen.Dit voorschot, dat ik later zou terugbetalen ,was vitaal voor onze overleving. Mijn dochtertje was toen zes. Ik heb maanden voedsel uit het bos moeten gaan plukken, (brandnetels,kastanjes enz.) en ook wel groenten in private tuintjes gestolen om te overleven. Deze bureaucratie is een vorm van kindermishandeling. Ik voelde me voor een executiepeloton.
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 20:14:54
idd midzomernacht - het ocmw is zowel rechter als partij want vanuit de gemeenteraad is er druk om de begroting in evenwicht te houden maw de partij die je moet uitbetalen moet eveneens beslissen of ze je wilt uitbetalen

bovendien wordt de scheiding der machten ook geschonden want een ocmw is deel vd uitvoerende macht en treed op als rechter, spreekt vonnisen uit die aantasting vd integriteit en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben

bovendien wordt er langs de andere kant bij de ocmwraad ook veel te veel aan dienstbetoon gedaan - ocmwraadsleden zijn eigenlijk mislukte gemeenteraadsleden die als troostprijs in de ocmwraad mogen gaan zetelen - idem voor de ocmw voorzitter - dat is iemand die niet genoeg stemmen had om schepen te worden

kortom genoeg kritiek op het ocmw die ik zo uit mijn duim kan zuigen en tenzij mij de tijd brutaal wordt afgepakt zal ik die opmerking aangaande het ocmw als rechter dus zeker en vast maken

vragen denk ik niet dat ik ga stellen want als je dat doet dan lullen die politiekers weer vijf minuten van onze tijd weg in hun antwoord
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 20:22:43
pervers is het gewoon - ze worden dan bovendien zelfs nog betaald om te beslissen of jij mag blijven leven of niet - dat geld zou men beter gewoon meteen in het basisinkomenfonds steken
: Re: cindy fransen
: midzomernacht 27 March 2009, 20:37:35
Overigens heb ik de indruk bij elke verkiezing dat er telkens heftig wordt gevochten om een mandaat te hebben bij dat ocmw. Zou daar een goede verdienste aan hangen ?
Heb trouwens terug een schorsing (rva) aan mijn broek, en mijn kastanjes van vorige herfst zijn op. Ben babyboomer, uitgebraakt door mijn leeftijdgenootjes, bezit niks anders dan een cello, verf en schildersezel, een hond en drie katten en een dochter die nog studeert.Ben best wel gelukkig. Ik heb veel bewondering voor wat je doet.
: Re: cindy fransen
: cookie 27 March 2009, 20:40:29
Ik ga in elk geval wel... baat het niet, dan schaadt het niet...
: Re: cindy fransen
: cookie 27 March 2009, 20:42:13
Overigens heb ik de indruk bij elke verkiezing dat er telkens heftig wordt gevochten om een mandaat te hebben bij dat ocmw. Zou daar een goede verdienste aan hangen ?
Heb trouwens terug een schorsing (rva) aan mijn broek, en mijn kastanjes van vorige herfst zijn op. Ben babyboomer, uitgebraakt door mijn leeftijdgenootjes, bezit niks anders dan een cello, verf en schildersezel, een hond en drie katten en een dochter die nog studeert.Ben best wel gelukkig. Ik heb veel bewondering voor wat je doet.
Ja er hangt een vergoeding aan vast, maar zo énorm is die nu ook weer niet... Zitpenningen zijn wel variabel naargelang het aantal inwoners een gemeente heeft.
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 20:43:13
hey babyboomer er zitten nog babyboomers in het vws hoor en zelfs in het bestuur ;D k weet best wel dat er ook uitzonderingen zijn uiteraard

zo veel brengt dat nu ook weer niet op in die ocmwraad zitten - voor de poen moeten ze het niet doen maar ze doen het allemaal met de bedoeling om later in de echte politiek wel echte poen te kunnen gaan scheppen natuurlijk en de meesten doen het ook dik tegen hun goesting

enne uw schorsing kunnen we mss eens in de chat hier bespreken om te zien of er nog iets aan te doen valt mss - ge vind de chat in ieder geval langs deze link http://forum.vierdewereldsyndicaat.org/chat (http://forum.vierdewereldsyndicaat.org/chat)
: Re: cindy fransen
: midzomernacht 27 March 2009, 21:22:33
Ik wacht nog op de uitspraak van de arbeidsrechtbank. Zat tijdens de zomer onverwacht 6 weken zonder uitkering .Indien ik de zaak verlies zal ik die "voorwaardelijke sanctie"= nog 10 weken zonder uitkering, ook moeten kunnen overbruggen.De zaak is al twee keer voorgekomen.
De laatste zitting,een paar weken geleden, was ik niet aanwezig, en was er blijkbaar nog iets niet duidelijk voor de rechter.De zaak is op de rol geplaatst, wat dat ook moge betekenen.
De oorzaak van de schorsing was een onschuldig misverstand tussen mij en het VDAB :
het ging over de locatie van een potentiele werkgever, een situatie die menselijk gezien had kunnen voorkomen worden door een kleine rechtzetting, in de zin van :oh , dit heb je even verkeerd begrepen, de werklocatie bevindt zich ginds....OK, geen probleem dan, zal solliciteren,
bedankt voor de informatie en groetjes.....
: Re: cindy fransen
: kobaf 27 March 2009, 21:25:54
de rol is gewoon een duur gerechtelijk woord voor wachtlijst - van die woorden worden gebruikt om te zorgen dat de bevolking niks begrijpt van t gerecht en om zo te zorgen dat advocaten poen kunnen blijven scheppen op de kap van geintimideerde mensen ( aldus prof boudewijn boeckaert )

ps ik heb ook nog zo n zaak bij de arbeidsrechtbank op de rol staan
: Re: cindy fransen
: midzomernacht 1 April 2009, 00:02:43
moet wel een hele lange rol zijn. Ondertussen heb ik de tandarts al moeten afbellen voor een dringende (lees: dure) behandeling ,omdat ik niet weet of ik zelfs maar de beginfase ga kunnen betalen.Gretver...
Hopelijk is alles goed verlopen op dat symposium, en heb je luid en klaar uw gedacht kunnen zeggen.
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: kobaf 1 April 2009, 15:02:12
ik had met strider afgesproken om 11h in het centraal station en om tien voor 11 hebben we mekaar dan voor t eerst irl ontmoet.

vandaar zijn we dan te voet naar de wetstraat 89 gegaan en daar was direct duidelijk waar we moesten zijn

we werden vriendelijk ontvangen hoewel we ietsje te vroeg waren - ik moet eerlijk zeggen dat ik mij tijdens het eten tussen die tjeven niet onmiddelijk op mijn gemak voelde maar dit is later wel grotendeels onterecht gebleken

er waren ook drie opgeleidde ervaringsdeskundigen aanwezig waarvan twee werkzaam bij het vlaams netwerk en één bij het ocmw.

verder waren er mensen van caw-s, een paar ocmwraadsleden - en nog professionelen werkzaam in zg verenigingen waarin armen het woord nemen

grote afwezige op de ronde tafel vd armoede was de minister veerle heeren die haar kat gestuurd had ( hoewel dat eigenlijk een kater was maar soit ). Blijkbaar is armoedebestrijding voor onze nieuwe vlaamse minister van welzijn die nu sinds kort inge vervotte vervangt aldus zeker geen prioriteit. Volgens mij had inge vervotte daar wel in eigen persoon aanwezig geweest moest ze nog minister geweest zijn.

nadat er broodjes gegeten waren en een sapje gedronken begon de inleiding van mevr franssen. Hierin werd zoals ik verwacht had vooral het ocmw belicht als de voornaamste peiler vd overheid om op locaal vlak aan armoedebestrijding te doen. Er werd gewoon uitgelegd wat de taken van het ocmw zijn - wat hun opgelegde taken zijn, en welke hun mogelijke taken zijn en ook welke hun mogelijkheden zijn om eigen intitiatieven te nemen - kort samen gevat komt het erop neer dat het ocmw een aantal dingen moet doen maar dat ze buiten dat quasie gelijk wat kunnen doen. zo moet het ocmw bvb onder bepaalde voorwaarden een leefloon uitkeren maar niks houdt een ocmw bvb tegen om dit leefloon ( op eigen kosten weliswaar ) locaal te verhogen - het overzicht dat gegeven werd was neutraal en op zich nog wel eens interessant om nog eens te horen.

Vervolgens kwam piet ( ik ben zijn achternaam helaas vergeten ) aan het woord van de vlaamse vereniging voor steden en gemeenten. Mijn nekharen rezen ten berde toen hij stelde dat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de ocmw-raad voor de armen een troef was - maar voor de rest stelde hij wel grotendeels zaken waar we met vws bij kunnen aansluiten. Oa had hij kritiek op het feit dat de ocmw s slechts 50 percent vd leeflonen terug kunnen vorderen van de federale overheid en pleitte hij ervoor om hier 100 percent van te maken en hoonde hij het feit dat 50 percent dus betaald moest worden door de locale belastingbetaler terwijl solidariteit idd iets is dat je best op een zo hoog mogelijk niveau moet organiseren. Je kan dat vergelijken met een verzekering eigenlijk - hoe meer klanten een verzekeringsmaatschappij heeft hoe lager haar tarieven kunnen zijn.

Reeds veel eerder dan het vvsg wees het vws hier trouwens op - onze mening daarover kan  hier (http://www.vierdewereldsyndicaat.org/forum/index.php/topic,359.msg359.html#msg359) gevonden worden- we communiceerden hier destijds trouwens ook over met het vvsg - en bewijzen kan ik zoiets niet maar het lijkt me plausibel dat daar toen toch iets van is blijven hangen.

Dan kwam Erik Goubin, aan het woord - ook zijn woord was niet oninteressant - maar ik kom er later uitgebreid op terug gezien ons normaal gezien de schriftelijke versie van zijn pleidooi nog wordt opgestuurd één dezer dagen. Erik Goubin wees er oa op dat men de spontane onderlinge solidariteit tss armen moet trachten bevorderen. Wat zeker waar is maar hij realiseerde zich blijkbaar niet dat men in de eerste plaats ook moet ophouden met deze tegen te houden door samenhokkende uitkeringstrekkers te straffen met verlaging van hun inkomen.

En dan volgde het debat van een half uurke in de zaal.

wat dat debat betreft moet ik in de eerste plaats terugkomen op de eerdere kritiek van tjones hier - er zaten in totaal een 40 a 50 mensen in de zaal - daarvan zijn er in totaal hooguit een stuk of 6-7 aan het woord kunnen komen. Ik ben vrij zeker dat het vws van alle sprekers het langste gesproken heeft maar toch ben ik nog geen tiende kwijtgeraakt van wat ik graag kwijt was geweest. om een boodschap goed te kunnen overbrengen moet je dat verdomme op je gemak kunnen doen ( en niet onder tijdsdruk dus ) - deze kritiek heb ik na afloop daarom natuurlijk ook overgemaakt aan cindy franssen mbt eventuele volgende edities vd ronde tafel.

Het was de ervaringsdeskundige die werkzaam is bij een ocmw die de spits afbeet en de eerste opmerking maakte en hij wees erop dat zijn ocmw danig overbevraagd is - en dat de maatschappelijk assistenten vooral de laatste tijd teveel dossiers hebben en dat dit niet anders kan dan de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang brengen.

aansluitend op deze opmerking heb ik dan toegevoegd dat dit oa mee komt door de activering van het zoekgedrag naar werk van frank vanden broecke waardoor reeds minstens 10000 mensen geschorst werden van werkloosheidsuitkering en aldus naar het ocmw gedreven werden.

verder ben ik in de loop van het debat nog hetvolgende kwijtgeraakt

- dat de beroepsmogelijkheid tegen een beslissing van het ocmw hoegenaamd geen troef is, dat de meeste armen hiervan geen gebruik maken wegens begrijpelijk wantrouwen in justitie. Dat ikzelf ook beroepsprocedures heb gehad tegen een schorsing van leefloon - dat dit acht maanden duurde voor dit voorkwam en de vraag gesteld waar zo iemand die wacht op zo n beroep dan intussen van moet leven. Dat zo iemand dan zijn huur niet meer kan betalen en tegen dat het beroep voorkomt dus dakloos is en geen adres meer heeft waar hij de uitnodiging van de rechtbank nog kan ontvangen :P

- verder heb ik erop gewezen dat we leven in een maatschappij waarin je niet zonder geld kan leven en dat iemand schorsen dus eigenlijk neerkomt op een doodvonnis en dat wie enkel en alleen nog maar verdacht wordt van luiheid dus de doodstraf kan krijgen terwijl marc dutroux deze niet krijgt >:D Daaraan heb ik bovendien nog toegevoegd dat zelfs iemand die lui is en pertinent niet wil werken de doodstraf niet verdient en dat we op dat vlak in onze maatschappij de beschaving dus nog moeten ontdekken

voila en nu dat ik het schrijf zie ik eigenlijk zelf pas hoe weinig ik heb kunnen zeggen waarbij ik dan nog eens benadruk dat we van alle sprekers het langste aan het woord geweest zijn - ik heb opzettelijk geen vragen gesteld en alleen opmerkingen gemaakt omdat vragen in een antwoord resulteren dat we meestal toch al kennen en zodoende de spreektijd vd mensen in de zaal onnodig nog verder verkort.

Zoals gewoonlijk op dergelijke evementen hebben we van de gelenheid en de aanwezigheid van een aantal personen gebruik gemaakt om nadien nog links en rechts wat te lobbieen en omgekeerd wordt dat naar ons toe gewoonlijk ook gedaan.

ik weet niet hoe deze meneer zijn naam was maar iemand kwam me dus vragen waar we ingeschakeld waren. Deze persoon kreeg een bits antwoord omdat hij er blijkbaar vanuit ging dat er enkel armen bestaan die zich laten inschakelen door netwerken waar armen het woord in de mond gelegd worden - ik zei dat ik door niks of niemand ingeschakeld ben en mezelf daar beetje ferm te goed voor voelde ook

vervolgens spraken nog twee dames me aan die ook werkten of medewerker waren van een vereniging waar armen het woord in de mond wordt gelegd - ik hernam onze aloude kritiek op het vlaams netwerk en stelde dat dit een ondemocratisch netwerk is gezien de armen er hun eigen bestuur niet eens in mogen kiezen en veelal zelfs niks afweten van bestuursverkiezingen - die ene dame gaf hierin ons gelijk toe de andere was zo n typisch politiek correct jacinta de roeck type dat altijd de mond vol heeft over overleg met de armen maar als het erop aankomt niks van kritiek kon verdragen

ze meende trouwens ook vanalles over mij en het vws te weten hoewel ze ons van haar noch pluim kent - en dus heeft ze nog meer vooroordelen over ons dan de meeste vbers hebben over marokkanen - deze madam was duidelijk geirriteerd door onze aanwezigheid en in de daad dus een duidelijke en ondubbelzinnige tegenstander van democratie en het vrije woord :)

Soit na dit kort potje vlaamsnetwerkbashin wendde ik mij tot piet van het vvsg om hem nog wat meer duiding mee te trachten geven over de beroepsmogelijkheden vd armsten in de praktijk, tegen een beslissing van het ocmw - ik vertelde hem ook dat we het eens zijn met zijn pleidooi voor 100 percent terugvorderbaarheid vd leeflonen bij de federale overheid. Wat dat beroep betreft ging het even wat moeizaam - hij bleef vasthouden aan zijn stelling dat dit een troef was maar toen ik stelde van ok dan gelooft u mij maar niet wanneer ik vanuit mijn eigen realiteit getuig en ook suggereerde dat hij eens cijfers moest opzoeken die duidelijk maken tegen hoe weinig percent vd schorsingen er beroep wordt aangetekend scheen hij het uiteindelijk toch te begrijpen. Ik wees er oa ook op dat de meeste armen niet eens weten hoe ze een beroep moeten opstellen - zelfs hoewel dit in wezen heel gemakkelijk is en niets voorstelt - iets dat voor hen dus evident is maar voor de meeste mensen in armoede hoegenaamd niet. Tot slot had ik het met hem ook nog over het referentieadres en dat de meeste ocmw en diensten bevolking dit niet eens kenden en vaak weigeren toe te passen. Hij vroeg me of het hier volgens mij ging om onwil of onkunde. Ik antwoordde dat beiden mogelijk zijn maar dat er wel degelijk ook soms onwil in het spel is die door de locale politiek opgelegd wordt aan de ambtenaars die tenslotte door deze locale poltieke worden aangeworven, benoemd enz enz

Tot slot hadden we dan nog een gesprek met de drie aanwezige ervaringsdeskundigen en met hen zijn we nadien nog iets gaan drinken ook en achteraf gezien vond ik deze informele vergadering tussen pot en pint met lotgenoten van ons nog het interessantste van de ganse dag

behalve met één van hen hadden we irl nog nooit gesproken en het was heel nuttig om ze eens op ons gemak te kunnen vertellen waar het vws zoal voor staat en ook om van hen te kunnen horen wat de evoluties intussen zijn geweest binnen het vlaams netwerk

er zitten intussen zes armen in de raad van bestuur waarvan één zelfs geen opgeleidde ervaringsdeskundige is - verre van dat we nu vinden dat het allemaal in orde is daar - want we willen vooral dat de armen mee dat bestuur kunnen en mogen kiezen - maar we zijn toch blij in zoverre we er met onze acties destijds toe hebben kunnen bijdragen dat de armen nu toch aanzienlijk meer baas zijn kunnen worden van hun/ons netwerk

;)
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: Strider 1 April 2009, 17:45:24
Het half uurtje dabat was echt veel te kort en ook dat systeem met die microfoontjes vond ik niet goed, alle microfoons zouden moeten aanstaan zodat je een echt bebat kan voeren en iedereen zou er eentje voor zichzelf moeten hebben.

De broodjes waren wel lekker.  ;D

Hoop en al zijn er een vijftal genodigden kort aan het woord geweest. Kobaf heeft nog het meeste gezegd, ik niks omdat ik het nog niet gewoon ben.

Ik ben weer een ervaring rijker.

Groeten

Strider
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: midzomernacht 1 April 2009, 19:07:52
Heel bedankt jullie twee ! Dat je de vermetele moed had om te spreken ,en in dat half uurtje toch nog éen en ander hebt kunnen zeggen. Vreesde al dat het gewoon weer een potje paternalisme ging worden. De timing was in elk geval perfect, met de geruchten van schandalig hoge bonussen, het gedrag van de banken, de betoging in Londen, en misschien binnenkort het boek van Jan Béghin dat nog een por in de rug zal geven . Het gaat de goede kant op .
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: kameleon 1 April 2009, 20:02:07
Proficiat om te gaan. Ik heb bijvoorbeeld dat geduld niet om daar een hele dag te gaan zitten, een paar minuutjes te mogen praten en je voor de rest te ergeren aan foute analyses van mensen die nooit arm zijn geweest. Eigenlijk zou er een hele week moeten georganiseerd worden en dan wil ik gerust meegaan.
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: dolma1 2 April 2009, 16:42:01
had ik het iets vroeger geweten, dan was ik er ook geweest maar er stond de kliniek geprogrammeerd.

Praten is goed, maar ik wil liever actie zien. Werken voor mensen of oragnisaties die mensen leeflook weigeren, kan ik niet. Heb ooit eens gewerkt voor zo een bureau die(en ik kende sommige mensen) klanten van een ander verplicht te betalen, met interest voor zichzelf. Als ik dan thuis kwam moest ik vriendelijk blijven tegen degene die moest betalen. Dat spelleke kon ik niet blijven doen.

terloops zeg ik ocmw of zw olv str, die over een mens zijn leven beslissen! Die moeten een slecht geweten hebben.

Zucht
dolma
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: Strider 4 April 2009, 13:45:34
Ik denk niet dat vele mensen er wakker gaan van liggen. Er waren wel personen aanwezig die begaan waren met de zaak, maar ja, één individu kan niks veranderen, er moeten er velen zijn.

Strider
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: TurtleTJones 5 April 2009, 10:44:32
maar ja, één individu kan niks veranderen, er moeten er velen zijn.
Hangt eigenlijk van het ogenblik af ,want 1 onnozele stem kan effectief een verschil maken.
Ook heb je maar 1 enkel radertje nodig om een ganse complexe constructie in gang te zetten.
 ::)
: Re: de ronde tafel van cindy fransen
: Strider 9 April 2009, 19:48:54
Mss wel als dat individu veel macht heeft en dan nog. We zullen zien wat de machtigste man ter wereld gaat bereiken, ik kijk uit naar de resultaten die hij mss zal behalen.
TinyPortal © 2005-2015