Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

Pagina's: [1]

Werd de bijbel gecensureerd of veranderd tijdens het concilie van Nicea ?

Volgens Dan brown van de Davinci code werd de bijbel gecensureerd tijdens het concilie van Nicea en werden de gnostische evangelien er toen uit verbannen door de katholieke kerk. De katholieke kerk bestond toen echter nog niet eens en de canon van de bijbel kwam reeds veel eerder tot stand; in de periode waarin christenen nog volop door de romeinen vervolgd werden.

Tijdens het concilie van Nicea werden in werkelijkheid drie agenda punten behandeld. Het eerste was het arianisme, het tweede de bevoegheden van de clerus en ten derde de datum waarop Pasen gevierd zou worden. De inhoud van het nieuwe testament was niet eens een agendapunt.

vws redactie 11 02 2012

Eén van de vele zeitgeist-leugens

Astrotheologie is een term waar Jordan Maxwel, Acharya S en Michael Tsarion opeens mee kwamen aandraven, om zogezegd de new world order te bestrijden. Eigenaardig dan wel dat zij hun mosterd gehaald hebben bij Manley P Hall die een groot voorstander avant la lettre was van de new order en die zowat het draaiboek geschreven heeft van de totstandkoming ervan. Het is eigenlijk heel droevig om vast te moeten stellen dat nogal wat waarheidszoekende mensen die de klassieke leugens van de nwo niet langer geloven deze gewoon door andere leugens hebben laten vervangen. De valse astrotheologie-profeten hanteren daarvoor een zeer oude hypnosetruuk en wekken de indruk om de kijker in te wijden in verborgen kennis die de kijker een gevoel geeft om te behoren tot een groep van chosen few. Dit gevoel is blijkbaar zo sterk dat kijkers de meest vanzelfsprekende zaken totaal over het hoofd gaan zien. Zo staat het zuiderkruis bvb toch sinds vanouds altijd in het zuiden en iedereen weet toch dat de zon opkomt in het oosten en dus nooit in het zuiden. En wie ook maar een klein beetje kaas gegeten heeft van astronomie weet toch dat sterren zich nooit ten opzichte van elkaar verplaatsen en dat ze dus niet in lijn met elkaar kunnen komen te staan. Ofwel staan ze altijd in lijn en dat is hier het geval of anders staan ze nooit in lijn. Zoiets geeft ook te denken over de oprechtheid van deze zeitgeist-hypnotiseurs. Zij zijn immers zeker geen leken op vlak van astronomie en weten dus heel goed dat ze liegen én als ze hierover liegen waar liegen ze dan nog allemaal over ? Aan de kijker dus om zoals Jordan Maxwell altijd zegt zijn huiswerk te maken en nooit niemand zomaar blind te geloven, alles te toetsen en steeds in de eerste plaats op de eigen waarneming af te blijven gaan.
vws redactie 10 02 2012

<div style="text-align: center;"><embed width="450" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CLnoNxlgAiY?fs=1&amp;hl=nl_NL" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div>
Pagina's: [1]

© vierdewereldsyndicaat.org