Forum > Wallonie

Collectif COLERe - vertaling in Nederlands

(1/1)

Bokkerijder:
Collectief COLERe
 
Sta Op voor een Dak !!!

                             Vaststelling :

De huurprijzen worden steeds hoger en de prijs die je betaalt om een woning te verwerven is al evenzeer onbetaalbaar. De helft van de bevolking die op het Brussels grondgebied leeft heeft een inkomen van minder dan 1000 € per maand, terwijl een groot aantal eigenaars weigeren om hun onroerend goed te verhuren omwille van economische en/of etnische redenen.  Zelfs de mensen die werken hebben in toenemende mate moeite om een onderkomen te vinden tegen een ‘betaalbare huur’.  De oplossingen die de Brusselse Regio biedt zijn niet efficiënt omdat ze zo bureaucratisch en beperkt zijn en uiteindelijk niets anders doen dan de huidige situatie van sociale ellende onderhouden.
Er wordt integendeel een werkelijke segregatiepolitiek ingesteld aangezien de regionale politiek zich meer en meer toespitst op de aantrekkelijkheid van de Brusselse Regio voor mensen met hoge en modale inkomens : de verschoning van wijken, het bouwen van bureaus, van modale woningen, de renovatiepolitiek voor woningen, de uitbreiding van de Europese Unie, dat alles veroorzaakt een duizelingwekkende stijging van de huurprijzen die door enkele sociale renovatieprojecten zeker nooit zullen worden tegengegaan.   Wordt Brussel het getto van de rijken ?

Deze vraag dient gesteld te worden omdat het hele proces van ‘modernisering’ perverse gevolgen met zich meebrengt.  Meer en meer families zijn in feite gedwongen om onbewoonbare appartementen en kelders te huren, of zelfs om op straat te verblijven. 
Vocht, gaslekken, kapotte elektrische leidingen, de afwezigheid van verluchting, verouderde sanitaire installaties, het vervallen van woningen, de overbevolking,…
Om kort te zijn: de onzekerheid van de woonomstandigheden, van het leven en van het bestaan, met alle gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid, zijn evenzeer steeds vaker opduikende fenomenen in de hoofdstad van Europa.  Het is overduidelijk dat gelijke toegang voor iedereen tot wonen een illusie is.

Gegeven dat we in een maatschappij leven waar er sociale verschillen bestaan, zal de woning verschillend zijn al naargelang van de plaats die men bezet op de sociale ladder.  Het is eveneens nodig om de woonst in een sociale verhouding te zien die vandaag door de kapitalistische maatschappij en haar opvattingen over winst wordt bepaald.  Zij die geld hebben zullen de mooie huizen krijgen, zij die er geen hebben worden opgestapeld in krotten.

                              Wat wij willen :

Wij willen ons verenigen met een gemeenschappelijk doel : samen strijden voor betere levensomstandigheden.  Wij weigeren allereerst te aanvaarden dat onze behoeftes met moeite in ogenschouw genomen worden, of , in het beste geval, teruggebracht worden tot het ‘levensnoodzakelijke minimum’.  De ‘behoeftes’ dienen niet slechts begrepen te worden in de eerste betekenis, nl. onderdak hebben, wat er op zou neerkomen een minimum te eisen, maar ook en vooral als de vrijheid voor allen om echt een “keuze” te hebben.

Aangezien wij nu weten dat de “keuze” gevormd wordt door de middelen waarover wij beschikken, kunnen wij ons niet beperken tot enkele verhandelingen over “de wooncrisis” met oplossingen die de kloof alleen maar vergroten.  Wij verwerpen deze politiek van sociale segregatie.  Wij weigeren er aan mee te werken en willen ons niet opstellen als “slachtoffers” of als “beheerders” van een systeem.

Wij willen strijden tegen de dictatuur van het geld dat de sociale ongelijkheid bepaalt, vooral op het vlak van huisvesting.  En aangezien de politiek, als “vertegenwoordiger” van het algemeen belang van deze maatschappij, slechts geïnterpelleerd kan worden op voorwaarde dat men een krachtsverhouding opbouwt die in ons voordeel zou zijn : COLERe organiseert zich om deze te creëren.

Teveel mensen onder ons zijn onderworpen aan de goede wil van zij die macht hebben over ons bestaan.

LATEN WE ONZE WANHOOP  OMZETTEN IN KWAADHEID !
SAMEN STAAN WE STERKER !


E-mail : collectifcolere@yahoo.fr
Website : http://www.geocities.com/collectifcolere/
Contact : 02/538 70 34     of    02/512 87 44

Ver. Uitgever : J.Van der Biest, Voorzorgsstraat 56, 1000 Brussel.

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie