Vierde Wereld Forum

Belgie => Nutsvoorzieningen => : Bokkerijder 24 September 2006, 19:43:00

: Campagne Recht op Energie - VWS en vzw Eden
: Bokkerijder 24 September 2006, 19:43:00
Beste Vrienden van VWS,
 
De vzw Eden zit nu in de voorbereidende fase voor een campagne voor Recht op Energie, die denkelijk van start zal gaan rond 1 oktober.
 
http://www.energy-eden.com/index_ht.html
 
Ze hebben ons gecontacteerd met de vraag of we daaraan willen meewerken, in de mate van het mogelijke.  Ik heb reeds gezegd dat ik dat een goed idee vind, en heb intussen ook nagegaan wat hun bedoelingen zijn.  Het zou van ons niet veel tijd en moeite gaan eisen, maar het zou wel wat kunnen opbrengen voor het kaske van VWS. 
 
Het is geen reclamecampagne voor één bedrijf of leverancier, zoals enkelen onder ons eerst vreesden: het eisenpakket in de volgende posting toont dat al ergens aan.  Ik denk dat we met de standpunten die erin staan wel akkoord kunnen gaan, rond verschillende van die punten hebben we zelf al het nodige gezegd, ook al is het nooit tot een gecoördineerde actie gekomen onzentwege.  Eden vzw houdt zich schijnbaar eerder bezig met het pleiten voor een rationeel energieverbruik en de morele vragen daarrond.
 
Toch wil ik met aandrang twee dingen vragen:
 
1. indien er mensen zijn die nog bijkomende punten hebben die zeker in het lijstje opgenomen zouden moeten worden, dat zij me dat even laten weten.  Dan maak ik die eisen over aan Lieven Vanstraelen van de vzw Eden.
2. indien er alsnog bezwaren zijn tegen onze deelname aan deze campagne, dan zou ik graag vernemen waarom.

 
Groetjes,
 
Bokkerijder

: Re: Campagne Recht op Energie - VWS en vzw Eden
: Bokkerijder 24 September 2006, 19:43:58
Eisen van eden in het kader van haar actie “RECHT OP ENERGIE”

“Recht op basisenergie: elektriciteit, gas en/of mazout, water”

1.   Recht op energie ingeschreven in de Grondwet, als een uitbreiding op het recht op een goede huisvesting.
2.   Automatische toekenning van het Sociaal Tarief voor elektriciteit en gas, aan de laagste prijzen, aan mensen die hier recht op hebben.
3.   Geen totale afsluiting meer, tenzij er duidelijke gevallen van fraude of onveiligheid zijn, en het weghalen van het begrip "Klaarblijkelijke Onwil" uit de wetgeving.
4.   Minimum levering van gratis 12 Ampère stroom per gezin, i.p.v. de huidige 6 Ampère, bovendien rekening houdend met de reële huishoudelijke basisbehoeften van het gezin (woonsituatie, gezinssamenstelling, verwarmingsbron…), ook voor mensen met een budgetmeter.
5.   Uitbreiding van het recht op gratis energie tot water (gratis aantal m3) en gas en/of mazout (gratis aantal m3 of liter).
6.   Onmogelijkheid om mensen volledig af te sluiten van het elektriciteitsnet.
7.   Beperking van de kosten voor heraansluiting, waarborgen, dropkosten, oplaadkosten...
8.   Een verbeterde dienstverlening met betrekking tot budgetmeters: voldoende oplaadpunten (minstens één per gemeente), gratis oplading, gegarandeerde beschikbaarheid van meters, vlotte afhandeling bij verhuizingen...
9.   Een onafhankelijke ombudsdienst voor klachten, gratis toegankelijk per telefoon en via minstens één loket per provincie.
10.   Eenduidige werking van de lokale adviescommissies (LAC’s), die besluiten over restrictieve maatregelen.
11.   6% BTW op energie voor minderbedeelden, i.p.v. de huidige 21%.
12.   Een toegankelijke dienstverlening in verband met energie en goede informatie via verschillende kanalen (folders, TV-spots, middenveldorganisaties, energiewinkels, gratis telefoonnummer…).
13.   Gratis energie-audit voor minderbedeelden.
14.   Meer betaalbare en energiezuinige sociale woningen, evenals de geleidelijke verplichting voor private verhuurders om een bewijs van kwaliteit mét energiecertificaat voor te leggen.
TinyPortal © 2005-2015