Forum > Wallonie

RECHT OP NACHTVERBLIJF

(1/2) > >>

Bokkerijder:
Deze week gaan wij verder met op onze favoriete nagels te kloppen: de weigering van het OCMW om de wet toe te passen, niet alleen in het algemeen, maar in het bijzonder waar het betreft de toekenning va nachtverblijven en van een leefloon aan daklozen.   Het DAK in Antwerpen en Mont K?i in Luik hebben ieder een brief opgesteld, die gezamenlijk opgestuurd zullen worden aan minister Dupont.
Zoals de dienst voor `niet-raciale discriminatie? van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ons had aangeraden als antwoord op de klacht die tegen hen werd neergelegd. Zie hiervoor de voorgeschiedenis op deze link: http://info.montki.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1035&Itemid=95#00
Bovendien, en zelfs als wij ons bij de minister beklagen voor algemene oplossingen (teneinde de algemene problemen te regelen), gezien men ons helemaal niet gelooft en dat het vertrouwenspeil op nul staat (en voor redenen) zullen wij voortgaan op het terrein, geval per geval, te onderstrepen.  Dat de hemel geve dat wij eraan toekomen de arbeidsrechtbank letterlijk onder de klachten te bedelven.  Wat hen er misschien toe zal verplichten een oplossing uit te werken die de naam waardig is, oftewel het toekennen van de menselijke waardigheid, de gelijkheid van kansen de toepassing der wetten.  Dat zal het leitmotiv zijn van mijn discours in Marcinelle op zondag: klachten, klachten en nog eens klachten !  (ah neen, pardon, verzoekschriften, verzoekschriften en nog eens verzoekschriften).
In Luit, daar waar men weigert om nachtonderkomens te cre?ren `voor hen die besloten hebben buiten te leven?, zal ik, die dakloos ben, `en besloten heeft binnen te leven?, het bed opeisen waarop ik recht heb.  Ik zal eerst naar het OCMW gaan, naar de Sociale Noodopvang, en officieel de aanvraag indienenVandaar zal ik naar de post gaan om de aanvraag aangetekend op te sturenmet als doel het ontvangstbewijs dat het OCMW systematisch weigert af te leveren in bezit te krijgen. (Wie de wet wil overtreden ka ze beter volledig overtreden !  Een nachtverblijf weigeren maar desalniettemin het ontvangstbewijs toekennen dat de aanvraag wel gedaan is zou hun discriminerende en xenofobe theorie op losse schroeven zetten).  Vandaar zullen we wel zien hoe ze reageren.  In ieder geval zijn er geen vijftig mogelijkheden: Of ze accepteren mij onmiddellijk of men wacht tot de rechtbank ze daartoe verplicht.  Op ??n of ander moment, vroeger of later, zullen ze  zij het tegen hun zin  conform hun wettelijke verplichtingen moeten handelenop dat ogenblik zal ik de vrijheid hebben om aan de mensen uit te leggen welke hun rechten zijn en hoe ze te doen respecteren.
Vraag: gezien de traagheid van het gerecht, de rondwarende `mauvaise foi? en het feit dat er een proces nodig is voor een daklozehoeveel lijken zullen er nog rotten in de straat voordat wij erin slagen ze tot aanpassing te dwingen?  Dat is de hele vraag.

Met hoffelijke groeten,

Phil Lemoine.

Vrije vertaling : door Bokkerijder.

Bokkerijder:
Proficiat Phil Lemoine, dit is de houding van een echte assertieve kansarme. Hij gaat de OCMW telijf met processen als ze hem niet zijn recht geven op een bed, een recht dat grondwettelijk bepaald is in ons land.

Veel geluk, Phil. !!!

king of beggars and fleas:
ja van onze franstalige lotgenoten kunnen de meeste van onze vlaams leeuwkes nog veel leren he

het zien van uw steden doet ons pijn aan de ogen

guerin:
 Ik,Phil Lemoine,dakloos,beslistte"om binnen te leven"

zal mij aanbieden aan het nacht verblijf van het OCMW,106 rue sur la fontaine te luik
      Maandag,20/06,omstreeks 22u15 in gezelschaap van twee getuigen om te bewijzen wat hier geschreven staat,te weten:"een capaciteit van 25 bedden,toegankelijk ieder avond tussen 21u en 22u30,zonder toelatingsvoorwaarden,het verblijf is beperkt tot 30 dagen."Te beginnen:de opnameis om 21u,als iedereen  binnen is tegen 21u15 en je komt aan om 21u20 kan je niet meer in,bellen helpt niet.Ten tweede:het is niet 30 dagen per jaar maar 7 nachten per trimesters.
      Vanaf Dinsdag 21/06 zal ik mij aanbieden om 21u met de anderen.

Zolang ik niet aanvaard ben vertrek ik naar de politie om hun te zeggen dat ik een belgische burger ben,dakloos,met een referentie adres te Luik en dat ik recht heb op sociaal hulp dat mij ontzegd is  op het nacht verblijf en dat,dientoverkomstig,de politie,de stad representatie,moet mij een overnachting aanbieden(door een hotel te betalen indien nodig).Zijn ze niet akkoord?De volgende dag,een dubbelverzoekschrift is neergelegd op het griffer van het Doornikse tribunaal.Voor ieder nacht dat ik buiten moet blijven een dubbel verzoekschrift.

Waarom?Omdat het algemeen probleem(de weigering van de stad om haar plicht te vervulen in sociale aangelegenheden)moet worden behandeld-we weten niet waarom-geval per geval.Maar ieder nacht is een ander geval(het is niet het nacht verblijf voor 7 dagen per trimesters dat mij gaat tegen spreken!);ieder ochtend,als ik mij begeef naar het griffier,kan ik mij zeggen:"nog steeds in leven!"alleen daarvoor is het dagelijkse neeleggen van de dubbel verzoekschrift de moeite waard...als ze tenminste niet beslissen dat dit algemeen probleem... niet meer geval per geval moet worden behandeld...maar,algemeen!

Met zo een antwoord,natuurlijk,antwoord men tegelijkkertijd om de vraag waarom het OCMW nooit gestraft is.Waarom het tribunaal(rechtbank) er een jaar aan doet,soms meer,om hetOCMW aan een zware straf te veroordelen...om haar werk te moeten doen,gewoonweg.Zonder énig veroordeling!

Nadien,van zodra ik aanvaard ben...zijn we in handeling II...En we zullen zien wat zal gebeuren,maar als ik aanvaard bent alleen voor 7 nachten...de dubbel verzoekschriften herbeginnen.

Beste vrienden,Mevrouw,Meneer,en dan "Martine op het strand",het vzw Mont K'i heeft het genoeg u het zomers feuilleton voor te stellen:"Lemoine bij de socialisten".

In ieder geval,wat zeker is,is dat ik de strijd nooit zal opgeven,in Luik,zolang er een dakloos is,s'nachts,op straat...zelfs indien ik er de rest van mijn leven er moet doorbrengen.Ik,in tegenstelling met hun(met het 8 oktober in het vizier)heb al mijn tijd...ik heb zoveel tijd om hun te verplichten de wet uit te voeren,dat zij hebben om te weigeren het te doen...T'is te zeggen dat ik al mijn tijd heb...onbeperkt tijd!

Wie doet beter?Een elitaire groep eist alle geld en goederen op,een economische onderdrukking.
Een elitaire groep eist alle gronden op,een raciale onderdrukking

guerin:
21/06/06 door Phil Lemoine vrijvertaling guerin

Deze morgen begaf ik mij naar de sociale urgentie van het OCMW om hulp te vragen in vreband met overnachting.De maatschappelijk werkster dat mij ontving op het stoep van de burelen verstond niet wat ik wou...ik moest in details treden:"Ik vraag u de sociaal hulp in vorm van overnachting...ik ben een belgische burger,heb een referentie adres te luik en ben dakloos...Derhalve vrag ik u om een schuilplaats..."

-Oh ja,maar zo werkt het niet.U moet zich begeven naar het nachtverblijf...Weet u waar het is?Bent u er al geweest?

-Ik ben er al geweest maar nooit binnen gegaan...

-Gaat u maar,u zult zien dat ze zeer braaf zijn...

-Ok,zal dit niet aan mij voorbij laten gaan...Maaar in afwachting kom ik u het sociale hulp vragen en dus veronderstel ik dat u mij een bewijs van aanvraag zult geven?

-Neen,zo werkt het niet:U moet zich naar het nachtverblijf begeven tegen 20u45...daar zult u zien met de opvoeders.

-Ik dan u van harte,mevrouw.Nog een goede dag!
Dan begaf ik mij naar de post om de hieronder brief aangetekend te verzenden...Dan naar het griffier van het arbeidersrechtbank,het eerste verzoekschrift indienen:weigering een bewijs van aanvraag om de vraag voor sociale hulp te bewijzen.

Ondergetekend Philippen Lemoine,belg,dakloos,met een referentie adres te Luik,rue joseph remy 12 verklaard mij,vandaag,aan de burelen van de Sociale Urgentie,rue du Vertbois te hebben aangeboden om een sociaal assistentie  in de vorm van overnachting aan te vragen welke ik recht op heb.Echter,,er werd mij gezegd dat ik mij naar het nachtverblijf moest begeven gelegen in de rue Fontaine,106 voor 21u,nooit kreeg ik een ontvangstbewijs.Dat is waarom, ik deze brief angetekend opstuurt:om te bewijzen dat ik een aanvraag indiende voor Sociaal Hulp,en ook om u attent op te maken van mijn besluit om binnen te leven.

Pilippe Lemoine

Ten minste,ik moet zeggen dat ik hou van het feit dat er nooit verassingen zijn met hun:ik wist zo goed hoe de zakken zou verlopen,dat de brief al klaar was,i, mijn zak,op het moment dat ik mij naar hun burelen begaf!Verder stel ik vastdat de vrouw mij geen vraag gesteld heeft omtrent mijn wil om binnen of buiten te leven...Hoe doen ze het dan om te weten wie beslist binnen te leven en de anderen?

Ze zullen mij mss de vraag stellen vanavond op het nachtverblijf...

Een elitaire groep eist alle geld en goederen op,een economische onderdrukking.
Een elitaire groep eist alle gronden op,een raciale onderdrukking

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie