Adoptie in plaats van abortus

Raar maar waar maar terwijl de overheid ons op alle mogelijke manieren door de strot probeert te rammen dat we migratie nodig hebben om de vergrijzing tegen te gaan moedigt deze zelfde overheid tegelijkertijd met man en macht abortus aan. Men zou eigenlijk voor minder een eugenetisch Coudenhove-Kalergi-complot achter zoiets gaan vermoeden. Hoe van de pot gerukt is het indien vergrijzing een probleem is, dat veroorzaakt wordt door een tanend geboortecijfer in de rijke landen om dan tegelijkertijd onze eigen babies te gaan voorkomen om geboren te worden ? Het minste dat men dus toch wel zou kunnen gaan doen is abortus ontmoedigen en adoptie aanmoedigen. Wat adoptie betreft zien we dan weer dat dit een mensen, koppels die zich kandidaat stellen voor adoptie zichzelf met een immense administratie en hoogoplopende kosten ( die dan weer naar mensen - of kinderhandel ruiken ) geconfronteerd zien. En als er dan blijkbaar toch zoiets is als een "adoptiemarkt" ... dan stellen we daar in ieder geval anderszijds ook een schrijnend tekort vast aan "aanbod".

Er kan gerust een wetgevend kader voorzien worden dat adoptie aanmoedigd in plaats van zoals nu eerder ontmoedigd. Niemand is bovendien perfect en "echte ouders" zijn dat ook nooit. Het kan dus niet zijn dat mensen al te snel als te arm gezien worden om voor adopteren in aanmerking te komen. En tenslotte is alles mijns inziens toch beter dan ... verhindert worden om geboren te worden. Er kan een regeling voorzien worden waarbij vrouwen die hun zwangerschap wensen af te breken concrete mogelijkheden krijgen om deze ten gunste van een kandidaat adoptie gezin toch verder te zetten, waarbij er mogelijkheid wordt geboden om contractueel zaken vast te leggen. Bvb. met betrekking tot de kosten die een zwangerschap met zich meebrengt en die dan geheel of gedeeltelijk door het adoptiegezin op zich worden genomen. kortom eigenlijk ... waar een wil is ... is toch wel een weg

vwsdating.com

sjoko

Webshop