Vierde Wereld Forum

Belgie => Nutsvoorzieningen => : debbie 16 March 2006, 09:58:32

: "Alleenstaanden in de kou"
: debbie 16 March 2006, 09:58:32
Een alleenstaande die het minimum gewaarborgd maandloon verdient, met dertiende maand en dubbel vakantiegeld, heeft g??n recht op een korting van het sociaal stookoliefonds. Dat komt omdat zijn bruto belastbaar inkomen net boven de vastgelegde grens ligt.
?Alleen gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor dit sociaal stookoliefonds?, zegt CD&V-Kamerlid Carl Devlies. ?Pervers, omdat alleenstaanden met een gewaarborgd minimumloon niet kunnen genieten van deze steun. Dit is nog maar eens een reden om niet aan het werk te gaan. Het kan niet dat wie wil werken aan een minimumloon in de kou moet blijven staan.?
De grens is bepaald op een bruto belastbaar inkomen van 13.246 euro. Een alleenstaande die werkt aan het minimum gewaarborgd minimumloon verdient, inclusief dertiende maand en vakantiegeld, minstens 15.713 bruto per jaar. Na belastingen houdt hij nog 12.723 euro over waarmee hij de stookolierekening moet betalen. Een alleenstaande werkloze daarentegen krijgt maximaal 13.197 euro.
Daar bovenop ontvangt hij een eenmalige vergoeding van 130 euro uit het sociaal fonds om zijn stookolie te betalen.
Volgens Devlies kon minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont hem niet uitleggen waarom de regering net deze inkomensgrens heeft vastgelegd.

Bron: Gazet van Antwerpen
bron (http://www.gva.be/nieuws/binnenland/default.asp?art={E90645CB-ED8E-4D56-9351-DE3C4B7A73D1})
TinyPortal © 2005-2015