Vierde Wereld Forum

Belgie => Huisvesting, dakloosheid, domicilie, referentieadres => : freedomdrummer 8 December 2007, 07:43:42

: minnelijke schikking ontbinding huurovereenkomst
: freedomdrummer 8 December 2007, 07:43:42
Het vredegerecht stuurde me net een oproepingsbrief :

Oproeping minnelijke schikking art. 732 van het Gew.W.
Per gewone brief

Geachte,

U wordt verzocht aanwezig te zijn op zitting van 20 december 2007, om 9.00 uur te ...

De oproeping beoogt een minnelijke schikking omtrent :

ruimte te ... ontbinding huurovereenkomst wegens gebrekkig onderhoud van de ruimte, het verstoren van de rust van de overige gebruikers in het gebouw, en het niet naleven van contractuele verplichtingen.

Met hoogachting,

vr. De hoofdgriffier,


Waar ze dat allemaal halen vraag ik me dan af.

"met hoogachting" schrijven ze er dan nog onder  ::)

bye bye home sweet home, zoals het klokje thuis tikt ...  :'(
: Re: minnelijke schikking ontbinding huurovereenkomst
: kobaf 8 December 2007, 12:03:43
toch ook nog niet direct bye bye zeggen hoor. Je hebt daar veel werk, tijd en geld in gestoken en gaat uiteindelijk zoals ik al zei aan het kortste eind trekken maar dat kan nog een hele tijd duren !!!!

probeer voor de minnelijke schikking zoveel mogelijk bewijzen van het tegendeel te verzamelen. Je hebt vast wel foto s bvb van de vele werkzaamheden, dus het tegendeel van datgene waar ze je van beschuldigen.

Bovendien is een minnelijke schikking "maar" een minnelijke schikking. Het klinkt mss beangstigend omdat het op het vredegerecht te doen is maar je bent zelfs niet verplicht er op in te gaan. Ik raad je wel aan zeker te gaan want zoniet dan zal dit nadien door tegenpartij tegen je gebruikt kunnen worden.

Enfin stel dat ze de minnelijke schikking winnen ( wat volgens mij al bedenkelijk is en ze zowieso zonder jouw akkoord hun eis niet hard kunnen maken ) in dat geval duurt het nog eens maanden voor ze je voor datzelfde vredegerecht nog eens gedagvaard hebben. Dan kan je nog eens uitstel vragen een keer omdat je naar je zieke bomma moet of iets anders dat je verzint ofzo. Plus dat er zich tegen die tijd nog een aantal vertragingsmechanismen aandienen. Zo  kan je er zelfs op aansturen dat die vrederechter zijn zitting bij jouw ter plaatse thuis moet komen houden enz - allemaal zaken die men procedure noemt maar die jouw vooral meer tijd kunnen opleveren om nog te genieten van het vele werk dat je je getroost hebt.

ik wens je in alle geval veel sterkte toe en als we iets voor je kunnen doen ( foto s komen nemen, meegaan naar het vredegerecht als vertrouwenspersoon enz  ) dan staan we klaar voor je
: Re: minnelijke schikking ontbinding huurovereenkomst
: freedomdrummer 11 January 2008, 10:15:22
Ik ben naar een advocaat gestapt en die heeft ter zitting de niet-verzoening laten acteren. Verder liet ze me weten dat ik hoogstwaarschijnlijk naderhand 'ten gronde' voor het vredegerecht zal worden gedaagd.

't Spelleke is dus nog lang niet gedaan. Echt thuis voelt ik mij hier al niet meer. Dat stuk zijn ze al gewonnen. Als ik nu binnenkort nog eens naar de RVA moet gaan bewijzen dat ik elke dag een sollicitatie verstuur ... en dus weer geschorst word omdat ik dat niet doe ...
... dat sociaal vangnet van 't OCMW weer invliegen ...

Ondertussen kreeg ik nog een vraag of ik een software geluidseffect zou willen afwerken
maar ik kan me er niet op concentreren omdat ik me te hard moet inhouden om geen stommiteiten te begaan. En dan is er nog die "gewone rompslomp".
"Welke democratie heeft er eigenlijk voor zo'n systeem gestemd ?" vraag ik mij dan af.
: Re: minnelijke schikking ontbinding huurovereenkomst
: guru 11 January 2008, 19:24:32
ik heb van de vrederechter nog tijd gekregen tot en met april om een andere woonst te gaan zoeken,,,,,,,,,,,,mvg   guru
: Re: minnelijke schikking ontbinding huurovereenkomst
: freedomdrummer 12 January 2008, 11:15:49
o ja, van de 'vrede' rechter ...
zeker dat je't niet over de schijtsrechter hebt ?
TinyPortal © 2005-2015