Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

Artikelen

Oudere artikelen

Welkom op vierdewereldsyndicaat.org

Ok armoede dus ... want dat is waar deze site over gaat. Niet de armoede in de zg. derde wereld; in de verre vreemde, maar wel de armoede hier bij ons in het zg. rijke westen.

Wat is het vierde wereld syndicaat ?

Laten we onszelf om te beginnen eerst even voorstellen. De initiele bedoeling van het vierde wereld syndicaat was; nu een tiental jaar geleden om als ervaringsdeskundige in de armoede; een politieke belangenorganisatie op de kaart te zetten voor en vooral door de armsten onder ons. Maar dat is dus niet gelukt. Vierdewereldsyndicaat.org echter, is wel blijven bestaan ... als virtuele praatbarak, ontmoetingsplaats, infotheek en archief. Het is het laatste dat ik als eigenaar van de site niet heb opgegeven i.v.m. de strijd van de vierde wereld. En dat is over de armoede blijven praten ! En u daarin ook aan te moedigen en hier op deze website gelegenheid toe te blijven geven.

De nieuwe website is voorlopig nog in volle aanbouw. Het oude forum staat al terug online, is nog niet terug open maar zal wel geleidelijk aan volledig terug komen. Er wordt ook gewerkt aan een datingsite en aan een engelstalig equivalent.

Ter afsluiting van dit voorwoordje dan wil ik en moet ik toch ook nog even al diegenen bedanken die hier en daar op ener - of generlij wijze een kort of een langer stuk met mij hebben meegelopen gedurende de voorbije niet altijd even makkelijke jaren.

Wat is de vierde wereld ?

Voor zover dat nog niet duidelijk moest zijn verstaan we onder de vierde wereld dus de groep mensen die onder of nabij de armoedegrens leven en dit dan in de landen die doorgaans als eerste en tweede wereld landen beschouwd worden. Dus Maw niet in de zg. derde wereld landen. Want die noemen we derde wereld landen ... precies omdat armoede er een eerder algemeen gegeven is, dat de meerderheid van de bevolking treft. Terwijl we dus wel kunnen spreken van derde wereld landen kunnen we niet spreken van vierde wereld landen. Maar elk eerste of tweede wereld land heeft op het eigen grondgebied en temidden van haar welvaart wél haar eigen vierde wereld.

De term vierde wereld werd voor het eerste geoppert door de Franse priester Joseph Wresinski in de loop van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat deed hij door een organisatie ( ATD Vierde Wereld ) op te richten waarvan de vierde wereld de doelgroep zou worden. De katholieke priester was zelf in armoede opgegroeid en leefde naar verluid het grootste deel van zijn leven in wat hij dan zelf "de vierde wereld" had gedoopt.

Nog een andere parallelle en tweehonderd jaar oudere oorsprong van de term vierde wereld en die ook Wresinski geinspireerd heeft, kan gevonden worden in de klassieke opdeling van de vroegere drie standen in Frankrijk en die vertegenwoordigd werden in de zogenaamde staten generaal. De adel, de geestelijkheid en de burgerij. De burgerij werd daarbij oorspronkelijk geacht alle burgers te vertegenwoordigen. Maar in de praktijk ontstond uiteraard gewoon een nieuwe niet adelijke, noch geestelijke elite. En die vertegenwoordigde alles behalve alle burgers en nog veel minder de allerarmsten, maar wel gewoon de toplaag van de burgerklasse. De derde stand werd daarmee dus gewoon een nieuwe bovenklasse en de armsten bleven onvertegenwoordigde "klassenlozen". Dit bracht de Franse architect Louis Pierre Dufourny de Villiers ertoe om reeds in 1789 zijn Cahiers du quatrième Ordre te publiceren waarin hij er als eerste op wees dat er nog een vierde vergeten en niet vertegenwoordigde stand was.

Afbeelding

Net wanneer u onlinedating had opgegeven ...

Afbeelding

Datinggala.com

English