Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

*
Pagina's: [1]

Zelf vlees (seitan ) makenSeitan is een traditioneel oosters product dat je vindt in biowinkels en zeer gegeerd is onder vegetariers als vleesvervanger. Eigenlijk is het smaakloos op zich maar dat wil zeggen dat je het gelijk welke smaak kan geven en het heeft een voedingswaarde die vergelijkbaar is met die van steak. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de prijs en daarom leggen we hier voor u uit hoe je dit vegetarische luxeproduct heel gemakkelijk zelf kunt maken.

Read More

Duistere geheimen in de Biohemian Grove

The Cremation of Care, oftewel de crematie of verbranding van de zorg of het geweten is het centrale hoogtepunt waar de jaarlijkse bijeenkomsten van s'werelds zogenaamde elite, in de Bohemian Grove, in Californie zich rond afspelen. Wereldleiders, hollywoodsterren, hoofdredacteuren, rechters, top-zakenmensen, militaire leiders, directeuren van centrale en nationale banken, oliemagnaten enz. komen tesamen op een afgelegen terrein met een oppervlakte van 1100 ha en offeren ritueel hun geweten aan Moloch, een oude kanaanietische afgod die voorgesteld wordt door een 12 meter hoog, gedeeltelijk stenen beeld van een uil.

De jaarlijkse bijeenkomsten die in totaal twee weken plus één weekend duren vinden plaats sinds 1872 en de leden van de Bohemian Club kunnen tijdens de rest van het jaar het terrein en diens infrastructuur gebruiken voor andere bijeenkomsten rond bepaalde thema's en of projecten. Zo kwam er onder andere in september 1942 een groep tesamen die de eerste plannen smeedde voor het Manhatten project, dat resulteerde in de uitvinding van de atoombom.

Sinds het prille begin circuleerden er onder de inwoners van Senoma County de gekste verhalen, onder andere over bizarre rituelen die door de elite op het terrein werden uitgevoerd, maar ook over voornamelijk homoseksuele origieen waaraan vooraanstaanden deelnamen die er voor de rest een uitgesproken conservatief-christelijke publieke reputatie op nahielden. In 1989 werd de bijeenkomst voor de eerste keer geinfiltreerd door Philip Weiss van Spymagazine. En op 15 july 2001 slaagde Alex Jones erin om de Cremation of Care te filmen en zo de geruchten over de bizarre rituelen hard te maken met onomstotelijke bewijzen. In "Dark secrets inside Bohemian Grove" brengt Alex verslag uit van zijn succesvolle infiltratie en in "The Order of Death" keert hij 4 jaar later terug naar de grove. Hierin interviewt hij verschillende locals die onder andere in de grove werkzaam geweest zijn en brengt onder andere verslag uit van een jaarlijks tegenritueel aan de ingang van het terrein van zogenaamde witte heksen. Om de kwade krachten die van de Bohemian Grove uitgaan te weerstaan of te transformeren voeren zij jaarlijks "the Resurrection of Care op; oftewel de wederopstanding van het geweten.

Dark secrets inside bohemian groveDeel 2 : The order of deathvws redactie 22 02 2012

Bronnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove
en de twee documentaires van Alex Jones

De global warming-mythe en de rampzalige gevolgen ervan voor de derde en de vierde wereld

Gelooft u dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde ? Gelooft u dat er ijsberen en pinguins verdrinken elke keer wanneer u de kachel aansteekt ? Dan gelooft u precies datgene wat de zg elite van onze planeet wil dat u geloofd én bent u medeplichtig aan het feit dat minstens 2 miljard mensen wereldwijd niet uit de armoede kunnen ontsnappen en dat nog veel meer mensen, waaronder wellicht binnenkort ook uzelf, de armoede in geduwd gaan worden. Dringend tijd dus om uit de hypnotische slaap te ontwaken waarin Al Gore en de massamedia u gevangen heeft. Van alle hedendaagse leugens is antropogene global warming wellicht diegene die het schrijnendste aantoont hoe moorddadig leugens kunnen zijn.

vws redactie 11 02 2012

Werd de bijbel gecensureerd of veranderd tijdens het concilie van Nicea ?

Volgens Dan brown van de Davinci code werd de bijbel gecensureerd tijdens het concilie van Nicea en werden de gnostische evangelien er toen uit verbannen door de katholieke kerk. De katholieke kerk bestond toen echter nog niet eens en de canon van de bijbel kwam reeds veel eerder tot stand; in de periode waarin christenen nog volop door de romeinen vervolgd werden.

Tijdens het concilie van Nicea werden in werkelijkheid drie agenda punten behandeld. Het eerste was het arianisme, het tweede de bevoegheden van de clerus en ten derde de datum waarop Pasen gevierd zou worden. De inhoud van het nieuwe testament was niet eens een agendapunt.

vws redactie 11 02 2012

Eén van de vele zeitgeist-leugens

Astrotheologie is een term waar Jordan Maxwel, Acharya S en Michael Tsarion opeens mee kwamen aandraven, om zogezegd de new world order te bestrijden. Eigenaardig dan wel dat zij hun mosterd gehaald hebben bij Manley P Hall die een groot voorstander avant la lettre was van de new order en die zowat het draaiboek geschreven heeft van de totstandkoming ervan. Het is eigenlijk heel droevig om vast te moeten stellen dat nogal wat waarheidszoekende mensen die de klassieke leugens van de nwo niet langer geloven deze gewoon door andere leugens hebben laten vervangen. De valse astrotheologie-profeten hanteren daarvoor een zeer oude hypnosetruuk en wekken de indruk om de kijker in te wijden in verborgen kennis die de kijker een gevoel geeft om te behoren tot een groep van chosen few. Dit gevoel is blijkbaar zo sterk dat kijkers de meest vanzelfsprekende zaken totaal over het hoofd gaan zien. Zo staat het zuiderkruis bvb toch sinds vanouds altijd in het zuiden en iedereen weet toch dat de zon opkomt in het oosten en dus nooit in het zuiden. En wie ook maar een klein beetje kaas gegeten heeft van astronomie weet toch dat sterren zich nooit ten opzichte van elkaar verplaatsen en dat ze dus niet in lijn met elkaar kunnen komen te staan. Ofwel staan ze altijd in lijn en dat is hier het geval of anders staan ze nooit in lijn. Zoiets geeft ook te denken over de oprechtheid van deze zeitgeist-hypnotiseurs. Zij zijn immers zeker geen leken op vlak van astronomie en weten dus heel goed dat ze liegen én als ze hierover liegen waar liegen ze dan nog allemaal over ? Aan de kijker dus om zoals Jordan Maxwell altijd zegt zijn huiswerk te maken en nooit niemand zomaar blind te geloven, alles te toetsen en steeds in de eerste plaats op de eigen waarneming af te blijven gaan.
vws redactie 10 02 2012

Dé hoofdoorzaak van alle armoede

Dictaat van Calais

De hoofdoorzaak van de armoede in belgie en de rest van de wereld is erin gelegen dat nationale banken geen echte nationale banken zijn maar private instellingen die gerund worden door één familie en hun lakeien en gunstelingen. Het armoededebat is dus niet meer nodig. De armen van het Vierde Wereld Syndicaat hebben zelf de oorzaak en de oplossing al lang gevonden.

In dit artikel uit de Knack van augustus 2005 wordt getracht om deze allergrootste bankkraak uit de Belgische geschiedenis te vergoelijken, nog voordat de Belgische bevolking deze gedurende 175 jaar zorgvuldig verborgen misdaad ontdekt, dankzij de opkomst van het internet.

Read More

<div style="text-align: center;"><embed width="450" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CLnoNxlgAiY?fs=1&amp;hl=nl_NL" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div>

De fraude genaamd geld

De Thora legde de joden reeds lange tijd geleden een verbod op om schulden te maken bij de andere volkeren. De hand die geeft staat immers steeds boven de hand die neemt.  Indien ik bij jouw bijvoorbeeld het equivalent van 10 arbeidsuren in het krijt sta dan betekend dit dat 10 van mijn toekomstige arbeidsuren niet langer van mij zijn maar van jouw. Stel dat ik zoveel schulden bij jouw heb dat ik die nooit meer afbetaald krijg, ook al ga ik voor de rest van mijn leven 7 op 7 werken, dan betekend dit zondermeer dat ik jouw slaaf ben. Een slaaf die wellicht niet vastgeketend is met kettingen maar wel met schulden.

In Money as debt van Paul Grignon wordt pijnlijk duidelijk hoe een overgrote meerderheid van de mensen rechtstreeks (via persoonlijke schulden ) en/of onrechtstreeks (via aangeboren staatsschulden ) schatplichtig gemaakt werd aan een zeer kleine geestelijk gestoorde minderheid of maw hoe de meesten van ons gemanipuleerd werden tot schuldslaven, die alleen maar denken dat ze vrij zijn omdat ze niet letterlijk geketend zijn.

Voor iedereen die onder schulden gebukt gaat is deze tweedelige reeks een absolute must om te bekijken, en om te laten bezinken, vervolgens nog eens te bekijken en weer te laten bezinken. Niemand zal kunnen zeggen dat hij deze informatie zonder voorkennis van de eerste keer volledig kan bevatten. Maar als het besef dan toch gaat dagen en bij mij was dat pas na de vijfde keer ofzo ... dan ga je plots begrijpen waarom je die schuldenput van jouw nooit helemaal dicht gegooid krijgt én dat dat ook helemaal de bedoeling niet is ... van jouw (rent)meesters.


Geld maakt 5 percent van de mensen rijk ...
door 95 percent van de mensen arm te houden.


vws redactie 06 02 2010

Verhofstadt zweert openlijk samen met nieuwe wereld orde
In een open brief aan Europees president Van Rompuy zweert ex premier Verhofstadt openlijk samen met de nieuwe wereld orde en tegen de Europese soevereine rechtstaten. Bovendien vermeldt hij daarbij de nieuwe wereldorde uitdrukkelijk.

Hij schrijft onder andere dat ....
  "Europa dreigt geen rol van betekenis te spelen in de nieuwe wereldorde als de Europese integratie geen nieuwe impuls krijgt". Ook betreurt hij blijkbaar dat een Europese bureaucratische dictatuur zich nog onvoldoende gevestigd heeft  en de soevereiniteit van de lidstaten nog niet teniet werd gedaan. "Het is omdat de lidstaten de touwtjes in handen blijven houden en omdat Europa noch de macht, noch de instrumenten bezit om een eenduidige aanpak mogelijk te maken, laat staan op te leggen". Om de Europese dictatuur te legitimeren door middel van emotionele chantage hanteert hij tevens climategate - zonder dat de lidstaten hun volledige soevereiniteit aan Europa opofferen kan de planeet immers zogezegd niet gered worden - de klimaattop in Copenhagen beschouwt Verhofstadt dan ook als een mislukking.

Verhofstadt was eerder ook te gast op een bijeenkomst van de bilderberggroep; het misdaadkartel dat openlijk Europa bestuurt en ook Van Rompuy als president aan de Europese lidstaten en hun burgers oplegde


Bronnen

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100204_079

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties
http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Van_Rompuy_steekt_nek_uit_op_Bilderberg-diner.8259003-438.art


vws redactie 05 02 2010

Interview met Georges Pirard

Georges Pirard is de gepensioneerde die meermaals de krantenkoppen haalde als de zg offerblokkendief. De mainstreammedia marginaliseerde hem natuurlijk en schilderde hem af als een oude dwaas. Maar dat was buiten het vws gerekend. We waren nieuwsgierig naar het echte en volledige verhaal en daarom zochten we hem op en lieten hem zelf aan het woord.

Op maandagavond 13 februari trok ik naar Anderlecht om Georges Pirard te ontmoeten. Onderweg, op bus 49 richting Zuidstation, vroeg ik me af of hij er wel zou zijn. Ik stapte af, zocht de straat en zag een aantal bleke, reusachtige flatgebouwen. Hier moest het zijn. Ik had even moeite zijn naam te ontdekken tussen de vele bellen die er naast elkaar stonden in de hall. Maar uiteindelijk viel mijn oog op de juiste knop en ik belde twee keer. Georges wist eerst niet wie ik was, maar toen ik zei: `Le Syndicat du Quatrième Monde´, klonk hij zeer enthousiast. “Kom maar snel naar boven”, zei hij helemaal opgemonterd, en dat is wat ik dan ook deed. Met zijn kruk kwam hij de deur opendoen en liet mij binnen. Er werd een zetel voor mij vrijgemaakt om te zitten en Georges begon te praten, honderduit, zoals zijn gewoonte is. Maar dat wisten we al.

Opnieuw maakt hij een bilan op van zijn inkomsten en uitgaven. "Mijn pensioentje bedraagt 679 euro en ik moet er 545 betalen voor huur (250) en andere kosten (gas, elektriciteit, dokter, ea). Ook de prijzen van de voeding zijn precies nogal gestegen sinds de invoering van de euro. Ik ben geen individu dat anderen aanvalt of kwaad berokkent, ik ga geen `sacochen´ pikken of iemand pijn doen. Ik probeer gewoon geld te halen uit de Vlaamse offerblokken, want in Wallonië en Brussel is er nagenoeg niks meer te halen, ze kreperen daar al genoeg”. “Ergens in juni verleden jaar, op een zondag, zat ik in het kerkportaal in Lommel met mijn karton waarop geschreven stond `VOOR ETEN AUB´. Een priester kwam eraan, ik herkende hem aan zijn kruisje, en nog iemand, die later de koster bleek te zijn, en ze joegen mij daar weg. Daarna ben ik, ja het is waar, een beetje uit wraak, terug de kerk binnengegaan en heb er iets uit de offerblok gehaald, ik heb daar niemand kwaad mee gedaan, het is het geld van de armen, toch ? De pastoor heeft naderhand de politie gebeld, maar ik werd dus dezelfde dag nog vrijgelaten. Op het proces kwam die pastoor nog eens zijn reputatie van zogezegde `dienaar van Christus´ redden door te zeggen dat het niet waar is, dat hij me niet had weggejaagd, en dat de straat van iedereen is. Dat is echter gelogen, ik stond niet op straat maar zat in het portaal. Ik leef al enkele jaren zo, omdat ik ook al jaren een pijnlijk einde van de maand beleef”.

Read More

Pagina's: [1]
 
leden
  • Totaal aantal leden: 471
  • Latest: telose83
Stats
  • Totaal aantal berichten: 23704
  • Totaal aantal topics: 2656
  • Online Today: 14
  • Online Ever: 354
  • (16 december 2019, 11:35:11)
Gebruikers Online
Users: 0
Guests: 9
Total: 9
 

© vierdewereldsyndicaat.org