Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

*

Auteur Topic: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.  (gelezen 3819 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Bokkerijder

 • Gast
SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Gepost op: 6 januari 2006, 12:23:26 »
Sp.a-wetsvoorstel geeft energiearmen automatisch goedkoopste tarief

De vrijmaking van de energiemarkt in juli 2003 heeft niet noodzakelijk geleid tot een verlaging van de energiefactuur.  Integendeel: vooral de sociaal zwakkere consument is het slachtoffer van het opengooien van de energiemarkt. Deze is vaak niet op de hoogte van de tarieven of de mogelijkheden en weet niet waar hij of zij met een klacht of vraag terecht kan.  Zo zorgen verhuis en verandering van leverancier vaak voor chaos en nog altijd een grote groep mensen laat zich ompraten door vertegenwoordigers van energiemaatschappijen om van leverancier te veranderen.  Sedert de vrijmaking is het aantal vragen en klachten in verband met energie flink toegenomen.
Ondertussen laat de centrale ombudsdienst energie, die op 1 januari 2006 van start zou gaan en zowel Vlaamse als federale problemen en klachten zou behandelen, op zich wachten.  Sp.a volksvertegenwoordiger Anne-Marie Baeke legt een en ander uit.

Waarom laat de centrale federale ombudsdienst op zich wachten?

Het probleem is, dat de gewesten en de federale overheid het niet eens geraken en de zwarte piet naar elkaar doorspelen.  Verwilghen heeft dan maar beslist om de federale ombudsdienst in het leven te roepen die spijtig genoeg enkel federale problemen over tarieven, contracten, facturen en dergelijke kan beantwoorden.  Er zijn nochtans enorm veel middelen opzij gezet en betaald door de stroomverbruiker.  En het is bijzonder spijtig te moeten vaststellen dat de overheden en regulatoren uit de drie gewesten geen enkele inspanning leverden bij de oprichting van deze informatie- en ombudsdienst.  Een groot deel van de klachten en vragen hebben namelijk betrekking op materies die rechtstreeks tot hun bevoegdheden behoren.

Momenteel kan wel het gratis infopunt Hermes gecontacteerd worden in verband met vragen over energie.  Waarvoor kan men er terecht ?

Het infopunt beantwoordt vragen over berekening of levering van gas, elektriciteit en stookolie.  De dienst bundelt de vragen en klachten, maar bemiddelt niet.  Wel wordt er doorverwezen en worden mensen op de juiste weg gezet voor de oplossing van hun probleem.
Blijkbaar weten vele zogenaamde `residentieel beschermde klanten´ niet dat ze recht hebben op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Onder andere mensen die een leefloon of een gewaarborgd inkomen als bejaarde of een tegemoetkoming als mindervalide ontvangen, weten inderdaad vaak niet dat ze recht hebben op dit speciaal tarief.  Het gaat toch over 100.000 gezinnen of 4 % van de huishoudens in Vlaanderen.  De rechthebbenden moeten er zelf om vragen en moeten zelf bewijzen dat ze er recht op hebben en de nodige attesten overmaken aan de leverancier.  Dat schrikt velen af.  Daarom geniet niet elke rechthebbende van het sociaal tarief.  Bovendien blijkt dat de sociale elektriciteitstarieven in de praktijk in 68% van de gevallen duurder zijn dan de tarieven die rechthebbenden kunnen vinden op de vrijgemaakte markt.  Het sociaal tarief wordt  vastgelegd bij ministerieel besluit.

Daar moet toch een mouw aan te passen zijn ?

De ondermaatse toekenning van het recht op sociaal tarief en het te lage prijsvoordeel moeten weggewerkt worden.  Daarom diende de Sp.a-fractie een wetsvoorstel tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet in betreffende de vaststelling van de maximumprijzen.  Dankzij het wetsvoorstel krijgen rechthebbenden automatisc h de sociale tarieven toegekend en dit gegarandeerd tegen de laagste prijs, zoals bij de Colruyt.  Leveranciers hebben dan het recht op relevante gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister.  De rechthebbende moet dus niet meer zelf op zoek gaan naar het recht en niet meer bewijzen dat hij of zij recht heeft op het voordeeltarief. De leverancier wordt vergoed voor het verschil tussen zijn normaal tarief en het sociaal tarief.

Indien dit wetsvoorstel  goedgekeurd wordt zullen wellicht minder mensen afgesloten worden?

Dat is toch de bedoeling.  En één ombudsdienst voor alle vagen, problemen en klachten in verband met energie zou ook al een flinke opsteker zijn voor de vele energieconsumenten.

Hebben huurders van een sociale woning ondertussen al recht op de aangekondigde `energiekorting´ ?

Dat klopt.  De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij contacteerde de energieleveranciers voor het verkrijgen van een gunstiger tarief voor de levering van aardgas en elektriciteit aan sociale huurders.  Mensen die een sociale woning huren kunnen tot 31 januari 2006 intekenen op een Luminus Actief 2 jaar tarief met een aantal voordelen en kortingen.  De huurders ontvingen hierover een brief van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.  Voor meer informatie hierover kunnen sociale huurders terecht bij Luminus op het nummer 078/150 209.

Informatie over energie op het gratis nummer: 0800/120 33 of via e-mail:
info.eco@mineco.fgov.be

Bron: De Volkswil, 6 januari 2006, nr. 1.

Bokkerijder

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2006, 11:59:56 »
Sp.a wil automatische toekenning van sociaal elektriciteitstarief

De CREG, de federale regulator van de gas- en elektriciteitsmarkt, is voorstander van de automatische toekenning van een sociaal tarief voor de elektriciteitsfactuur voor iedereen die daar recht op heeft.  Dat hebben de kamerleden Magda De Meyer (sp.a) en Karine Lalieux (PS) woensdag op een persconferentie gezegd.  De politica´s dienden een wetsvoorstel over het sociaal energietarief in.  De kern bestaat erin dat er een automatische toekenning van het sociaal tarief komt via de Kruispuntbank voor wie daar recht op heeft.  Het gaat om ruim 300.000 mensen in heel België.  In het voorstel staat ook dat het sociaal tarief goedkoper moet zijn dan het goedkoopste tarief dat beschikbaar is op de markt.  Dat is tot nu toe in liefst 68 % van de gevallen niet zo.

Bron: Het Belang van Limburg, donderdag 2 februari 2006.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2016, 01:31:54 by Twan »

guerin

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #2 Gepost op: 2 februari 2006, 12:13:06 »
Op een dag,toen ik aan de bushalte stond,zag ik hoe zulke energie leverancier verkopers deur aan deur verkoop deden,ze ware met zijn drieëen,twee mannen en een vrouw.De buurt waar ze hun "prospectie" uitvoerden is een buurt met zo kleine werkmannen huisjes waar vele oude mensen wonen,niet toevallig een makkelijk om te praten publiek.Ik luisterde het monoloog af en hoorde hoe die verkoper de techniek van "veel goedkoper"hanteerde wat natuurlijk bij die arme mensen een ring doet bellen.Ook zo een attitude hanteerde van de perfecte schoonzoon waarin je in al vertrouw mee om kan gaan.
Dit soort deur aan deur verkoop moet gewoonweg verboden worden!

Altijd is er de keuze,die keuze tussen de vreugde of de absurditeit.

Bokkerijder

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #3 Gepost op: 3 februari 2006, 20:43:32 »
Recht op energie moet in de Grondwet

Als het van sp.a-volksvertegenwoordiger Hilde Claes afhangt, dan wordt ook het recht op energie aan het rijtje toegevoegd.  Voor heel wat gezinnen wordt de energiefactuur dikwijls onbetaalbaar.
Daardoor  dreigen ze door de energieleveranciers gedropt te worden.  “Er bestaan al een reeks maatregelen die kunnen voorkomen dat iemand wordt afgesloten.  Maar de ultieme maatregel is dat het recht op energie gegarandeerd wordt via de Grondwet”, klinkt het.

In de Grondwet staan een hele reeks rechten en vrijheden vermeld.  Artikel 23 van de Grondwet garandeert ieder het recht om een menswaardig leven te leiden.  Meer bepaald gaat het over het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand.  Ook het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en behoorlijke huisvesting staan ingeschreven in de Grondwet.  Als het van volksvertegenwoordiger Hilde Claes (Sp.a) afhangt, dan wordt ook het recht op energie toegevoegd aan het rijtje van rechten.

Ze is lid van de “Werkgroep Grondwet tot hervorming titel rechten en vrijheden”, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Hilde Claes legt uit: “Behoorlijke huisvesting is meer dan een dak boven het hoofd. Menswaardig wonen houdt in dat de woning gezond, veilig en energiezuinig moet zijn voor de bewoners.  Mensen met een laag inkomen huren vaak voor een meer dan gemiddelde huurprijs in de privé-sector een woning die niet aan deze normen voldoet.  Op het vlak van energieverbruik rijzen de prijzen dan de pan uit.  Voor deze gezinnen wordt de energiefactuur dikwijls onbetaalbaar. Daardoor dreigen ze door de energieleverancier gedropt te worden”.

Recht op energie - “In 2004 werden maar liefst 43.455 Vlamingen door hun leverancier aan de deur gezet.  Ze komen dan automatisch bij de sociale leverancier terecht, waar de energie nog duurder is.  In Limburg is Interelectra de sociale leverancier.  Een budgetmeter of stroombegrenzer zijn dan de laatste redmiddelen.  Wanneer ook die rekeningen niet meer betaald worden, dan volgt de onverbiddelijke afsluiting.  Tenzij er sprake is van kwaad opzet, vind ik dat mensen afsluiten van stroom en gas niet meer van deze tijd is. Het zijn de armste mensen die in de kou  komen te staan.  In volle winterperiode vooral is dit onverantwoord en mensonwaardig.
Voor de overgrote meerderheid is verwarmen, koken, tv-kijken, strijken, wassen, eten koel houden een vanzelfsprekendheid.  Voor een minderheid is dit luxe die ze zich niet of nauwelijks kunnen veroorloven.  Daarom diende de sp.a-fractie een wetsvoorstel in dat het recht op energie laat opnemen in de Grondwet.  We moeten als overheid garanties bieden dat in de vrijgemaakte energiemarkt mensen niet zomaar kunnen afgesloten  worden door het recht op energie in de Grondwet te voorzien als een grondrecht”.

Ultieme maatregel - “Gelukkig voorziet de overheid al een en ander om mensen te beschermen.  Ik denk daarbij aan het sociaal tarief en de minimumlevering van 6 ampère stroom per gezin.
Desondanks kunnen mensen nog altijd afgesloten worden.  Vaak ook omdat ze de weg naar de hulpverlening en begeleiding niet snel genoeg vinden.  Wie zijn energierekening niet kan betalen zal waarschijnlijk nog andere schulden opgebouwd hebben.  De OCMW´s hebben, dank zij het Federale Energiefonds dat gespijsd wordt door de energiesector, een tweeledige opdracht gekregen.  Ze moeten aan personen, die moeilijkheden hebben met het betalen van hun gas- en stroomrekening, de noodzakelijke omkadering en sociale en budgettaire begeleiding verstrekken.  Zo kunnen ze onderhandelen over afbetalingsplannen en budgetbegeleidingen opzetten en voorkomen dat mensen afgesloten worden.  Bovendien geven de OCMW´s financiële steun aan mensen van wie de schuldoverlast zo groot is, dat ze hun energiefacturen niet meer kunnen betalen.  Preventie, het voorkomen van een grote schuldopstapeling, en structurele begeleiding behoren, binnen het Federale Energiefonds, tot de OCMW-opdrachten.  De tussenkomst die vanuit het Sociaal Stookoliefonds geboden wordt, kan dankzij de coördinatie van het OCMW mensen met een laag gezinsinkomen of in schuldbemiddeling een stukje vooruit helpen.  De Lokale Adviescommissie (LAC) gaat in een laatste fase samen met de sociale leverancier na of er mag worden afgesloten of niet.  Dit zijn dus een hele reeks maatregelen die kunnen voorkomen dat iemand wordt afgesloten.  Een ultieme maatregel is, dat het recht op energie gegarandeerd wordt via de Grondwet”.

Tekst: M.F.

Bron: De Volkswil, nr. 4, 3 februari 2006.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2016, 01:32:27 by Twan »

Bokkerijder

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2006, 20:45:26 »
Citaat van: vrijheidengelijkheid
Op een dag,toen ik aan de bushalte stond,zag ik hoe zulke energie leverancier verkopers deur aan deur verkoop deden,ze ware met zijn drieëen,twee mannen en een vrouw.De buurt waar ze hun "prospectie" uitvoerden is een buurt met zo kleine werkmannen huisjes waar vele oude mensen wonen,niet toevallig een makkelijk om te praten publiek.Ik luisterde het monoloog af en hoorde hoe die verkoper de techniek van "veel goedkoper"hanteerde wat natuurlijk bij die arme mensen een ring doet bellen.Ook zo een attitude hanteerde van de perfecte schoonzoon waarin je in al vertrouw mee om kan gaan.
Dit soort deur aan deur verkoop moet gewoonweg verboden worden!

Altijd is er de keuze,die keuze tussen de vreugde of de absurditeit.

Er moet inderdaad iets ondernomen worden tegen dat soort - meestal ook nog leugenachtige - en agressieve verkoopstechnieken.  Daarom ook al kobafs poging om die mensen van SMS-cash, die zoveel publiciteit maken op televisie, eens publiekelijk in hun hemd te zetten, maar goed, dat is weer een ander onderwerp.

Hieronder zet ik nog een voorstel van een Sp.a-volksvertegenwoordiger om het recht op energie op te nemen in de Grondwet.

Bokkerijder

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2006, 20:46:29 »
Enfin, hieronder, nu staat het erboven.  Maar ja, het maakt niks uit, als het er maar tussen staat hè . :-)
« Laatst bewerkt op: 6 december 2016, 01:32:45 by Twan »

Bokkerijder

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #6 Gepost op: 18 februari 2006, 16:46:24 »
Sociaal tarief elektriciteit wordt automatisch toegekend

Door de oprichting van een centrale databank wordt het sociaal tarief voor elektriciteit automatisch aan de rechthebbende toegekend.  Het sociaal tarief moet bovendien het laagste zijn dat de distributeur aanbiedt.  Dat heeft het kernkabinet vrijdag beslist.  De centrale databank zal klantengegevens tussen leveranciers uitwisselen, met inbegrip van de identificatie van de begunstigden van het sociaal tarief en de verplichte deelname van de leveranciers aan deze databank.  Vandaag hebben 200.000 mensen een sociaal tarief, terwijl er ruim 10.000 meer in aanmerking komen.  Een technische werkgroep zal het akkoord u concreet uitwerken.

Bron: Het Belang van Limburg, zaterdag 18 en zondag 19 februari 2006.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2016, 01:32:56 by Twan »

debbie

 • Gast
RE: SP.a-wetsvoorstel energiearmen.
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2006, 11:12:46 »
Er zijn steeds meer mensen met een laag inkomen die moeite hebben om hun energierekeningen te betalen. Ik ken er meerdere die graag een budgetmeter willen hebben omdat het een stuk goedkoper uitkomt, dan betaal je namelijk nachttarief. Maar zo'n budgetmeter kan je niet krijgen tenzij je je rekeningen niet meer betaalt. Ik ken er verschillende die nu bewust hun rekeningen niet meer betalen om in aanmerking te komen voor zo'n budgetmeter. Jammer dat je zo'n budgetmeter niet gewoon kan krijgen en dat je eerst schulden moet maken.

 

 
leden
Stats
 • Totaal aantal berichten: 23699
 • Totaal aantal topics: 2655
 • Online Today: 15
 • Online Ever: 354
 • (16 december 2019, 11:35:11)
Gebruikers Online
Users: 0
Guests: 6
Total: 6
 

© vierdewereldsyndicaat.org